facebook tweeter youtube

 
Jarosław Katulski

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2014-12-05)
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Jarosław Katulski ( 16.10.1961, Koronowo), lista PO, okręg 4 (Bydgoszcz), zdobył 5.872 głosy, członek partii i KP PO, lekarz, samorządowiec. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu w Tucholi w 1986 r., w l. 1994-1998 był zastępcą ordynatora tej placówki. W l. 1999-2001 dyrektor SPZOZ w Tucholi. W l. 2002-2007 pełnił funkcje: prezesa Zarządu Szpitala Tucholskiego oraz prezesa Związku Szpitali Powiatowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Był radnym Powiatu Tucholskiego, przez rok zasiadał w Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Od 2005 r. w PO. Poseł VI, VII kad. Od 15.11.2007 w Komisji Zdrowia, od 17.11.2011 jest jej wiceprzewodniczącym. W Sejmie VII kad. pracuje też w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
24.07.2014 – 28.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 28.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych (druk nr 1928), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 388), (od dnia 2012-06-05) o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 449), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 25.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 388), (od dnia 2012-06-05) o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 449), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Kociewski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2011 – 28.11.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 28.11.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 30.11.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 5872» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.10.2011 – 22.04.2013Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Promocja Borów Tucholskich, prezes, Tuchola» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2011kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 5872 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2010 – 03.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o działalności leczniczej (druk nr 3489), - o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3488), - o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 3487), - o systemie informacji o ochronie zdrowia (druk nr 3485), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1284) oraz o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 2707), (od dnia 2011-01-04 r.) o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego (druk nr 3466), o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw (druk nr 3467), o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej (druk nr 3468), o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3469), o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 3470), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2010 – 04.08.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (druk nr 3015), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2010 – 23.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1284) oraz o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 2707), (od dnia 2011-01-04 r.) o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego (druk nr 3466), o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw (druk nr 3467), o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej (druk nr 3468), o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3469), o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 3470), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2010 – 07.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 2138), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół "Rodzina 2030", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 23.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1590), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2009 – 08.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1458), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.09.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 846), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2008 – 16.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Kociewski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2007 – 08.01.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich (druk nr 82), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7514» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7514 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, przewodniczący, Toruń» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Toruń
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 6394» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 6394 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2007Związek Szpitali Powiatowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2002 – 2007Szpital Tucholski sp. z o.o., prezes Zarządu, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1999 – 2001Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , dyrektor, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Powiatu Tucholskiego, Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, przewodniczący, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Powiatu Tucholskiego, radny, Tuchola
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Wspólnota Obywatelska" (9), liczba głosów: 281» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Wspólnota Obywatelska" (9), liczba głosów: 281 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 1998Szpital Miejski, specjalista, zastępca ordynatora, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990 – 1994Szpital Miejski, asystent, specjalista ginekolog położnik, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1987 – 1990Szpital Miejski, młodszy asystent, ginekolog położnik, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1986 – 1987Szpital Miejski, lekarz stażysta, Tuchola» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.