facebook tweeter youtube

 
Jarosław Katulski

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2014-12-05)
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Paweł Katulski
Data i miejsce urodzenia:
1961-10-16 Koronowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: podkreślenie słów "wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
239 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko rolnicze
Powierzchnia:
6,164 ha
Wartość:350 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek drewniany
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 działki
Powierzchnia działki:
4481 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość udziału posła = 600000 PLN*1/4 = 150000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3062 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
W 2002 r. 23 lutego nabyłem wraz z żoną 1/4 nieruchomości niezabudowanej przy [ukryte], w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy [ukryte]

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:299 807,95 PLN
Dochód:nie dotyczy
Strata:43 168,78 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie [Wspierania Inicjatyw Lokalnych] "Wspólny Powiat"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
01-03-2012
Uwagi: "nie osiągam dochodu z wykonywania tej funkcji"

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:134 189,58 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 458,08 PLN

Opis:
dieta poselska nieopodatkowana
Kwota:27 360,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116D
Rok produkcji:
2010
Wartość:40 000
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
Ultrasonograf Medison, własność 1/2
Wartość:118 900 PLN
Uwagi: Własność posła 1/2 czyli 59450 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 116385,67 CHF

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW 530D, Pekao Leasing umowa zawarta 11-2013 r.
Uwagi: podana kwota 278556,54 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2014-04-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Paweł Katulski
Data i miejsce urodzenia:
1961-10-16 Koronowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: podkreślenie słów "wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
239 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko rolnicze
Powierzchnia:
6,164 ha
Wartość:350 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek drewniany
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 działki
Powierzchnia działki:
4481 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość udziału posła = 600000 PLN*1/4 = 150000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3062 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
W 2002 r. 23 lutego nabyłem wraz z żoną 1/4 nieruchomości niezabudowanej przy [ukryte], w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy [ukryte]

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:159 714,20 PLN
Dochód:13 471,40 PLN
Uwagi: dopisek "dochód do opodatkowania nie występuje"

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie [Wspierania Inicjatyw Lokalnych] "Wspólny Powiat"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
01-03-2012
Uwagi: "nie osiągam dochodu z wykonywania tej funkcji"

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:133 530,10 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 442,40 PLN

Opis:
dieta poselska nieopodatkowana
Kwota:29 802,40 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 121228,55 CHF

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW: umowa zawarta 04-11-2010 r.
Uwagi: podana kwota 24756 PLN

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW: umowa zawarta 15-11-2011 r.
Uwagi: podana kwota 114310 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2013-04-08

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Paweł Katulski
Data i miejsce urodzenia:
1961-10-16 Koronowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: w korekcie od oświadczenia poseł oświadcza: "Oświadczam, iż cały mój majątek wymieniony w oświadczeniu majątkowym za rok 2011 wchodzi w skład mojej małżeńskiej wspólności majątkowej."

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
239 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko rolnicze
Powierzchnia:
6,164 ha
Wartość:350 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek drewniany
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 działki
Powierzchnia działki:
4481 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość udziału posła = 600000 PLN*1/4 = 150000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3062 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
W 2002 r. 23 lutego nabyłem wraz z żoną 1/4 nieruchomości niezabudowanej przy [ukryte], w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy [ukryte]

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:215 068,14 PLN
Dochód:19 536,15 PLN
Uwagi: kwota dochodu została podana w korekcie do oświadczenia

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
30-05-2011
Uwagi: "nie osiągnąłem dochodu z wykonywania tej funkcji"

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie [Wspierania Inicjatyw Lokalnych] "Wspólny Powiat"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
01-03-2012
Uwagi: "nie osiągnąłem dochodu z wykonywania tej funkcji"

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 576,17 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 041,44 PLN

Opis:
dieta poselska nieopodatkowana
Kwota:27 553,08 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 125357,86 CHF

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW: umowa zawarta 04-11-2010 r.
Uwagi: podana kwota 50499,14 PLN

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW: umowa zawarta 15-11-2011 r.
Uwagi: podana kwota 153009,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2012-04-17
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył korektę do oświadczenia majątkowego następującej treści: "Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2011; 1. Oświadczam, iż cały mój majątek wymieniony w oświadczeniu majątkowym za rok 2011 wchodzi w skład mojej małżeńskiej wspólności majątkowej. 2. W punkcie VII w miejscu "Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym (...) dochód w wysokości:" było - nie dotyczy; powinno być - 19536,15 PLN. Jednocześnie nadmieniam, iż z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej w latach 2008-2010 osiągnąłem stratę, więc w roku 2011 nie osiągnąłem dochodu do opodatkowania. Z poważaniem Jarosław Katulski". Oświadczenie wpłynęło do Sekretariatu Marszałka Sejmu RP 05-11-2012 r.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Paweł Katulski
Data i miejsce urodzenia:
1961-10-16 Koronowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
239 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko rolnicze
Powierzchnia:
6,164 ha
Wartość:350 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek drewniany
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/4 działki
Powierzchnia działki:
4481 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość udziału posła = 600000 PLN*1/4 = 150000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3062 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
W 2002 r. 23 lutego nabyłem wraz z żoną 1/4 nieruchomości niezabudowanej przy [ukryte], w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy [ukryte]

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:119 754,86 PLN
Strata: 491 PLN
Uwagi: stan przychodu/dochodu na 30-09-2011 r.
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" - prezes
Uwagi: "nie pobieram wynagrodzenia z tego tytułu"

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
30-05-2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:77 918,66 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:1 462,20 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: stan na 31-08-2011 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
525
Rok produkcji:
2006
Wartość:60 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 125799,11 CHF

Opis:
leasing samochodu osobowego marki BMW - umowa zawarta 04-11-2010 r.
Kwota pozostała do spłacenia:54 654,68 PLN
Uwagi: stan na dzień 30-09-2011 r.

Opis:
leasing videokolposkopu
Uwagi: podana kwota 7843,05 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-10-19

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.