facebook tweeter youtube

 
Magdalena Kochan
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na senatorkę
    Koalicja Obywatelska
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Należała do Związku Młodzieży Socjalistycznej (od 1966 r.) i PZPR (1970-1981), a następnie do Stronnictwa Demokratycznego (1987-1989). Była członkinią Unii Wolności (1995-2001). Członkini PO od 2001 r. Pracowała jako nauczycielka gry na fortepianie w szkole muzycznej I stopnia w Goleniowie. Działaczka samorządowa: radna gminy Goleniów (1994-2002), radna powiatu goleniowskiego (2002-2005). Posłanka od 2005 r. (V-VIII kadencja). Od 2005 r. związana z komisją polityki społecznej i rodziny (wiceprzewodnicząca) oraz z komisją samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. W Sejmie VIII kad. ponownie zasiada komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji finansów publicznych.
Edukacja
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu, Wydział Wychowanie Muzyczne; specjalność: Wychowanie Muzyczne, rok ukończenia: 1976

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 12.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Kawalerów Orderu Uśmiechu, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2017 – 31.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Łuszczycy, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 16.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 22.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8972» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8972 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2015 – 24.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3058), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. rozwoju i rewitalizacji miast, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2532 i 2532-A), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2014 – 19.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 2137) oraz poselskiego projektu ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2342), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gorzów Wielkopolski (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 7321 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2013 – 11.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677), poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1417), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 08.10.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2013 – 22.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1274), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 13.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 636), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw pomocy społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2013 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 937), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.01.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Łuszczycy, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2012 – 21.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 539), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 26.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 319), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 26.04.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 28.02.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 177), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2012 – 26.04.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 14198» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

29.06.2011 – 28.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 3605 oraz druk 4041), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 14198 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.12.2010 – 30.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 2772 i 2772-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2010 – 06.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2009 – 31.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej (druk nr 628) oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 3378), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2009 – 22.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1367), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 19.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2009 – 11.02.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1698) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (druk nr 1773) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych (druk nr 1679), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2009 – 16.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 685), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gorzów Wielkopolski (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (9), liczba głosów: 25605 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.12.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 813), o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych (druk nr 818), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2008 – 22.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 1278) oraz poselskiego projektu ustawy o funduszu sołeckim oraz o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 1341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2008 – 26.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego oraz senackiego projektów ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 1274 i 1275), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 634), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.09.2008 – 07.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk nr 893), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.09.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw (druki nr 686 i 755), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 22.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Rzecznika Praw Dziecka (druk nr 434), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 17052» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

04.09.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1810), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2007 – 26.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 1780); - poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1625), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 720), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 910) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2007 – 23.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o pomocy społecznej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 17052 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

od 2007Społeczna Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2007Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

16.11.2006 – 05.12.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk nr 1080), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2006 – 14.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 964), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 24.10.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o świadczeniach dla cywilnych niewidomych ofiar wojny (druk nr 811), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Tybetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z autopoprawką, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2006Forum Organizacij Pozarządowych Gminy Goleniów, przewodniczący, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

15.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6294» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6294 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2005 – 2006Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Goleniów, przewodniczący, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2004 – 2007Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2004 – 2005Forum Orgnizacji Pozarządowych Gminy Goleniów, przewodniczący, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2004 – 2005Rada Powiatu Goleniowskiego, przewodniczący Rady, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2003 – 2006Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, członek Rady, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiPlatforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiRada Powiatu Goleniowskiego, Klub Radnych Platforma Obywatelska, przewodniczący, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, Rada Regionu Zachodniopomorskiego, członek » źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w Zachodniopomorskiem

brak informacji Platforma Obywatelska, przewodniczący Zarządu Powiatowego, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, Powiat goleniowski, wiceprzewodnicząca, Goleniów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiacie goleniowskim

brak informacji Platforma Obywatelska, Rada Powiatu, członek, Goleniów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiacie goleniowskim

2002 – 2005Rada Powiatu Goleniowskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Goleniów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój (9), liczba głosów: 354» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój (9), liczba głosów: 354 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001kandydat na posła
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7) (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 03.2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiPlatforma Obywatelska, przewodniczący Koła» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Goleniów, radny, Goleniów
lista wyborcza: Goleniowska Inicjatywa Samorządowa (8), liczba głosów: 178» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Goleniowska Inicjatywa Samorządowa (8), liczba głosów: 178 (wybrana)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1995 – 2001Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1996Sejmik Województwa Szczecińskiego, przewodniczący Komisji, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1998Rada Miasta Goleniów, radny, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994kandydat na radnego (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiUnia Wolności, przewodniczący Zarządu Powiatowego, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – 2007Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, wiceprzewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1988 – 1996Goleniowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, przewodniczący, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1987 – 1989Stronnictwo Demokratyczne, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1981 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1978 – 2005Szkoła Muzyczna I stopnia, nauczyciel klasy fortepianu, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1976 – 1978Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna , akompaniator, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1976 – 1979Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, nauczyciel klasy fortepianu, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1970 – 1981Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiTowarzystwo Rozwoju Ognisk Artystycznych, przewodniczący Rady Zakładowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1969 – 1980Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1969 – 1978Towarzystwo Rozwoju Ognisk Artystycznych, nauczyciel klasy fortepianu, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiNiezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, przewodniczący Koła, Goleniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.