facebook tweeter youtube

 
Stanisław Lamczyk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydat na senatora
    Koalicja Obywatelska
Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie oraz uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1984-1990 kierował produkcją pozarolniczą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, a następnie Przedsiębiorstwie Rolno-Przetwórczym. W l. 1990-2009 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „Izobud” – pełnił funkcje: prezesa zarządu, wspólnika, członka zarządu spółki. W l. 2004-2005 kanclerz PWSH Pomerania. Był związany ze spółkami: Pomerania Mostostal Chojnice, Powiernik, Collegium Pomerania. W l. 1998-2002 radny gminy Somonino, w l. 2002-2005 radny powiatu kartuskiego. Od 2005 r. członek PO. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracował m.in. w komisjach: infrastruktury; administracji i spraw wewnętrznych; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; gospodarki. Obecnie zasiada w komisjach: infrastruktury; gospodarki i rozwoju.
Edukacja
Wyższa Szkoła Inżynierska Koszalin, Wydział Mechaniczny; specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn Rolniczych, rok ukończenia: 1984
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ; specjalność: Nauk Humanistycznych, rok ukończenia: 2010
Uniwersytet Gdański, ; specjalność: Organizacja i Zarządzanie, rok ukończenia: 2002

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Macedonia Północna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.08.2017 – 30.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2016 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdynia (26), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8981» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Gdynia (26), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8981 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3661), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pracy na morzu (druk nr 3645), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2015 – 09.09.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 3427), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2015 – 11.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3369), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 3233), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 25.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2856), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2014 – 06.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 22.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druk nr 2444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2014 – 19.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (druk nr 2191), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej (OPAT), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 22.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2013 – 20.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 24.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druk nr 1330), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Nigeryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 26.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2012 – 10.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 427), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 13.09.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 23.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu rezolucji wzywającej Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firm będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zamówień publicznych, w szczególności w zakresie budowy dróg i autostrad (druk nr 352), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Pomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 14.02.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Unii Metropolii, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12664» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 4508), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2011 – 26.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk nr 4349), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2011 – 12.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (druk nr 4167), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2011 – 24.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 4101), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2011 – 23.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 3758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12664 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.05.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2010 – 26.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2010 – 04.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2471), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2010 – 24.06.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 2565), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2009 – 22.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1775), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.03.2009Platforma Obywatelska Powiat Kartuski, przewodniczący Rady, Kartuzy» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w regionie pomorskim

07.01.2009 – 31.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druki nr 1224 i 1224-A oraz 2275 - od dn. 09-09-10), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2009Platforma Obywatelska, członek Rady Regionu Pomorskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie pomorskim

27.11.2008 – 15.09.2011Pomerania Mostostal - Chojnice sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Chojnice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

27.11.2008 – 09.07.2009Pomerania Mostostal - Chojnice sp. z o.o., wspólnik, Chojnice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

15.10.2008 – 29.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1055), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.09.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 832), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 24.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - o zmianie ustawy o izbach morskich (druk nr 522), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2008 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - o ochronie żeglugi i portów morskich (druk nr 472), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 10155» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.08.2007 – 05.09.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego (druk nr 2090), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2007 – 13.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (druk nr 1388), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 10155 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Ekwadorska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2006 – 17.11.2009Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe Izobud sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Somonino» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

09.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 09.12.2005Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6276» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 04.2005Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2005kandydat na posła
okręg: Gdynia, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6276 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.2004 – 07.2005Państwowa Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA, kanclerz, Chojnice» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


portal kartuzy.info

11.04.2003 – 10.02.2009Collegium Pomerania sp. z o.o., członek Zarządu, Chojnice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.10.2002 – 20.06.2005Powiernik sp. z o.o., prezes Zarządu, Somonino» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.10.2002 – 20.06.2005Powiernik sp. z o.o., wspólnik, Somonino» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

22.04.2002 – 31.03.2011Collegium Pomerania sp. z o.o., wspólnik, Chojnice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005Rada Powiatu Kartuskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Kartuzy
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe (10), liczba głosów: 576» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Kartuzy
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe (10), liczba głosów: 576 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.10.2001 – 18.02.2008Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe Izobud sp. z o.o., wspólnik, Somonino» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

1998 – 2002Rada Gminy Somonino, radny, Somonino
okręg: Somonino, lista wyborcza: Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego (2), liczba głosów: 603» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
okręg: Somonino, lista wyborcza: Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego (2), liczba głosów: 603 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

09.1990 – 04.11.2005Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe Izobud sp. z o.o., prezes Zarządu, Somonino» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

01.1990 – 07.1990Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze, kierownik produkcji pozarolniczej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

08.1984 – 12.1989Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, kierownik produkcji pozarolniczej, Somonin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.