facebook tweeter youtube

 
Tomasz Latos
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
56 000 PLN

12 000 PLN
Uwagi: IKE w Nationale Netherlanden

23 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden
Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Powierzchnia:
49 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
520 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należącego do Wspólnoty Działkowej [ukryte]
Uwagi: w ramach POD wspólnoty działkowej murowany domek letniskowy

Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia działki:
320 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Samodzielna Praktyka Lekarska pod nazwą "Usługi Medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:31 200 PLN
Dochód:11 415,74 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność"
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Komitet Olimpijski
Rodzaj:
stowarzyszenie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:80 319,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 416,13

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millennium
Kwota pozostała do spłacenia:17 600 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny w BOŚ Bank
Kwota pozostała do spłacenia:161 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
106 000 PLN
Uwagi: kwota około

12 000 PLN
Uwagi: IKE w Nationale Netherlanden

23 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden
Środki pieniężne (dewizy):
 400 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Powierzchnia:
49 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
520 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD [nieczytelne]
Uwagi: murowany domek letniskowy

Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia działki:
320 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:31 200 PLN
Dochód:11 415,74 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność"
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Komitet Olimpijski
Rodzaj:
stowarzyszenie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:138 956,52 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 557,20 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 80,81 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millennium
Kwota pozostała do spłacenia:18 700 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny w BOŚ Bank
Kwota pozostała do spłacenia:169 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
63 800 PLN
Uwagi: kwota około

23 000 PLN
Uwagi: Metlife Tow. Ubezp., kwota około

12 000 PLN
Uwagi: IKE w Nationale Netherlanden, kwota około

23 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
 300 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Powierzchnia:
49 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
520 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD [nieczytelne]
Uwagi: murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:31 200 PLN
Dochód:10 689,78 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność"
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Komitet Olimpijski
Rodzaj:
stowarzyszenie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:142 382,67 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 429,10 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 3069,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:20 500 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny w BOŚ Bank
Kwota pozostała do spłacenia:180 800 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
21 000 PLN
Uwagi: kwota około

16 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon, kwota około

9 500 PLN
Uwagi: IKE w Nationale Netherlanden, kwota około

20 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
 300 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,2 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
520 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do [nieczytelne]
Uwagi: murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:31 200 PLN
Dochód:10 102,21 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność"
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 178,80 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 438,01 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 3078,01 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:22 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt konsumpcyjny w CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:26 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
17 280 PLN

16 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon

8 500 PLN
Uwagi: [nieczytelne] w Nationale Netherlanden

19 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden
Środki pieniężne (dewizy):
 300 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75,2 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,2 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do [nieczytelne]
Uwagi: murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:31 200 PLN
Dochód:9 762,26 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:140 388,69 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 561,68 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 3201,68 PLN nieopodatkowana - 27360,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:24 170 CHF

Opis:
kredyt konsumpcyjny w CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:82 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
8 000 PLN

15 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon

8 300 PLN
Uwagi: IKE w Nationale Netherlanden

19 000 PLN
Uwagi: III filar ING Nationale Netherlanden
Środki pieniężne (dewizy):
 300 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.

Powierzchnia:
75,2 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,2 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Stowarzyszenia Ogrodowego "Sami Swoi"
Uwagi: murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:37 100,00 PLN
Dochód:3 610,53 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 924,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:26 522,32 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 2815,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:24 500 CHF

Opis:
kredyt konsumpcyjny w CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:85 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem zawodu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
8 000 PLN

8 238,79 PLN
Uwagi: IKE w ING Nationale Netherlanden

18 940,85 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

14 875,96 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon
Środki pieniężne (dewizy):
 300 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,2 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców
Uwagi: na działce murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:18 200 PLN
Dochód:8 096 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:82 316,57 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:20 586,92 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:25 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała około

Opis:
kredyt w City Bank (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:90 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem zawodu posła
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
8 238,79 PLN
Uwagi: IKE w ING Nationale Netherlanden

18 940,85 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

14 875,96 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon
Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców
Uwagi: na działce murowany domek letniskowy

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:37 100 PLN
Dochód:3 610,53 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (diecezji bydgoskiej)
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:140 784,38 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:31 415,38 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 360 PLN
Uwagi: przychód 720 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:25 994, 214 CHF

Opis:
kredyt w PKO BP (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:1 705,26 PLN
Uwagi: (kredyt odnawialny)

Opis:
kredyt w City Bank (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:103 228,38 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, starszy asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: wspólnota majątkowa z żoną Anną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
6 886,59 PLN
Uwagi: IKE [nieczytelne] ING Nationale Netherlanden

17 262,98 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

13 932,69 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego Aegon
Środki pieniężne (dewizy):
 100 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wycena rzeczoznawcy w 2005 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
miejsce w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:26 400,03 PLN
Dochód:9 564,18 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
NSZZ "Solidarność
Rodzaj:
związek zawodowy
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
[nieczytelne] Akcja Katolicka [Diecezji Bydgoskiej]
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
2005-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Brydża Sportowego
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
2012-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:139 087,82 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 521,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager 2,8 D
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku Millenium
Kwota pozostała do spłacenia:27 818,26 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy w PKO BP (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:19 187,70 PLN
Uwagi: (kredyt odnawialny)

Opis:
kredyt w Deutsche Bank (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:81 982,42 PLN

Opis:
kredyt w Alior Banku (konsumpcyjny)
Kwota pozostała do spłacenia:20 405,76 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład radiologii i Diagnostyki Obrazowej, asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
23 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

11 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego AIGO
Środki pieniężne (dewizy):
 100 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
2 miejsca w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:25 831,12 PLN
Dochód:3 253,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 171,80 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 128,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Milenium Bank
Cała kwota:29 700 CHF
Uwagi: podana kwota

Opis:
kredyt gotówkowy w PKO BP
Cała kwota:25 200 PLN
Uwagi: podana kwota

Opis:
kredyt w Deutsche Bank
Cała kwota:92 056 PLN
Uwagi: podana kwota

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

9 500 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego AIGO
Środki pieniężne (dewizy):
50 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
148 m2
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
2 miejsca w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:25 200,10 PLN
Dochód:3 914,82 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 759,97 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 564, 80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Milenium Bank
Cała kwota:30 000 CHF

Opis:
kredyt gotówkowy w PKO BP
Cała kwota:26 500 PLN

Opis:
kredyt w Deutsche Bank
Cała kwota:54 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tomasz Edward Latos
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-08 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, asystent, obecnie na urlopie bezpłatnym
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego ING Nationale Netherlanden

9 500 PLN
Uwagi: III filar ubezpieczenia emerytalnego AIGO
Środki pieniężne (dewizy):
 100 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Wartość:344 491 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,7 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
2 miejsca w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia lokalu:
430 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
działka w ramach POD należąca do Polskiego Związku Działkowców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna praktyka lekarska "Usługi medyczne Tomasz Latos"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:25 200 PLN
Dochód:3 155,47 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:98 132,81 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 178, 64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
Grand Voyager
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Milenium Bank
Cała kwota:30 800 CHF
Uwagi: podana kwota

Opis:
kredyt gotówkowy w PKO BP
Cała kwota:33 000 PLN
Uwagi: podana kwota

Opis:
kredyt w Deutsche Bank
Cała kwota:56 000 PLN
Uwagi: podana kwota

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.