facebook tweeter youtube

 
Izabela Leszczyna
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:135 382,42 PLN
Uwagi: dochody na dzień 31.12.2018 r.

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29985,38 PLN opodatkowana: 0,00 PLN dochody na dzień 31.12.2018 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
ATECA
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy z córką)
Kwota pozostała do spłacenia:135 000 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania (pkt. II.2) (status współkredytobiorcy z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:150 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny wobec Volkswagen Bank
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 PLN

Opis:
karta kredytowa VISA ING, limit: 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:762 033,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 707,56 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19707,56 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
ATECA
Rok produkcji:
2017
Wartość:90 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy z córką)
Kwota pozostała do spłacenia:135 000 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania (pkt. II.2) (status współkredytobiorcy z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:150 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny wobec Volkswagen Bank
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 PLN

Opis:
Karta kredytowa VISA ING - limit 35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:135 382,42 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29895,38 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
ATECA
Rok produkcji:
2017
Wartość:98 900 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy z córką)
Kwota pozostała do spłacenia:140 000 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania (pkt. II.2) (status współkredytobiorcy z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:160 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny wobec Volkswagen Bank
Kwota pozostała do spłacenia:68 000 PLN

Opis:
Karta kredytowa VISA ING - limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:145 798,09 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 646,99 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2286,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
ATECA
Rok produkcji:
2017
Wartość:125 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy z córką)
Kwota pozostała do spłacenia:149 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania (pkt. 2) (status współkredytobiorcy z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:171 000 PLN

Opis:
Kredyt konsumpcyjny wobec Volkswagen Bank
Kwota pozostała do spłacenia:85 500 PLN

Opis:
Karta kredytowa VISA ING
Uwagi: limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Uwagi: stan na dzień 2016-12-31

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:146 737,28 PLN

Opis:
dieta posła
Kwota:29 594,51 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Opis:
Ministerstwo Finansów - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Kwota:13 222,84 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:155 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania (pkt. I) (status współkredytobiorcy z mężem)
Cała kwota:250 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:190 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota- na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:21 268,45 PLN
Uwagi: przychód, w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich: dieta posła
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 2234,52 PLN, nieopodatkowana - 27360 PLN, w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Finansów
Kwota:143 670,65 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:158 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:250 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:214 000 PLN

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:19 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Posłanka na Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Sekretarz Stanu; Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota- na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich: dieta poselska
Kwota:24 648,36 PLN
Uwagi: 22800 PLN (brutto) 1848,36 PLN (netto) 01.01.2015-06.11.2015

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Finansów
Kwota:137 573,04 PLN
Uwagi: 01.01.2015-06.11.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:159 000 CHF
Uwagi: kwota do spłacenia zmniejsza się

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP w związku z zakupem mieszkania 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:250 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:2 144 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia zmniejsza się

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:21 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia zmniejsza sie

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Posłanka na Sejm RP, Ministerstwo Finansów Sekretarz Stanu; Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:19 788,64 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-21

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Finansów
Kwota:87 641,65 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-21

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:161 000 CHF

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP na zakup mieszkania w styczniu 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:250 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:218 000 PLN

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Posłanka na Sejm RP, Sekretarz Stanu; Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość na podstawie aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Finansów
Kwota:151 090,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:167 000 CHF

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP na zakup mieszkania w styczniu 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:224 000 PLN

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:30 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Posłanka na Sejm RP, Sekretarz Stanu; Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31)
Kwota:39 618,82 PLN

Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich: dieta posła (w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31)
Kwota:29 512,08 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście (umowa zlecenie)- wyklady
Kwota: 595,20 PLN

Opis:
umowa o prace- Ministerstwo Finansów
Kwota:91 412 PLN

Opis:
dochód z lokaty bankowej na 150000 PLN zamkniętej 2013-01-28 (potrącono podatek 625 PLN)
Kwota:3 290 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: wartość pojazdu oszacowana na podstawie wyceny ubezpieczyciela, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:175 000 CHF

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP na zakup mieszkania w styczniu 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:236 000 PLN

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Cała kwota:60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:44 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN

150 000 PLN
Uwagi: lokata bankowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31)
Kwota:144 081,86 PLN

Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich: dieta posła (w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31)
Kwota:29 429,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: wartość pojazdu oszacowana na podstawie wyceny ubezpieczyciela, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki Katarzyny Szewczyk (status współkredytobiorcy)
Kwota pozostała do spłacenia:180 000 CHF

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec PKO BP na zakup mieszkania w styczniu 2013 r. (status współkredytobiorcy wraz z mężem)
Cała kwota:250 000 PLN

Opis:
Kredyt gotówkowy wobec PKO BP
Cała kwota:60 000 PLN

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Data:
2013-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (od 2011-01-01 do 2011-12-0-31)
Kwota:133 436,87 PLN

Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich: dieta posła (od 2011-01-01 do 2011-12-31)
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
zwrot nadpłaconych składek ZUS (w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31)
Kwota:1 426,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec ING Bank Śląski na zakup mieszkania w 2001 r., miesięczna rata ok. 130 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:6 500 EUR

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku na zakup mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy),miesięczna rata ok 700 CHF

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Data:
2012-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Izabela Dorota Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:
1962-09-03 Częstochowa
Zatrudnienie:Sejm RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie (w okresie od 2011-01-01 do 2011-10-25)
Kwota:109 852,89 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
pełnienie funkcji publicznych i obywatelskich (w okresie od 2011-01-01 do 2011-10-25)
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
SEAT
Model:
EXEO
Rok produkcji:
2009
Wartość:75 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny wobec ING Bank Śląski na zakup mieszkania w 2001 r., miesięczna rata ok. 150 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:7 000 EUR

Opis:
Kredyt hipoteczny wobec Eurobanku w związku z zakupem mieszkania dla córki (status współkredytobiorcy), miesięczna rata ok. 700 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:180 000 CHF

Opis:
złota karta kredytowa VISA ING, limit 35000 PLN

Podpis

Data:
2011-10-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.