facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Lipiec
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
58 448,11 PLN

12 154,15 PLN
Uwagi: IKE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa Generali
Pełna kwota:79 419,90 PLN

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
[brak opisu]
Kwota:22 121,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra V
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt Getin
Cała kwota:28 498,86 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):76 067,34 PLN

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:69 656,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra V
Rok produkcji:
2016
Inne mienie:
Opis:
polisa Generali
Wartość:78 867,53 PLN

Opis:
IKE
Wartość:12 056,49 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt Getin
Cała kwota:29 960,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
106 000,00 PLN

77 415,02 PLN
Uwagi: polisa Generali

11 417 PLN
Uwagi: IKE

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:122 121,52 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
[nieczytelne] kredyt Getin
Cała kwota:36 501,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):58 000 PLN

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:130 939,56 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015
Inne mienie:
Opis:
polisa Generali
Wartość:77 415,02 PLN

Opis:
IKE
Wartość:11 417 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
31 580,73 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

68 893,68 PLN
Uwagi: polisa GENERALI

9 887,45 PLN
Uwagi: IKE

6 000 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 234,36 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt Getin Noble Bank S.A. na zakup samochodu Opel Astra IV 2015r.
Kwota pozostała do spłacenia:17 822,70 PLN

Opis:
pożyczka z kancelarii Sejmu (ZFSS)
Cała kwota:20 400 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 088,38 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

64 077,42 PLN
Uwagi: polisa GENERALI

8 880,48 PLN
Uwagi: IKE

4 000 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 856,45 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 2316, 96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt Getin Noble Bank S.A. na zakup samochodu Opel Astra IV
Kwota pozostała do spłacenia:23 038,94 PLN

Opis:
karta VISA - ING
Cała kwota:15 153,29 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
31 326,38 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

64 686,92 PLN
Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu na dzień 2015-11-12)

8 881,17 PLN
Uwagi: IKE (wartość wykupu na dzień 2015-11-12)

5 000 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:25 637,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt Getin Noble Bank S.A. na zakup samochodu Opel Astra IV
Kwota pozostała do spłacenia:25 019,24 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
31 326,38 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

65 295,74 PLN
Uwagi: polisa GENERALI(wartość wykupu na dzień 2015-08-20)

8 933,06 PLN
Uwagi: IKE (wartość wykupu na dzień 2015-08-20)

9 000 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra IV
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt Getin Noble Bank S.A. na zakup samochodu Opel Astra IV
Kwota pozostała do spłacenia:34 655,25 PLN

Podpis

Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
74 265 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

63 555,66 PLN
Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu na dzień 2013-11-27)

8 442,68 PLN
Uwagi: IKE (wartość wykupu na dzień 2013-11-27)

6 000 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 080,03 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra III
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Karta VISA w ING Bank Śląski SA
Uwagi: Podana kwota - 13630,95 PLN

Opis:
Pożyczka Kancelaria Sejmu
Cała kwota:13 000

Podpis

Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
50 776,78 PLN
Uwagi: Rachunek w ING

59 107,23 PLN
Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu na dzień 2013-11-27)

7 543,53 PLN
Uwagi: IKE (wartość wykupu na dzień 2013-11-27)

2 500 PLN
Uwagi: gotówka

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 773,67 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra III
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Karta w ING Bank Śląski SA
Uwagi: Podana kwota - 13630,95 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2014-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
42 666,70 PLN

51 213,86 PLN
Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu na dzień 2012-11-27)

6 204,85 PLN
Uwagi: IKE (wartość wykupu na dzień 2012-11-27)

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 026,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra III
Rok produkcji:
2006

Podpis

Data:
2013-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 200 PLN

Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu 2011-11-07: 50346,92 PLN, na dzień wykupu 2012-04-25: 46455,25 PLN)

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty orne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 099,X6 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra III
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Karta kredytowa VISA ING
Cała kwota:16 555,78 PLN

Podpis

Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Bogdan Lipiec
Data i miejsce urodzenia:
1959-10-11 Starachowice
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
14 200 PLN

50 346,92 PLN
Uwagi: polisa GENERALI (wartość wykupu na dzień 2011-11-07)

II Nieruchomości

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
2,26 ha
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
nie zabudowane

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:107 971,24 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra III
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Karta kredytowa VISA ING
Cała kwota:15 610,46 PLN

Podpis

Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.