facebook tweeter youtube

 
Arkadiusz Litwiński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, członek PO. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego a także studia podyplomowe z zarządzania. Samorządowiec: przez dwie kadencje radny Szczecina, wiceprzewodniczący rady (1998-2002). Działał w ZHP, był związany z Ruchem Stu, od 2001 r. w PO. Poseł V, VI, VII kadencji. wybierany z list PO.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pracy na morzu (druk nr 3645), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3677), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3661), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2015 – 11.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3369), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2749), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3227), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisjia nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3244), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2964), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2014 – 06.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. rozwoju i rewitalizacji miast, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. połączenia Odra - Łaba - Dunaj, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 21.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2013 – 09.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2013 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości (druk nr 496, nr 561 - od 29.08.2012 oraz nr 1760 od 07.11.2013), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2013 – 13.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1634), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 23.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1493), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 22.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 24.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druk nr 1330), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 24.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 1031 i 1032) oraz o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1033), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2012 – 20.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 811), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Surowców i Energii, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 15.03.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Surowców i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 25.01.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9396» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.07.2011 – 27.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 4463), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2011 – 29.06.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.03.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3887), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2011 – 08.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 3727), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko- Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9396 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.06.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół ds. Lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Szczecin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 31317 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.07.2009 – 13.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druk nr 2113), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.05.2009 – 20.05.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji (druk nr 1936), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Klimatyzmu i Zrównoważonego Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2008 – 19.03.2009Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2008 – 02.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druk nr 1403), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2008 – 27.11.2008Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 1210), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2008 – 27.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 1210), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2008 – 17.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 1148), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.09.2008 – 07.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 886), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 24.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - o zmianie ustawy o izbach morskich (druk nr 522), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2008 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - o ochronie żeglugi i portów morskich (druk nr 472), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2008 – 10.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (druk nr 401), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 27.05.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach wydobywczych (druk nr 217), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 19827» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 18.09.2007Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie Katedra, wiceprezes Zarządu, członek Komitetu Założycielskiego, Szczecin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

24.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia irządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. lotnictwa i gospodarki morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2007 – 15.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1261), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 19827 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2006 – 16.02.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7794» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.05.2005 – 29.12.2005Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych GEOTERMIA Stargard sp. z o.o., członek Zarządu, Stargard Szczeciński» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7794 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 08.09.2003Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rewizyjnej, Szczecin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2003 – 2006Regionalny Szpital Onkologiczny, członek Rady Społecznej, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2003 – 2006Państwowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Licencji dla Rzeczoznawców, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2003Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytków Sakralnych KATEDRA, członek, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

22.01.2002 – 08.09.2003Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Zarządu, Szczecin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005Rada Miasta Szczecin, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Szczecin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców POPIS dla Szczecina (22), liczba głosów: 912» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców POPIS dla Szczecina (22), liczba głosów: 912 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002CALBUD sp. z o.o., kierownik działu (obecnie na urlopie bezpłatnym), Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Stowarzyszenie Szczecińska Orkiestra Jazzowa, członek, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Zarządu Powiatowego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Zarządu Regionalnego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2005Społeczna Komisja Mieszkaniowa TBS, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2001Państwowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Licencji Zawodowych dla Pośredników w obrocie nieruchomościami, uczestnik prac» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Szczecin, radny, Szczecin
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (12), liczba głosów: 413» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (12), liczba głosów: 413 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2001Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VIOLA sp. z o.o., wicedyrektor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 1999MEGA SIZE sp. z o.o., dyrektor zarządzający» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiKonserwatywno - Liberalny Ruch 100, przewodniczący Rady Regionu Zachodniopomorskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1997 – 2000Konserwatywno - Liberalny Ruch 100, uczestnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1990Urząd Miasta Szczecin, kierownik referatu (obecnie na urlopie bezpłatnym), Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1988Związek Harcerstwa Polskiego, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.