facebook tweeter youtube

 
Adam Abramowicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-06-22)

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Inżynier, ukończył Politechnikę Lubelską. W l. 1986-1898 pracował jako dyspozytor w oczyszczalni ścieków. Na początku lat 90. założył przedsiębiorstwo, które prowadził do 2007 r. Był członkiem zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy” (2001-2007), prezesem zarządu Media Spectrum (2004-2008). Członek rady Polskiej Izby Handlu. Od 2007 r. członek PiS. Samorządowiec: radny miasta Biała Podlaska (1998-2002), w l. 2006-2007 wiceprzewodniczący rady, dwukrotnie bez sukcesu kandydował na urząd prezydenta miasta Biała Podlaska (2002 i 2010). Poseł w l. 2007-2016 (VI-VIII kadencji). Zasiadał w komisjach: gospodarki (dwukrotnie), mniejszości narodowych i etnicznych, infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych. W Sejmie VIII kad. jest członkiem komisji ds. Unii Europejskiej oraz gospodarki i rozwoju.
Edukacja
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej; specjalność: Technologia Wód, Ścieków i Odpadów, rok ukończenia: 1988
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny i Organizacji Górnictwa i Geologii; specjalność: , rok ukończenia: 1985

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
28.02.2018 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2018 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.09.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2017 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2017 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Boreliozy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2017 – 13.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Boreliozy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.06.2017Makron sp. z o.o., wspólnik, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

21.04.2017 – 15.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.04.2017 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Prawa Spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 07.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.11.2015 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Surowców i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 22.06.2018Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chełm (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10500» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Chełm (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10500 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.03.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2014 – 24.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Lublin (8), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 4622 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2013 – 06.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju - Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 23.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druki nr 1076, 1226, 1335, 1653), - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 1082), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 1179), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1638), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2013 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 937), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2012 – 14.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 27.02.2012Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12708» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12708 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Biała Podlaska
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 6919 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.07.2009 – 10.09.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2154), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2009 – 11.02.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (druk nr 1997), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2009 – 20.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o towarach paczkowanych (druk nr 1717), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2008 – 20.08.2009Polska Izba Handlu, członek Rady Izby, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 15.05.2008Investnet sp. z o.o., współwłaściciel, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

09.04.2008 – 07.05.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 241), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.04.2008Sieć Detalistów Nasze Sklepy sp. z o.o. (w likwidacji), członek Rady Nadzorczej, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.12.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 11970» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 11970 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

od 2007Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Rada Miasta Biała Podlaska, wiceprzewodniczący Rady, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 15.11.2007Rada Miasta Biała Podlaska, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Biała Podlaska
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 539» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 539 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na Urząd Prezydenta Miasta, Biała Podlaska
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 8353» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.11.2005 – 11.01.2012NET Spectrum sp. z o.o., prokurent, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

31.01.2005 – 30.04.2009Nasze Sklepy Avita sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

03.12.2004 – 03.06.2008Media Spectrum sp. z o.o., prezes Zarządu, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.06.2004 – 03.12.2004Media Spectrum sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

05.03.2004 – 28.08.2009Fundacja Pro Veritate, członek innego organu nadzoru, Białystok» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2004 – 20.08.2009Polska Izba Handlu, członek Rady, Warszawa» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012


Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002kandydat na Urząd Prezydenta Miasta, Biała Podlaska
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNI, liczba głosów: 2647» źródło

Źródło

Oficjalna strona Adama Abramowicza

07.02.2001 – 20.10.2010Sieć Detalistów Nasze Sklepy sp. z o.o., wspólnik, Biała Podlaska» źródło

Źródła

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

07.02.2001 – 08.04.2008Sieć Detalistów Nasze Sklepy sp. z o.o., członek Zarządu, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

1998 – 2002Rada Miasta Biała Podlaska, radny, Biała Podlaska
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 95» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Biała Podlaska
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 95 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1991 – 2007własna działalność gospodarcza, właściciel» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

lata 90.Towarzystwo Przyjaciół Powściągliwości i Pracy, założyciel koła terenowego, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Oficjalna strona Adama Abramowicza

od lata 90.Izba Gospodarcza Nowej Przedsiębiorczości, członek-założyciel, prezes» źródło

Źródło

Oficjalna strona Adama Abramowicza

1986 – 1989Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dyspozytor oczyszczalni ścieków, Biała Podlaska» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiNiezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Lubelskiej, współzałożyciel, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Adama Abramowicza

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.