facebook tweeter youtube

 
Urszula Augustyn
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Kwestionariusz — Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę 2019
Data wypełnienia: 01.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Gazety Wyborczej

A.1. Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Nie

A.2. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Nie

A.3. Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie

A.4. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak

A.5. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.6. Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Odciąć polityków od decydowania o tym, czego uczą się dzieci w szkole. Inaczej wciąż będziemy wracać do metod, które politycy pamiętają z dzieciństwa ( na szkole znaja się wszyscy!!!) zamiast dążyć do wychowania ludzi otwartych, umiejących poruszać się we współczesnym świecie i uczących się przez całe życie
Uporządkować, unowocześnić podstawę programową. Szkoła musi zyskać większą autonomię.
Stworzyć nauczycielom możliwość godnego zarabiania
Przeorganizować prace szkoły tak, by wykorzystać efektywnie czas pobytu ucznia ( „prace domowe” mogą przecież być realizowane w szkole , co pozwoli na lepsze ich wykonanie - bo pod okiem nauczyciela- i zlikwiduje problem ciężkich tornistrów
Współpracować z samorządami , by przywrócić jednozmianowość

A.7. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela      
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)      
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu      
zminiejszenie podstaw programowych      
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)      
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych      
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego tak    
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli tak    
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)   tak  

A.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
Powyższe pytania nie mają odpowiedzi 0-1. Karta Nauczyciela wymaga zasadniczych zmian, ale nie zupełnej likwidacji. Od tych zmian zależ m.in. System pracy nauczyciela. Nauczyciele pracują więcej niż pensum, ale trzeba inaczej zorganizować tę pracę i inaczej ją wynagrodzić. Nie będą wówczas potrzebne godziny statutowe. Za to należy powiązać wynagrodzenie z ilością i jakością wykonywanej pracy. Awans zawodowy to także problem na oddzielną debatę. Poprzedni nie spełnial oczekiwań, nowy niewiele zmienia.

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 23.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  Tak
Nie

A.2. Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.