facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Babalski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm VIII kadencji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):163 999,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny
Pełna kwota:116 608,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
wartości około, współwłasność
Uwagi: działka, na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej, patrz pkt II. 1 i 2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie z MRiRW
Kwota:218 015,22 PLN
Uwagi: w tym: ekwiwalent za urlop 16691,04 PLN odprawa emerytalna 51689,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:28 313,01 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
2008
Rok produkcji:
2018

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Uwagi: darowizna w kwocie 45766,70 PLN na rzecz archidiecezji warmińskiej

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-11

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):166 377 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny
Pełna kwota:102 597 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
wartości około, współwłasność
Uwagi: działka, na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej, patrz pkt II. 1
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie z MRiRW
Kwota:202 094,68 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym dieta nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Uwagi: kredyt na mieszkanie spłacony w Bank Polski PKO

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm VIII kadencji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
202 453,00 PLN
Uwagi: w tym 43,325 PLN spadek oraz 26420 PLN zgromadzone na rachunku

18 318 PLN
Uwagi: na rachunku małżonki
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz otwarty
Pełna kwota:90 457,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
wartości około, współwłasność
Uwagi: działka, na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej, patrz pkt II. 1
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie z MRiRW
Kwota:217 106,24 PLN
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa: 50026,56 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym dieta nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania Bank Polski PKO
Kwota pozostała do spłacenia:99 157,22 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-03-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):91 645,00 PLN
Uwagi: wspólnie z małżonką
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz otwarty
Pełna kwota:83 431,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:30 000 PLN
Wartość działki:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka, na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej, patrz pkt II. 1
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:107 591,55 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym dieta opodatkowana: 2316,96 PLN opodatkowana: 27360 PLN

Opis:
uposażenie z MRiRW
Kwota:12 395,39 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:106 260,07 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
77 165,96 PLN

10 000 PLN
Uwagi: kwota plus około, środki pieniężne żony
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz otwarty
Pełna kwota:76 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Wartość działki:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:47 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: + działka na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II.1; w polu wartość wpisano 17 tys. zł + 30 tys. zł

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
dieta poselska nieopodatkowana
Kwota:22 800 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania BANK PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:107 525,35 PLN

Podpis

Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
94 247 PLN

15 000 PLN
Uwagi: środki pieniężne żony
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie, fundusz otwarty
Pełna kwota:76 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Wartość działki:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:47 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: + działka na której postawiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II.1; w polu wartość wpisano 17 tys. zł + 30 tys. zł

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,6 PLN

Opis:
zbycie funduszy ING
Kwota:21 447 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania BANK PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:109 480,14 PLN

Podpis

Miejscowość:
[zamazane]
Data:
2015-08-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 869,00 PLN
Uwagi: w tym 20 270,00 zł środki pieniężna żony - stan konta na 31 XII 2014 r.
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne ING, ubezpieczenie na życie, fundusz otwarty
Pełna kwota:96 747,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka wyszczególniona została w pkt. II 4. Inne nieruchomości - "działka, na której posadowiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II 1."
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż - miejsce postojowe
Powierzchnia lokalu:
17000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania BANK PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:113 690,09

Podpis

Data:
2015-03-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):63 479,47 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne ING, ubezpieczenie na życie
Pełna kwota:80 042,89 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka wyszczególniona została w pkt. II 4. Inne nieruchomości - "działka 344 m2 na której posadowiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II 1."
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania BANK PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:120 375,41

Podpis

Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):9 977,37 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne ING, ubezpieczenie na życie
Pełna kwota:73 854,07 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka wyszczególniona została w pkt. II 4. Inne nieruchomości - "działka 344 m2 na której posadowiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II 1."
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania BANK PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:126 447,19 PLN

Podpis

Data:
2013-04-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 359,81 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne ING, ubezpieczenie na życie, Polisa Życie
Pełna kwota:64 936,76 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka wyszczególniona została w pkt. II 4. Inne nieruchomości - "działka 344 m2 na której posadowiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II 1.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła
Kwota:118 820,20 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 151754,75 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Babalski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-27 Ostróda
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VI kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 216 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne ING, ubezpieczenie na życie, Polisa Życie
Pełna kwota:64 868 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
198 m2
Powierzchnia działki:
344 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: działka wyszczególniona została w pkt. II 4. Inne nieruchomości - "działka 344 m2 na której posadowiony jest dom w zabudowie szeregowej patrz pkt. II 1."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła I - X 2011 r.
Kwota:97 923,10 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania Bank PKO BP
Uwagi: podana kwota 153694,47 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-10-26

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.