facebook tweeter youtube

 
Piotr Babinetz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Historyk, ukończył Uniwersytet Wrocławski, autor publikacji naukowych, zaangażowany w działalność lokalnych i krajowych stowarzyszeń, związków i towarzystw. Był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, Przymierza Prawicy oraz Ligi Republikańskiej. Członek PiS, od 2002 r. członek rady politycznej PiS, członek władz powiatowych, okręgowych i krajowych partii. Od 1999 r. pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, od 2007 r. wiceprzewodniczący Rady Muzeum Historycznego w Sanoku. W l. 1998-2002 radny Krosna, w l. 2002-2007 radny sejmiku woj. podkarpackiego, przewodniczący klubu radnych PiS oraz komisji budżetu i finansów, był również członkiem komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej. W l. 2001 i 2005 bez sukcesu kandydował do Sejmu, a w 2009 r. do PE. Poseł od 2007 r. ( VI-VIII kadencja). Pracował w komisjach: kultury i środków przekazu (dwukrotnie), regulaminowej i spraw poselskich oraz infrastruktury (dwukrotnie). Obecnie zasiada w komisji ustawodawczej i ponownie w komisji kultury i środków przekazu (jest wiceprzewodniczącym).
Edukacja
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; specjalność: Historia, rok ukończenia: 2007

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 14.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2018 – 24.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2018 – 08.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko - ukraińskiego (druk nr 647), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284), - o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 14.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10170» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7239» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10170 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2013 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał dotyczących uczczenia pamięci męczeństwa Kresowian (druki nr 327, 470, 536, 1295, 1333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2013 – 07.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał w sprawie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (druki nr 994 i 995), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 12.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 30.08.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 541), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2012 – 10.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 427), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 258), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.06.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.06.2011 – 15.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruch drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4223), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7239 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

15.12.2010 – 19.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk nr 3682), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 1419), członek Rady Programowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 16.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 1419), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Rzeszów
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 3640 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.09.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o miejscach pamięci narodowej (druk nr 745), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 29.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Samorządowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 8403» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 8403 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2007Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes Zarządu Okręgu Krosno-Przemyśl» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2007Muzeum Historyczne w Sanoku, wiceprzewodniczący Rady, Sanok» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

25.11.2006 – 28.11.2007Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 9912» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego

2006kandydat na radnego, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 9912 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła, Krosno
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3606 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Stowarzyszenie Rozwoju Lotniska w Krośnie, członek, Krosno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2003Komitet Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie, przewodniczący, Krosno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2006Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Podkarpacie razem" (12), liczba głosów: 2121» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Podkarpacie razem" (12), liczba głosów: 2121 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Politycznej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Podkarpacki Związek Piłsudczyków, członek Zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001kandydat na posła, Krosno
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" (5), liczba głosów: 1720 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Polskie Towarzystwo Historyczne, sekretarz Zarządu» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

od 1999Muzeum Podkarpackie, pracownik, Krosno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Krosno, radny, Krosno
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 231» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 231 (wybrany)» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 1995Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, członek» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1985 – 1989Goniec Podkarpacki, współtwórca» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

brak informacjiKonfederacja Polski Niepodległej, działacz» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

brak informacji Czasopismo "Dzieje Podkarpacia", współredaktor» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.