facebook tweeter youtube

 
Jacek Bogucki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę 2019
Data wypełnienia: 26.03.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Gazety Wyborczej

A.1. Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Nie

A.2. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Nie

A.3. Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie

A.4. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?

A.4a. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Problemy w oświacie istnieją ale ich rozwiązanie wymaga rozmów, a nie protestu kosztem uczniów. ZNP nie protestowało gdy rząd PO-PSL przez lata nie podnosił wynagrodzeń, a chce protestować w roku najwyższych planowanych podwyżek. Karygodny jest pomysł przewodniczącego Broniarza by promowanie uczniów było uzależnione od efektów protestu. Wydawało mi się, że nawet w czasach głębokiego komunizmu, nauczyciele przy promowaniu uczniów kierowali się wyłącznie ich osiągnięciami w nauce. To pokazuje jak daleko działacze związkowi mogą odejść od etyki zawodu nauczyciela.

A.5. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
Ok. 4 000 zł brutto.
  Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.6. Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Coroczne zwiększanie środków na oświatę.
Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących statusu nauczyciela.
Powiązanie dodatku motywacyjnego z systemem oceny pracy nauczyciela.

A.7. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela tak    
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)     tak
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu     tak
zminiejszenie podstaw programowych     tak
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)     tak
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych   tak  
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego tak    
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli tak    
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)   tak  

A.8. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
Skrócenie ścieżki awansu zawodowego,uzależnienie wysokości wynagrodzenia od nauczanego przedmiotu i zmiany w nauczycielskim pensum powinny być rozwiązane kompleksowo w nowej ustawie określającej status nauczyciela, zastępującej przestarzałą kartę nauczyciela.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.