facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Brejza
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Działacz samorządu studentów UW oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” (młodzieżówka PO). Członek PO od 2005 r. W l. 2005-2006 radny sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego. Poseł od 2007 r. (VI-VIII kad.). Zasiadał w komisji sprawiedliwości i praw człowieka; tzw. komisji śledczej ds. nacisków; ustawodawczej oraz ds. służb specjalnych. W Sejmie VIII kadencji pracuje w komisji ustawodawczej (wiceprzewodniczący) i komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2007
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa), Wydział Prawa i Nauk Społecznych; specjalność: nauki prawne, rok ukończenia: 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosunki Międzynarodowe; specjalność: Stosunki międzynarodowe, rok ukończenia: 2012

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 27.06.2019sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w kampanii parlamentarnej» źródło

Źródło

Serwis bydgoszcz.wyborcza.pl

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Bydgoszcz (2), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 84225 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.08.2017 – 30.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2016 – 17.10.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko-Pomorskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.03.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 09.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2015 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 15951» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.06.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 15951 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.12.2014 – 25.06.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nadaniu uprawnień śledczych sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2485), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2014 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Następne Pokolenie", skarbnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 09.05.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Następne Pokolenie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 05.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12600» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12600 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2009 – 15.09.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Śledcza do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół "Rodzina 2030", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.07.2009 – 02.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 1391), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2009 – 21.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do nowelizacji prawa karnego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 21.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 07.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do nowelizacji prawa karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2008 – 03.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk nr 1184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1226 oraz druk 1461), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 949), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.10.2008Sejm RP VI kadencji, Parlamentarne Koło Mniejszości Niemieckiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2008 – 05.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w ordynacjach wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.09.2008 – 23.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 946), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2008 – 19.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego (druki nr 753 i 640), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.09.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 833 i 509 oraz druk nr 1562), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.09.2008 – 08.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druki nr 629 i 888), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2008 – 04.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki nr 630 i 885), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2008 – 18.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 631), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.06.2008 – 16.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (druk nr 402), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2008 – 18.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (druk nr 470), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2008 – 22.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (druk nr 309), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2008 – 08.05.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 358), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 328), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 21.05.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. Trybunału Konstytucyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6441» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6441 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2006kandydat na radnego
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 2874» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem

2005 – 2006Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego klub radnych Platformy Obywatelskiej, sekretarz, Toruń» źródło

Źródła

Oficjalna strona Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005 – 2006Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radny (zajął miejsce radnego, któremu wygasł mandat), Toruń
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 1512» źródło

Źródła

Oficjalna strona Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2004 – 2005Parlament Studentów RP, wicemarszałek, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002kandydat na radnego
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiStowarzyszenie "Młodzi Demokraci", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci"

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.