facebook tweeter youtube

 
Andrzej Celiński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 6. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
15.12.2010 – 19.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk nr 3682), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.08.2009Sejm RP VI kadencji, poseł niezrzeszony» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

03.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2008 – 05.08.2009Sejm RP VI kadencji, Koło Poselskie SDPL - Nowa Lewica, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 03.10.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 19.04.2008Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Lewica i Demokraci, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

05.11.2007 – brak informacji Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP (20), liczba głosów: 20338» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP (20), liczba głosów: 20338 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007 – brak informacji Lewica i Demokraci, członek Rady Programowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – brak informacji Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, wykładowca, Siedlce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Sejmik Województwa Mazowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 18734» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 18734 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005 – brak informacji Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Politycznej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

29.07.2004 – 05.10.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie opracowania opinii do informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.07.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen SA oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen SA, członek» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego


Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

09.01.2004 – 15.08.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2004 – brak informacji Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

17.10.2003 – 18.12.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2003 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2002 – 25.07.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2002 – 23.11.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (druk nr 1027), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.10.2002 – 23.11.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2002 – 23.11.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Europejska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 05.07.2002Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rząd Leszka Millera), minister» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

19.10.2001 – 30.03.2004Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (1), liczba głosów: 14193» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (1), liczba głosów: 14193 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1999 – brak informacji Sojusz Lewicy Demokratycznej, szef Komisji Programowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzezja Celińskiego

1999 – 2004Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2004Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2001Animex SA, doradca ds. nadzoru właścicielskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2001Animex SA, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1997 – 1998Grupa Doradztwa Strategicznego, główny konsultant» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

21.10.1993 – 18.11.1994Sejm RP II kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 21.07.1996Sejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Płock, lista wyborcza: Unia Demokratyczna» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1993kandydat na posła
okręg: Płock, lista wyborcza: Unia Demokratyczna (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Sejmu RP

1993 – 1994Unia Demokratyczna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

1993 – 1995Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", przewodniczący Kapituły, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

06.12.1991 – 31.05.1993Senat RP II kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

26.11.1991 – 30.05.1993Senat RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Senatu RP

25.11.1991 – 30.05.1993Senat RP II kadencji, senator, Warszawa
lista wyborcza: Konfederacja Komitetów Obywatelskich» źródło

Źródła

Oficjalna strona Senatu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991kandydat na senatora
lista wyborcza: Konfederacja Komitetów Obywatelskich (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Senatu RP

1991 – 1996Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – 1996Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – brak informacji Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

lata 90.Sejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

lata 90.Sejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (druk nr 949), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

lata 90.Sejm RP II kadencji, Podkomisja ds. polityki zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.07.1989 – 25.10.1991Senat RP I kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

18.06.1989 – 25.11.1991Senat RP I kadencji, sekretarz Prezydium Senatu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

18.06.1989 – 25.11.1991Senat RP I kadencji, senator, Warszawa
lista wyborcza: Komitet Obywatelski "Solidarność"» źródło

Źródła

Oficjalna strona Senatu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1989kandydat na senatora
lista wyborcza: Komitet Obywatelski "Solidarność" (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Senatu RP

1989Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtwórca, Warszawa» źródło

Źródło

Almanach Polskich Organizacji Pozarządowych Proeuropejskich 2003, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2003

1989 – brak informacji Okrągły Stół, współprzewodniczący jednego z zespołów, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

1989 – brak informacji organizator pierwszej wizyty Lecha Wałęsy w USA» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

05.1988 – brak informacji Stocznia Gdańska, strajkujący, Gdańska» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzezja Celińskiego

1981 – 1982internowany» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

1980 – brak informacji Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, starszy asystent, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – brak informacji Instytut Organizacji i Zarządzania Budownictwa, starszy asystent» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", współorganizator I Zjazdu, Gdańsk - Oliwa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

1980 – 1981Krajowa Komisja Porozumiewawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", sekretarz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1981Gabinet Lecha Wałęsy, szef Gabinetu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1981Miejska Komisja Zakładowa Niezależnego Samorzadnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Gdańskiego, sekretarz, Gdańsk» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Celińskiego

1978 – 1981Komitet Samoobrony Społecznej Komitet Obrony Robotników, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Towarzystwo Kursów Naukowych, współprowadzący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Towarzystwo Kursów Naukowych, współzałożyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Latający Uniwersytet, współprowadzący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Latający Uniwersytet, współzałożyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Warszawskie Biuro Projektowe "System", projektant, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1972 – 1977Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, asystent, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1968 – 1969Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, robotnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiSejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unii Wolności, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

brak informacjiUniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, starszy wykładowca, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiUniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, wykładowca, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiCzasopismo "Gazeta Wyborcza", autor artykułów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiCzasopismo "Nowe Życie Gospodarcze", autor artykułów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiCzasopismo "Przegląd", autor artykułów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiRzeczpospolita, autor artykułów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.