facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Chmielowiec
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):238 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 900 USD

2 400 EUR

1 200 CAN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120,0 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:10 000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 243,60 PLN

Opis:
przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota:1 199,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Rok produkcji:
2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Tiguan
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu Volkswagen w Volkswagen Bank
Cała kwota:16 085,68 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):210 000,0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 800,0 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 450 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

1 200,0 CAD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120,0 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000,0 PLN
Wartość działki:15 000,0 PLN
Uwagi: działka budowlana, na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:10 000,0 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000,0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 758,85 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30758,85 w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Tiguan
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu Volkswagen w Volkswagen Bank
Cała kwota:32 171,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-02

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):194 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 600 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 200 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

1 200 CAN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Uwagi: działka budowlana, na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:10 000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 967,42 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN w tym opodatkowana: 3607,42 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 914,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
Volkswagen
Marka:
Tiguan
Model:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu Volkswagen w Volkswagen Bank
Cała kwota:56 299,40 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):238 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 600 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 200 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Uwagi: działka budowlana, na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:10 000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 020,62 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN w tym opodatkowana: 2660,62 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):212 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 400 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

 500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka budowlana, na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2316,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-14

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):208 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 400 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

 500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,05 ha
Wartość:9 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:33 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:24 700,80 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 22800 PLN opodatkowana 1936,80 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):217 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 800 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

1 700 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Wartość:9 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:33 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:23 006 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):225 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Wartość:9 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:30 037,62 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:37 189,27 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Wartość:9 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:32 097,53 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):158 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

2 300 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz akcji
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:33 633,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 800 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

1 400 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Certyfikaty Depozytowe BPH S.A.
Pełna kwota:16 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:119 707,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:32 346,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-03-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Chmielowiec
Data i miejsce urodzenia:
1954-09-22 Kolbuszowa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):142 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 800 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

1 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Certyfikaty Depozytowe BPH S.A.
Pełna kwota:16 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
355 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka na której stoi dom została przez posła przedstawiona w części II pkt. 4 Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
pastwiska trwałe
Powierzchnia działki:
1,06 ha
Wartość:9 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
24 a
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:24 065,85 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2005
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.