facebook tweeter youtube

Źródło: web.um.oswiecim.pl

 
Janusz Chwierut

prezydent miasta Oświęcim

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, Prezydenta Miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
14 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

20 582 PLN
Uwagi: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny PIONIER
L. jednostek:
3735,745
Pełna kwota:52 576 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
15300 m2
Wartość:120 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
9500 m2 współwłasność, 5800 m2 majątek odrębny
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1332 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:108 915,50 PLN
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnotą majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:15 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014
Wartość:34 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2018-09-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, Prezydenta Miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
44 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

15 009 PLN
Uwagi: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny PIONIER
L. jednostek:
3735,745
Pełna kwota:54 575 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
15300 m2
Wartość:120 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
9500 m2 współwłasność, 5800 m2 majątek odrębny
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1332 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:161 574,24 PLN
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnotą majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:15 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014
Wartość:34 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, Prezydenta Miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
24 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

9 677 PLN
Uwagi: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny PIONIER
L. jednostek:
4020,522
Pełna kwota:60 244,66 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
15300 m2
Wartość:120 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
9500 m2 współwłasność, 5800 m2 majątek odrębny
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1332 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:159 618,24 PLN
Uwagi: majątek objęty małżeńską wspólnotą majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:15 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014
Wartość:37 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
8 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

4 750,80 PLN
Uwagi: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
L. jednostek:
3098,768
Pełna kwota:41 195,66 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
15300 m2
Wartość:120 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:172 854,62 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r. majątek objęty małżeńska wspólnotą majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
L. jednostek:
3098,768
Pełna kwota:42 635,48 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:50 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
2997 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
5800 m2
Wartość:29 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:153 596,14 PLN
Uwagi: za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31, majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:17 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2015-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
L. jednostek:
3098,768
Pełna kwota:41 974,95 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:50 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
2997 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
5800 m2
Wartość:29 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:140 673,03 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2014 -27.11.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:17 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2014-11-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
Pełna kwota:42 100 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:50 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
2997 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
5800 m2
Wartość:29 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:114 014,77 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:17 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2014-09-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
Pełna kwota:42 700 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:50 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
2997 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
5800 m2
Wartość:29 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału (majątek odrębny, spadek po ojcu)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:153 147,30 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:19 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2014-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):9 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
Pełna kwota:30 400 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:50 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie UM Oświęcim
Kwota:145 696,90 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:24 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
Pełna kwota:29 100 PLN
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:40 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie za okres 01.01-10.07.2011
Kwota:76 649,38 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Dieta poselska opodatkowana za 2011 r.
Kwota:1 158,48 PLN

Opis:
Wynagrodzenie Urząd Miasta Oświęcim za 11.07-31.12.2011
Kwota:54 728,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Rok produkcji:
2007
Wartość:27 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Chwierut
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-21 Kęty
Zatrudnienie:Urząd Miasta Oświęcim, pełniący funkcję prezydenta miasta Oświęcim

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Pionier
Pełna kwota:36 400
Uwagi: współwłasność

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
160 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
9500 m2
Wartość:40 000
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem
Powierzchnia działki:
1419 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie za 2011 r.
Kwota:76 649,38 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Dieta poselska opodatkowana za 2011 r.
Kwota:1 158,48 PLN

Opis:
Wynagrodzenie Urząd Miasta Oświęcim za 2011 r.
Kwota:6 662,60 PLN

Opis:
Małgorzata Chwierut za rok 2010 otrzymała dochody: wyngradzenie o pracę ze Szkoły Podstawowej w Grójcu
Kwota:57 448,90 PLN

Opis:
Małgorzata Chwierut za rok 2010 otrzymała dochody: z umowy o dzieło Uniwersytet Śląski
Kwota: 240 PLN

Opis:
Małgorzata Chwierut za rok 2010 otrzymała dochody: zlecenie Grupa Edukacyjna S.A.
Kwota:2 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugot
Model:
407
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Oświęcim
Data:
2011-08-09

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.