facebook tweeter youtube

 
Tadeusz Cymański
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W l. 1978-1990 pracował jako lustrator w malborskim oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej. Należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej, NSZZ „Solidarność”, Porozumienia Centrum, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Przymierza Prawicy. W l. 1990-1998 burmistrz Malborka. W l. 2002-2011 członek PiS (był liderem partii w woj. pomorskim w l. 2004-2007), od 2012 r. w Solidarnej Polsce, członek zarządu, pełnomocnik partii w woj. pomorskim. Poseł w l. 1997-2009 i od 2015 r. (III-VI i VIII kadencja), poseł do PE w l. 2009-2014. Zasiadał w komisjach: polityki społecznej (czterokrotnie, w tym jako wiceprzewodniczący); polityki przestrzennej, budowlanej i mieszkaniowej; zdrowia (trzykrotnie). Obecnie pracuje w komisjach: ds. Unii Europejskiej oraz finansów publicznych.
Edukacja
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomika transportu; specjalność: Ekonomika i organizacja transportu lądowego, rok ukończenia: 1978

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 14.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Saudyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, Przedstawiciele» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła
okręg: Gdańsk (25), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 8019 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2019 – 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Olsztyn (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 24664 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2019 – 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2018 – 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2770), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2018 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2018 – 26.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2018 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.09.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej jaką jest nordic walking, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 15.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej i Karaibów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdańsk (25), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13 126» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Gdańsk (25), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13 126 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Katowice (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, liczba głosów: 9 511 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.03.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

02.02.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Parlamentu Europejskiego

02.02.2012 – 30.06.2013Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 2012Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (partia), pełnomocnik w województwie pomorskim» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Solidarna Polska

od 2012Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (partia), członek Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Solidarna Polska

12.2011 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Europa Wolności i Demokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 28.12.2011Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 01.02.2012Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 01.02.2012Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

21.07.2009 – 28.12.2011Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 18.01.2012Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

10.06.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 41521» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.01.2009 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2009 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2009 – 08.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1207), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2009 – 12.2011Parlament Europejski VII kadencji, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 41521 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.11.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2008 – 05.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 290), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2008 – 16.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Dialogu Obywatelskiego i Społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. rodziny i praw kobiet, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 17726» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.01.2007 – brak informacji Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (druk nr , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2007 – brak informacji Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (druk nr , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 17726 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.10.2006 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 18.10.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2006 – 11.10.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (druk nr 618); - o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (dru, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2006 – 11.10.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (druk nr 618); - o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (dru, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 23518» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.03.2005 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy Fundusz Alimentacyjny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 23518 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.10.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii poszanowania życia ludzkiego (druk nr 3187), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2004 – 28.07.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu społecznym rolników, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2004 – 17.06.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2004 – 08.10.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2004 – 05.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (druk nr 1670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2003 – 16.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2003 – 16.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o służbie zastępczej (druk nr 1459), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2003 – 19.02.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1489), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.06.2003 – 29.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2003 – 19.02.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1489), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2002 – 23.07.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 261), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.12.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2002 – 09.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rządowego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 556), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.07.2002 – 26.03.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 587), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.07.2002 – 18.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji dotyczącej rządowego projektu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2002 – 16.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2002 – 18.11.2011Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Polskiego Radia

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1071» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.07.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2001 – 10.05.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (druki nr nr 2510, 1638, 1655, 1814, 2154 i 2336), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2001 – 30.03.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji Kodeksu karnego (druki nr nr 2510, 1672, 2027, 2335, 1932 i 2491), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Gdańsk, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1071 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001 – 2002Przymierze Prawicy, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

10.10.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Kodeks morski (druk nr 1989) i ustawy przepisy wprowadzające Kodeks morski (druk nr 1990) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2000 – 21.12.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących funkcjonowania banków spółdzielczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. grup psychomanipulacyjnych , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.1999 – 09.07.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o rzeczniku praw dziecka (druk nr 617); rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 830) , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.12.1998 – 29.12.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przygotowania zmian prawnych mających na celu zwiększenie egzekucji alimentów , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 10.2001Rada Miasta Malborka, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Malbork
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 226» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Malbork
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 226 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2001Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Elbląg, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Elbląg, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994 – 1998Urząd Miasta Malborka, burmistrz, Malbork» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1998Porozumienie Centrum, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1994Urząd Miasta Malborka, burmistrz, Malbork» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1989 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, Malbork» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Banku Gospodarki Żywnościowej, przewodniczący Komisji Zakładowej, Malbork» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1978 – 1990Bank Gospodarki Żywnościowej, lustrator, Malbork» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

brak informacjigrabarz» źródło

Źródło

Serwis Pardon.pl

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość okręg gdański, pełnomocnik powiatowy, Malbork» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacjiSejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący ds. sejmowych» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacjiSocjalistyczny Związek Studentów Polskich, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiSpółka Wodno-Ściekowa NOGAT, członek Zarządu, Malbork» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiBank Spółdzielczy, uczestnik posiedzenia Rady Nadzorczej, Malbork» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiMuzeum Zamkowe w Malborku, członek Rady, Malbork» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiZwiązek Młodzieży Socjalistycznej, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.