facebook tweeter youtube

 
Tadeusz Cymański
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa na życie Aviva
Pełna kwota:15 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe

Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
mieszkanie własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1476 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:135 716 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 283 PLN

Opis:
PE - emerytura
Kwota:9 042 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
fortepian marki IBACH rok produkcji 1924r.
Wartość:20 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt ROR w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:38 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:65 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy skonsolidowany w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:170 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa na życie Aviva
Pełna kwota:15 000,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze

Powierzchnia:
72 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
mieszkanie własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1476 m2
Wartość:100 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:77 272,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
przychód z tytułu limitu podróży zagranicznych
Kwota: 340,51 PLN

Opis:
świadczenie emerytalne PE
Kwota:12 056 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
fortepian marki IBACH rok produkcji 1924r.
Wartość:20 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt ROR w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:36 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:62 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy skonsolidowany w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:174 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):1 770 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa na życie Aviva
Pełna kwota:15 000,00 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
72 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1476 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochody z tytułu pełnienia funkcji Posła na Sejm RP - uposażenie
Kwota:135 716,45 PLN

Opis:
dochody z tytułu pełnienia funkcji Posła na Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota:30 283,10 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

Opis:
świadczenie emerytalne PE
Kwota:9 042,3 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
fortepian marki IBACH rok produkcji 1924r.
Wartość:20 000,00 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt ROR w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:27 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:70 000,00 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy w BGŻ PARIBAS
Cała kwota:140 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 300 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa na życie Aviva
Pełna kwota:35 000 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
72 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1476 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość w przybliżeniu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie Posła na Sejm RP
Kwota:145 970,76 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna - Sejm RP
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
fortepian marki IBACH rok produkcji 1924r.
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w BGŻ
Cała kwota:110 000 PLN

Opis:
pożyczka KZP Sejm
Cała kwota:16 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-15

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 800 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa na życie Aviva
Pełna kwota:35 000 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
72 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1476 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie
Kwota:144 246,72 PLN
Uwagi: przychód - koszty

Opis:
Dieta parlamentarna - Sejm RP
Kwota:29 594,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
fortepian marki IBACK rok produkcji 1992r.
Wartość:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):35 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowe - PZU Życie SA, Aviva
Pełna kwota:45 000 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość ~ 250000 - 300000 PLN

Powierzchnia:
80 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: wartość w przybliżeniu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Wartość:100 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ubezpieczenie i dieta opodatkowana - Sejm RP
Kwota:22 722,87 PLN

Opis:
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Kwota:8 020,53 EUR

Opis:
Dieta parlamentarna - Sejm RP
Kwota:3 846,28 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Superb
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowe - PZU Życie SA, Aviva
Pełna kwota:40 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
Uwagi: wartość ~ 250 000 - 300 000 PLN za mieszkanie własnościowe 90 m2 o wartości 200000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1500 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność notarialna
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
poseł do Parlamentu Europejskiego
Kwota:6 255 EUR
Uwagi: m-c [nieczytelne] 2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Superb
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Cymański
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-06 Nowy Staw
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):24 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowe - PZU Życie SA, Aviva
Pełna kwota:45 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Tytuł prawny:
spółka własnościowa
Uwagi: wartość ~ 300 000 - 350 000 PLN

Powierzchnia:
80 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność notarialna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
poseł do Parlamentu Europejskiego
Kwota:95 482,44 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Superb
Rok produkcji:
2010

Podpis

Data:
2014-03-23

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.