facebook tweeter youtube

 
Czesław Czechyra

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Czesław Czechyra (12.01.1954, Potok Górny), lista PO, okręg 17 (Radom), zdobył 4.347 głosów, członek partii i KP PO, lekarz, samorządowiec. Od 1979 r. związany z ZOZ w Kozienicach, w l. 1988-2007 ordynator Oddziału Pediatrycznego. Założył fundację „Zdrowe Dziecko”, do 2007 był jej prezesem. Był radnym Kozienic, powiatu kozienickiego i sejmiku mazowieckiego. W Sejmie VI kad. pracował w Komisji Rolnictwa, w Sejmie VII kad. – w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Nieprzerwanie od 2008 r. członek Komisji Zdrowia.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
24.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Ukraiński Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2015 – 22.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 19.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2997), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 2088), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2014 – 08.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2014 – 23.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk nr 2248), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2013 – 19.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1849), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 24.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 10.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 1354), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackich projektów ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 762 i nr 1101), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2013 – 03.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 520), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 14.01.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 4347» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.01.2011 – 03.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o działalności leczniczej (druk nr 3489), - o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3488), - o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 3487), - o systemie informacji o ochronie zdrowia (druk nr 3485), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 4347 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2010 – 03.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3491), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.11.2010 – 01.12.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 3486) oraz o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (druk nr 3490), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2010 – 15.09.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: poselskiego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819) oraz rządowego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2849), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2010 – 16.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 2668), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół "Rodzina 2030", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 30.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk nr 2122), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2008 – 20.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1270), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Macedońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.04.2008 – 08.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 261), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2008 – 16.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6871» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6871 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Sejmik Województwa Mazowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 7244» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 7244 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

1998 – 2002Rada Powiatu Kozienickiego, radny
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 389» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 389 (wybrany)» źródło

Źródła

Niezależna strona miasta Kozienice


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1993 – 2007Fundacja Zdrowe Dziecko, prezes, założyciel, Kozienice» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

1990 – 1994Rada Miasta i Gminy Kozienice, radny, Kozienice» źródło

Źródło

Oficjalna strona miasta Kozienice

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona miasta Kozienice

1988 – 2007Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ordynator Oddziału Pediatrycznego, Kozienice» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

1984 – 1988Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, zastępca ordynatora, Kozienice» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

1979 – 1983Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, lekarz, Kozienice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiZwiązek Harcerstwa Polskiego Studenckie Kręgi Instruktorskie, członek, Lublin» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

brak informacjiZwiązek Harcerstwa Polskiego, instruktor harcerski (harcmistrz)» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.