facebook tweeter youtube

 
Czesław Czechyra

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "współwłasność małżeńska"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):86 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 100 USD

1 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA polisa
Pełna kwota:23 513 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
Fundusz inwestycyjny otwarty (małżeński)
Pełna kwota:18 259,92 PLN

Nazwa:
Polisa IKE
Pełna kwota:22 000 PLN

Nazwa:
Obligacje Skarbu Państwa
L. jednostek:
1005
Pełna kwota:100 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,60 m2
Wartość:195 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Powierzchnia:
72,04 m2
Wartość:252 140
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:20 980,50 PLN
Dochód:6 022,82 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie
Kwota:78 232,04 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota: 560 PLN

Opis:
Lux Med Warszawa
Kwota:1 512 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-06

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "współwłasność małżeńska"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: kwota około

2 760 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA: polisa
Pełna kwota:30 513,12 PLN

Nazwa:
Fundusz inwestycyjny otwarty (małżeński)
Pełna kwota:18 259,32 PLN

Nazwa:
Polisa IKE
Pełna kwota:18 222,63 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,60 m2
Wartość:195 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:26 670 PLN
Dochód:4 599,60 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie
Kwota:117 372,80 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota: 960 PLN

Opis:
Lux Med Warszawa
Kwota:3 024 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "współwłasność małżeńska"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):140 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: kwota około

2 750 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota:100 500 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki uczestn. w fund. inwest. AVIVA

Nazwa:
Polisa
Pełna kwota:29 901,90

Nazwa:
Fundusz inwestycyjny otwarty
Pełna kwota:18 332,44

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:24 915 PLN
Dochód:4 077,11 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota:1 008 PLN

Opis:
Lux Med Warszawa
Kwota:3 007,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "współwłasność małżeńska"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):97 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: kwota około

2 700 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
L. jednostek:
567
Pełna kwota:58 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki uczestn. w fund. inwest. AVIVA
Pełna kwota:27 032 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208,46 m2
Powierzchnia działki:
498 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Wartość działki:50 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - zezw. na budowę; działka - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana zabudowana

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:21 275 PLN
Dochód:6 274,10 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota: 960 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "współwłasność małżeńska"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):56 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: kwota około

2 700 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
L. jednostek:
567
Pełna kwota:58 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki uczestn. w fund. inwest. AVIVA
Pełna kwota:23 430 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208,46 m2
Powierzchnia działki:
498 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Wartość działki:50 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - zezw. na budowę; działka - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana zabudowana

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:7 400 PLN
Dochód:6 257,75 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie dochód
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta dochód
Kwota:2 158,90 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota: 960 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Czesław Jan Czechyra
Data i miejsce urodzenia:
1954-01-12 Potok Górny
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: podkreślenie słów "małżeńskiej wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 USD
Uwagi: kwota około

2 700 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
L. jednostek:
310
Pełna kwota:30 900 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki uczestn. w fund. inwest. AVIVA
Pełna kwota:23 400 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208,46 m2
Powierzchnia działki:
498 m2
Wartość domu:210 000 PLN
Wartość działki:50 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - zezw. na budowę; działka - współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana zabudowana

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Pediatra
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:4 600 PLN
Dochód:3 556,15 PLN
Uwagi: od 01-01-2011 do 31-08-2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
kancelaria Sejmu RP, uposażenie dochód
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
kancelaria Sejmu RP, dieta dochód
Kwota:1 965,82 PLN

Opis:
SPZ ZOZ Kozienice
Kwota: 900 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.