facebook tweeter youtube

 
Andrzej Czerwiński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • minister skarbu państwa
  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: oraz garaże blaszane 18 m2 i 30 m2, wartość około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:69 656,96 PLN

Opis:
najem
Kwota:11 600,00 PLN

Opis:
[brak opisu]
Kwota: 167,25 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
IS 300
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO S.A. - na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Getin Noble Bank S.A. - na zakup samochodu marki Lexus
Kwota pozostała do spłacenia:36 879,52 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-09-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):68 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: oraz garaże blaszane 18 m2 i 30 m2, wartość około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:29 978,89 PLN

Opis:
najem
Kwota:14 200 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:121 787,49 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
IS 300
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Getin Noble Bank S.A. - na zakup samochodu marki Lexus
Cała kwota:57 624,25 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-04-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 535,38 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 972,99 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:15 600 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 152,08 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 021,32 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa - w likwidacji
Kwota:26 163,57 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:14 600 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:27 305,76 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 233,79 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:65 994,28 PLN

Opis:
uposażenie ministerialne
Kwota:95 323,64PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:10 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:465 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:24 840,71 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:64 621,68 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:8 200 PLN

Opis:
uposażenie ministerialne
Kwota:65 687,26 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt na zakup samochodu, Santander Consumer Bank S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:4 452,74 PLN

Podpis

Data:
2015-11-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Skarbu, minister skarbu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:455 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:19 894,55 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:64 621,68 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:6 400 PLN

Opis:
uposażenie ministerialne
Kwota:28 695,81 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt na zakup samochodu, Santander Consumer Bank S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:7 276,66 PLN

Podpis

Data:
2015-08-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):81 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:455 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:150 799 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:12 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym do wysokości 20000 PLN - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt na zakup samochodu, Santander Consumer Bank S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:18 568,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):76 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:455 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 957,90 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:148 355,56 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:4 800 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris Trend MS
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby
Uwagi: podana kwota - do wysokości 20000 PLN

Opis:
kredyt na zakup samochodu, Santander Consumer Bank S.A.
Uwagi: podana kwota - 33333,33

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2014-04-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):54 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:454 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 736,18 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:148 869,57 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:2 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby
Uwagi: podana kwota - do wysokości 20000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2013-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
spadek po mamie
Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:146 130,43 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 317,21 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:14 100 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
800 GS
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby
Uwagi: podana kwota - do wysokości 20000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2012-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Czerwiński
Data i miejsce urodzenia:
1954-11-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
33,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
11,46 a
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
66,01 a
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
udział 3/10 w nabytym spadku
Powierzchnia działki:
15,95 a
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w spadku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie - dochód
Kwota:122 541,30 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 124,13 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:13 700 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Yaris
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
800 GS
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
1200 R
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit w saldzie debetowym - Bank PKO SA - na bieżące potrzeby
Uwagi: podana kwota - do wysokości 20000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-10-29

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.