facebook tweeter youtube

 
Alicja Dąbrowska
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:
Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34 , lekarz asystent

SCOL sp. z o.o.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):26 995,32 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel - akt notarialny

Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
1080 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel - akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
1,54 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
właściciel - akt notarialny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
70.22.2 KOD PKD
Przedmiot działalności:
doradztwo w zakresie zarządzania
Przychód:235 183,85 PLN
Dochód:184 197,13 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
SCOL - Mehoffera 72/74
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016-09-01

Dochód:
Kwota:184 197,13 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę SPZOZ
Kwota:26 668,52 PLN

Opis:
działalność gospodarcza
Kwota:78 922,29 PLN

Opis:
świadczenia emerytalne
Kwota:21 736,86 PLN

Opis:
umowa najmu domu
Kwota:5 750,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
ASX
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
CitiBank - kredyt hipoteczny/dom
Cała kwota:214 371,85 PLN

Opis:
CitiBank - kredyt gotówkowy konsolidacyjny
Cała kwota:61 780,62 PLN

Opis:
Deutsche Bank Polska SA - kredyt leasing
Cała kwota:71 463,52 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-07-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:
Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34

Sejm RP - Wiejska 5

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 384,86 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny - współwłaściciel

Powierzchnia domu:
96 m2
Wartość domu:420 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny nr [ukryte]
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
akt notarialny nr [ukryte]
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,381 ha
Tytuł prawny:
wartość łączna dla dwóch działek o pow 0,381 ha każda - 10 000 PLN
Uwagi: akt notarialny nr [ukryte]

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,381 ha
Tytuł prawny:
akt notarialny nr [ukryte]
Uwagi: wartość łączna dla dwóch działek o pow 0,381 ha każda - 10 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:79 374,34 PLN

Opis:
umowa o pracę SPZOZ
Kwota:5 805,57 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
umowa zlecenie
Kwota:5 479 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
ASX
Rok produkcji:
2015
Wartość:76 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na zakup domu
Cała kwota:334 500 PLN

Opis:
Kredyt samochodowy
Cała kwota:60 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34; Sejm RP - Wiejska 5

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny nr.[ukryte]
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
29,75 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
akt notarialny nr. [ukryte]
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,381 ha
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:118 476,23 PLN

Opis:
umowa o pracę - Jagiellońska 34
Kwota:10 030,29 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:11 270,38 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka z funduszu socjalnego
Cała kwota:25 000 PLN

Opis:
Pożyczka od osób fizycznych
Cała kwota:60 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34; Sejm RP - Wiejska 5

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny - współwłaściciel
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
2X,75m2
Wartość:212 500 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
akt notarialny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,3814 ha
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:117 801,76 PLN

Opis:
umowa o pracę - Jagiellońska 34
Kwota:9 723,23

Opis:
renta rodzinna
Kwota:11 050,78 PLN
Uwagi: + PITR 150 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt mieszkaniowy w CITI BANK na zakup nieruchomości
Cała kwota:150 000 PLN

Opis:
Kredyt konsumpcyjny Paribas Bank
Cała kwota:20 000
Uwagi: prawdopodobnie PLN, nie podano nominału

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34; Sejm RP - Wiejska 5

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny - współwłaściciel
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
2X,75m2
Wartość:212 500 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:117 777,96 PLN

Opis:
umowa o pracę
Kwota:8 865,34 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:10 552,28 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:2 699,03 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt mieszkaniowy w CITI BANK na zakup nieruchomości
Cała kwota:150 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Samodzielny Publiczny Zakład L. Otwartego - Jagiellońska 34, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny - współwłaściciel
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniany
Tytuł prawny:
akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:118 448,82 PLN

Opis:
umowa o pracę - Jagiellońska 34
Kwota:7 029,98 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:10 588,49 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt gotówkowy CITI BANK na zakup i remont nieruchomości
Cała kwota:126 000 PLN

Opis:
Karta kredytowa CITI BANK
Cała kwota:15 000 PLN

Podpis

Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Alicja Dąbrowska
Nazwisko panieńskie:
Kapturkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego - Jagiellońska 34, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
86m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny - współwłaściciel
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
siedlisko
Powierzchnia:
0,63 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom drewniowy, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - uposażenie poselskie
Kwota:98 866,72 PLN

Opis:
umowa o pracę SPZLO - Jagiellońska 34
Kwota:6 460 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:7 668 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt gotówkowy w CITI BANK na zakup nieruchomości
Cała kwota:126 000 PLN

Opis:
Karta kredytowa CITI BANK
Cała kwota:15 000 PLN

Podpis

Data:
2011-10-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.