facebook tweeter youtube

 
Ludwik Dorn

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł (niezrzeszony). Absolwent socjologii UW. Opozycjonista: był działaczem KOR-u i NSZZ „Solidarność”, członkiem redakcji czasopism „Głos” i „Indeks”, socjologiem w Ośrodku Badań Społecznych Regionu Mazowsze. Tłumacz poezji i kryminałów. W latach 1991-2002 wiceprezes Porozumienia Centrum, następnie PiS (do 2007 r.), do 26 maja 2014 r. związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro. W 1991 r. szef Zespołu Analiz w Kancelarii Prezydenta RP L. Wałęsy. W latach 2005-2007 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra administracji i spraw wewnętrznych, w 2007 r. marszałek Sejmu. Jest szefem Rady Konsultacyjno-Programowej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Poseł III, IV, V, VI, VII kadencji.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
08.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Stop ideologii gender!", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.01.2013 – 23.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Pakiet - Stop", przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2012 – 12.09.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Pakiet - Stop", wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 22.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2012 – 26.05.2014Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (partia), szef rady konsultacyjno-programowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Solidarna Polska

15.12.2011 – 26.05.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Solidarna Polska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Wikipedia - wolna encyklopedia

13.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budżetu, infrastruktury i zaopatrzenia wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18683» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18683 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.2009 – 08.05.2010Sejm RP VI kadencji, Koło Poselskie Polska Plus, przewodniczący Koła Parlamentarnego » źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Blog Ludwika Dorna

22.04.2009 – 01.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zbadania i kontroli procesu szkolenia personelu latającego Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Poselski "Debata", przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.09.2008 – 03.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 846), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół "Wolna Kuba", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2008 – 02.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 03.10.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 21.10.2008Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 81696» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.04.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, marszałek Sejmu» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2007kandydat na posła
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 81696 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.07.2006 – 27.04.2007Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Jarosława Kaczyńskiego), wicepremier, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

14.07.2006 – 08.02.2007Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (rząd Jarosława Kaczyńskiego), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

21.11.2005 – 10.07.2006Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Kazimierza Marcinkiewicza), wicepremier, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ludwika Dorna

31.10.2005 – 10.07.2006Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (rząd Kazimierza Marcinkiewicza), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 39929» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 39929 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.09.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2004 – 15.08.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.2002 – 25.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

12.03.2002 – 21.07.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 103 i 103-A ; druk nr 2501 od dnia 12-05-2004; druk nr 3017 od dnia 21-07-2004; druk , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2001 – 11.01.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2001 – 26.04.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących stanów nadzwyczajnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 05.04.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 17482» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 17482 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001 – 05.11.2007Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes Zarządu Głównego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2001 – 10.2008Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

20.10.1997 – 19.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł niezrzeszony, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (5)» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1997kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (5) (wybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1995Sztab wyborczy kandydata na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1992 – 2001Porozumienie Centrum, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

02.1991 – 11.1991Kancelaria Prezydenta RP Lecha Wałęsy, kierownik Zespołu Analiz, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1990 – 2001Porozumienie Centrum, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1989Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, członek założyciel» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

09.1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Ośrodek Badań Społecznych, Region Mazowsze, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1980 – brak informacji KSR "Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość", członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Ośrodek Badań Społecznych, Region Mazowsze, socjolog, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

lata 80. – brak informacji tłumacz kryminałów Johna Le Carre i Lena Deightona» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1977 – brak informacji Czasopismo "Indeks", członek redakcji» źródło

Źródło

Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Aneks 1984

1977 – brak informacji Czasopismo "Głos" (czasopismo podziemne), członek redakcji, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1977 – brak informacji Komitet Samoobrony Społecznej "KOR", współpracownik, Warszawa» źródło

Źródło

Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Aneks 1984

09.1976 – brak informacji Komitet Obrony Robotników, współpracownik, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1972 – brak informacji Związek Harcerstwa Polskiego, Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta "Czarna Jedynka", członek spotkań, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1969 – brak informacji Klub dyskusyjny Gromada Włóczęgów, członek założyciel, Warszawa» źródło

Źródło

Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Aneks 1984

brak informacjiautor książki/książek "O śpiochu tłuściochu i o psie Sabie"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

brak informacjiSejm RP III kadencji, Komisja Integracji Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiSejm RP III kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiCzasopismo "Wiadomości" (czasopismo podziemne), redaktor» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.