facebook tweeter youtube

 
Jan Dziedziczak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):600 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

50 USD

 100 GBP

1 000 CHF

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Fundacji
Od kiedy:
2016-03

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:83 002,41 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 041,60 PLN

Opis:
przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe wyjazdy
Kwota:2 108,68 PLN

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia - diety
Kwota: 676 PLN
Brutto/netto:netto

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):550 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

50 USD

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Fundacji
Od kiedy:
2016-03

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
pensja w MSZ
Kwota:74 528 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia - diety
Kwota: 676 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
dieta poselska
Kwota:33 738,01 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:54 046,12 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):425 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):50 000 EUR

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Fundacji
Od kiedy:
2016-03

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie sekretarza stanu w MSZ
Kwota:205 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia
Kwota:1 014 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 978,89 PLN
Brutto/netto:netto

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Sekretarz Stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):300 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD
Uwagi: kwota około

 200 EUR
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia
Kwota:1 014 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
Kwota:100 290,30 PLN
Brutto/netto:netto

Podpis

Data:
2016-12-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):230 000 PLN
Uwagi: około
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD
Uwagi: około

 200 EUR
Uwagi: około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 375,15 PLN

Opis:
uposażenie parlamentarne
Kwota:107 591,55 PLN

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia - dieta
Kwota:1 674 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
Wynagrodzenie - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kwota:15 085,70 PLN

Podpis

Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):230 000 PLN
Uwagi: około
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD

 100 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:26 127,55 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,55 PLN

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia - dieta
Kwota:1 674 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):260 000 PLN
Uwagi: około
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD

1 500 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:20 689,15 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
Rada Programowa TVP Polonia - dieta
Kwota:1 336 PLN

Podpis

Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):240 000 PLN
Uwagi: około
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD

1 000 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:32 438,76 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Podpis

Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):170 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 500 USD

2 000 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:33 797,78 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,06 PLN

Podpis

Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 200 USD

 200 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:33 324,28 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
wyrównanie z KPRM za lata 2006-2007
Kwota:1 561,45 PLN

Podpis

Data:
2013-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):89 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 USD

 300 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:3 676,21 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 183,78 PLN

Podpis

Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Michał Dziedziczak
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-03 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):116 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 USD

 100 EUR

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska - Sejm IV kad.

Opis:
uposażenie poselskie - Sejm IV kad.

Podpis

Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.