facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Gadowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 847 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:64 300,99 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:250 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wybudowany w 1993 r., brak wyceny domu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, podarowane przez rodziców
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
0,115 ha
Wartość:390 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: brak wyceny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:121 787,49 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta Rady Ochrony Pracy
Kwota:37 400 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN

Opis:
nagroda im. H. Krahelskiej
Kwota:8 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Pracowniczej Zapomogowo-Pożyczkowej współmałżonki
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 PLN

Podpis

Data:
2019-11-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):34 284 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:56 460 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:250 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wybudowany w 1993 r., brak wyceny domu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, podarowana przez rodziców
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
0,115 ha
Wartość:390 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: brak wyceny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:69 656,96 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta Rady Ochrony Pracy
Kwota:27 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Pracowniczej Zapomogowo-Pożyczkowej współmałżonki
Kwota pozostała do spłacenia:12 000 PLN

Podpis

Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):47 334,77 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:54 543,52 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:240 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wybudowany w 1993 r., brak wyceny domu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, podarowana przez rodziców
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
0,115 ha
Wartość:390 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: brak wyceny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:121 787,49 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta Rady Ochrony Pracy
Kwota:37 800 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
nagroda im. H. Krahelskiej
Kwota:8 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Pracowniczej Zapomogowo-Pożyczkowej współmałżonki
Kwota pozostała do spłacenia:15 200 PLN

Podpis

Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 476,97 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 600 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:114 357,02 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:240 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia domu około dopisek: "wybudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około, wartość działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około, brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia lokalu:
0,0588 ha
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców, działka przynależna pkt. 1
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

Rodzaj:
działka z domem
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
0,115 ha
Wartość:378 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:130 271,50 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta Rady Ochrony Pracy
Kwota:34 900 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 812,94 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia:20 400 PLN

Podpis

Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):54 990,42 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 600 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:80 122 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:240 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia domu około dopisek: "wybudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około, wartość działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około, brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia lokalu:
0,0588 ha
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców, działka przynależna pkt. 1
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

Rodzaj:
działka z domem
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
0,115 ha
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 584,88 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta Rady Ochrony Pracy
Kwota:30 925 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 724,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):129 447,10 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 100 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:123 623,37 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia domu około dopisek: "wybudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około, wartość działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około, brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:144 494,05 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna i Rady Ochrony Pracy
Kwota:61 751,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-05-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):131 355 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 100 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:115 847,64 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: dopisek: "wybudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około, wartość działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około, brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Data:
2015-11-06

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):127 766 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 100 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:107 361 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: dopisek: "wybudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około, wartość działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około, brak wyceny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:85 778,91 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
dieta za pracę w Radzie Ochrony Pracy
Kwota:18 900 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Data:
2015-08-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):138 352 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:85 709,82 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: dopisek: "rozbudowany w 1993 r."; brak wyceny domu, wartość około działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:146 714,49 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dieta za pracę w Radzie Ochrony Pracy
Kwota:33 960 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 451,26 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, polisa emerytalna
Pełna kwota:73 757,29 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Uwagi: dopisek: "rozbudowany w 1993 r."; wartość domu około,wartość około działki wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 573,10 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 863,72 PLN

Opis:
dieta za pracę w Radzie Ochrony Pracy
Kwota:32 600 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-2

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "Pozostaje we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowa na życie, polisa emerytalna
Pełna kwota:50 668,27 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, działka podarowana przez rodziców
Uwagi: dopisek: "rozbudowany w 1993 r."; powierzchnia domu około; wartość domu około (brak wyceny); wartość działki około (brak wyceny); działka na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 913,62 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:29 975,30 PLN

Opis:
dieta za pracę w Radzie Ochrony Pracy opodatkowana
Kwota:27 300 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):14 281 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 200 EUR

 150 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowe na życie
Pełna kwota:38 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, działka podarowana przez rodziców
Uwagi: dopisek: "rozbudowany w 1993 r."; powierzchnia domu około; wartość domu około (brak wyceny); wartość działki około (brak wyceny); działka na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 880,64 PLN

Opis:
dieta poselska opodatkowana
Kwota:2 316,96 PLN

Opis:
dieta za pracę w Radzie Ochrony Pracy opodatkowana
Kwota:15 939 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jan Gadowski
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-14 Bochnia
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):9 111,82 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy ubezpieczeniowe na życie
Pełna kwota:35 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
190 m2
Powierzchnia działki:
0,0588 ha
Wartość domu:220 000 PLN
Wartość działki:17 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa, działka podarowana przez rodziców
Uwagi: dopisek: "rozbudowany w 1993 r."; powierzchnia domu około; wartość domu około (brak wyceny); wartość działki około (brak wyceny); działka na której stoi dom została wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa
Powierzchnia:
1,99 ha
Wartość:19 900 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domem - budowa rozpoczęta w 1996 r.
Wartość:375 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa - działka podarowana przez rodziców
Uwagi: wartość około (brak wyceny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:107 702,80 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
dieta ROP
Kwota:12 474 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Polo
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2009

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.