facebook tweeter youtube

 
Marek Łatas

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Marek Łatas (20.04.1960, Myślenice) lista PiS, okręg 12 (Chrzanów), zdobył 12.466 głosów, członek partii i KP PiS, nauczyciel i samorządowiec. Nauczyciel, a następnie dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Był członkiem Zarządu myślenickiego klubu sportowego Dalin. W l. 1998-2002 radny Sejmiku Woj. Małopolskiego. Był prezesem Zarządu Rejonowego PCK i członkiem Rady Nadzorczej Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Od 2005 r. członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. W Sejmie V kad. przez rok należał do Komisji Polityki Społecznej. Od 2005 r. pracuje w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, od 2006 r. w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Na początku kad. deklarował, że zamierza zająć się edukacją i ochroną zdrowia. Jego najważniejsze cele to zatrzymanie likwidacji szkół oraz działania zapobiegające przekształcaniu szpitali w związku z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej. Za najistotniejsze cele dla regionu uznał kontynuację budowy i modernizacji „zakopianki”, dokończenie budowy Zbiornika w Świnnej Porębie, budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na odcinku Głogoczów - Bielsko Biała oraz działania na rzecz pozostawienia szpitala Myślenickiego w strukturach SP ZOZ-u.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
10.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2013 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Przyjaźni Środowisku", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chrzanów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12466» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Chrzanów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12466 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 06.10.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2268), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Grupa Parlamentarna Polska - Republika Południowej Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2008 – 14.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 605) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.11.2007Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chorzów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 16169» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 16169» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.11.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.08.2006 – 07.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 16.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2006 – 16.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 16.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło
09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chrzanów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9549» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Chrzanów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9549 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Powiatowa Rada Zatrudnienia, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

27.12.2004 – 28.02.2006Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Myślenice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2003 – 2005Klub Sportowy DALIN, prezes sekcji piłki siatkowej kobiet (seria A), Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2002 – 2005Klub Sportowy DALIN, prezes Zarządu, Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2001 – 2005Polski Czerwony Krzyż, prezes Zarządu Rejonowego, Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1999 – 2000Kasa Chorych, członek Rady Nadzorczej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1998 – 2002Sejmik Województwa Małopolskiego, radny
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 4832» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 4823 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2005Klub Sportowy DALIN, członek Zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1996 – 2005Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, dyrektor, Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1987 – 2005Zespół Szkól Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, nauczyciel, Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1980 – 1981PEMOT, ślusarz, Myślenice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiSejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.