facebook tweeter youtube

 
Bogdan Borusewicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senat RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):152 302 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 126 EUR

 897 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao Subfundusz Konserwatywny Plus

Nazwa:
akcje PKN Orlen

Nazwa:
IKZE
Suma ogólna:290 945 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Powierzchnia działki:
596 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 2/3
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
67,5 m2
Wartość:530 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

Powierzchnia:
81,4 m2
Wartość:730 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
1603
Dochód:5 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Europejskie Centrum Solidarności
Rodzaj:
samorządowa jednostka organizacyjna
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady nadzorczej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji
Kwota:197 856 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:58 102 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:25 971 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 698 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2019-10-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senat RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):136 753 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 126 EUR

 897 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao Subfundusz Konserwatywny Plus

Nazwa:
akcje PKN Orlen

Nazwa:
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Suma ogólna:266 294 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 2/3
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
67,5 m2
Wartość:530 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

Powierzchnia:
81,4 m2
Wartość:730 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
1603
Dochód:5 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Europejskie Centrum Solidarności
Rodzaj:
samorządowa jednostka organizacyjna
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady
Uwagi: funkcja pełniona honorowo (bez wynagrodzenia)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu funkcji wicemarszałka Senatu RP
Kwota:96 658 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:57 800 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:22 547 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 698 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senat RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):571 560,05 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 126,12 EUR

 896,54 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao Subfundusz Oszczędny Plus

Nazwa:
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Nazwa:
akcje PKN Orlen
Suma ogólna:291 563,52 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 2/3
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
67,5 m2
Wartość:530 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
1603
Dochód:4 809 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Rodzaj:
samorządowa jednostka organizacyjna
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady
Uwagi: funkcja pełniona honorowo (bez wynagrodzenia)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:169 150,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:1 287,28 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:82 779,10 PLN

Opis:
przychód z tytułu sprzedaży mieszkania
Kwota:305 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30
Uwagi / sprostowania:Senator złożył korektę, w której uzupełnia oświadczenie o pozycje pełnionych funkcji społecznych.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 455 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 681 EUR

 896 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 2/3
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
117,36 m2
Wartość:610 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

Powierzchnia:
67,5 m2
Wartość:530 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
17 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wicemarszałka Senatu
Kwota:181 232,36 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:1 343,87 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
emerytura
Kwota:80 714 PLN

Opis:
przychód z akcji
Kwota:13 216,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):13 318,95 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 576,2 EUR

 695,75 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Panorama Fundusz Plus Warta
L. jednostek:
215 j.u.
Pełna kwota:24 527,39 PLN

Nazwa:
Fundusz Pionier Pieniężny
L. jednostek:
10023,932 j.u.
Pełna kwota:107 256,07 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 2/3
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
117,36 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2
Uwagi: garaż - 17 m2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:4 192,07 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji:5 017,50 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:11 560 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
822
Wartość wszystkich akcji:31 441,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka i Wicemarszałka Senatu
Kwota:203 796,06 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 910,89 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
odprawa emerytalna
Kwota:59 856,03 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):388 107 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 410 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Panorama Fundusz Plus Warta
L. jednostek:
215 j.u.
Pełna kwota:24 622 PLN

Nazwa:
Fundusz Pionier Pieniężny
L. jednostek:
12731,682 j.u.
Pełna kwota:134 955,83 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
117,36 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2
Uwagi: garaż - 17 m2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:3 774,75 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji: 798,75 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:7 936,25 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
822
Wartość wszystkich akcji:22 194 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka i Wicemarszałka Senatu
Kwota:200 106,24 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 565,11 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
odprawa emerytalna
Kwota:100 053,12 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

Opis:
ekwiwalent za urlop
Kwota:80 995,38 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):317 207 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 410 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Panorama Fundusz Plus Warta
L. jednostek:
217 j.u.
Pełna kwota:25 050 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
117,36 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2
Uwagi: garaż - 17 m2

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:4 332,30 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji: 993,75 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:11 723,75 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
822
Wartość wszystkich akcji:23 648,94 PLN

Emitent akcji:
LOTOTS PDA

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:266 808,32 PLN
Uwagi: stan na dzień 12.11.2015

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:25 637,60 PLN
Uwagi: stan na dzień 12.11.2015

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 565,11 PLN
Uwagi: stan na dzień 12.11.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):584 558 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 498 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Panorama Fundusz Plus Warta
L. jednostek:
218,0780 j. u.
Pełna kwota:25 259,97 PLN

Nazwa:
Fundusz Pionieer Gotówkowy
L. jednostek:
5854,318 j. u.
Pełna kwota:25 259,97 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:5 077,80 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji: 938,25 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:10 825 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
822
Wartość wszystkich akcji:26 879,40 PLN

Emitent akcji:
LOTOTS PDA

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:116 728,64 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota: 413,53 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):577 939 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 128 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Panorama Fundusz Plus Warta
L. jednostek:
220 j. u.
Pełna kwota:25 501 PLN

Nazwa:
Fundusz Pionieer Gotówkowy
L. jednostek:
5854,318 j. u.
Pełna kwota:68 963,46 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:4 798,50 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji:1 256,25 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:13 606,25 PLN

Emitent akcji:
PKN ORLEN
Liczba akcji:
452
Wartość wszystkich akcji:22 111,84 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
576
Wartość wszystkich akcji:14 688 PLN

Emitent akcji:
LOTOTS PDA
Liczba akcji:
246
Wartość wszystkich akcji:6 617,40 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:[niewidoczne]

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:3 178,58 PLN

Opis:
nagroda jubileuszowa
Kwota:16 675,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):445 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 678 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Lokata (Bank Pekao S.A.) strukturyzowana "Skarby Natury"
L. jednostek:
49
Pełna kwota:51 000 PLN

Nazwa:
Fundusz Inwestycyjny Warta Plan dłużny aktywny
L. jednostek:
224
Pełna kwota:24 657 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:4 358 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji:3 985 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:14 750 PLN

Emitent akcji:
PKN ORLEN
Liczba akcji:
452
Wartość wszystkich akcji:18 532 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
576
Wartość wszystkich akcji:20 419 PLN

Emitent akcji:
ENERGA
Liczba akcji:
453
Wartość wszystkich akcji:7 316 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:200 106,24 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:1 292,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Kolekcja monet z Janem Pawłem II

Podpis

Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):352 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 938 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Lokata (Bank Pekao S.A.) strukturyzowana "Skarby Natury"
L. jednostek:
49
Pełna kwota:46 000 PLN

Nazwa:
Lokata (Bank Pekao S.A.) strukturyzowana "Blask Złota"
L. jednostek:
49
Pełna kwota:52 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105
Wartość wszystkich akcji:4 081 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość wszystkich akcji:6 930 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125
Wartość wszystkich akcji:23 750 PLN

Emitent akcji:
PKN ORLEN
Liczba akcji:
452
Wartość wszystkich akcji:22 374 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
576
Wartość wszystkich akcji:23 731 PLN

Emitent akcji:
ZEPAK
Liczba akcji:
419
Wartość wszystkich akcji:11 920 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:258 470,56 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
zwrot składek społecznych ZUS
Kwota:1 476,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-13

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):216 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 837 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Lokata strukturyzowana "Skarby Natury" SCD
L. jednostek:
49

Nazwa:
Lokata strukturyzowana "Blask Złota" SCD
L. jednostek:
49
Uwagi ogólne:
łączna wartość papierów wartościowych została podana w korekcie do oświadczenia majątkowego
Suma ogólna:93 006,90 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125

Emitent akcji:
PKN ORLEN
Liczba akcji:
452

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
576

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:233 457,28 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 295,28 PLN

Opis:
zwrot składek społecznych ZUS
Kwota:1 518,91 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25
Uwagi / sprostowania:Marszałek złożył korektę do oświadczenia majątkowego następującej treści "Pan Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Składam uzupełnienie do oświadczenia o stanie majątkowym w części I dotyczącej wysokości zasobów pieniężnych z tytułu papierów wartościowych. Wskazuję łączną wartość papierów wartościowych wymienionych w oświadczeniu majątkowym w pkt. I - 93006,90 PLN. Bogdan Borusewicz". Korekta do oświadczenia jest datowana na 18-07-2012 r., przyjęto do wiadomości 18-07-2012 r.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Michał Borusewicz
Data i miejsce urodzenia:
1949-01-11 Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie:Marszałek Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):258 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 837 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Lokata strukturyzowana "Skarby Natury" SCD
L. jednostek:
49
Pełna kwota:44 000 PLN

Nazwa:
Lokata strukturyzowana "Blask Złota" SCD
L. jednostek:
49
Pełna kwota:51 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
217 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z dziećmi

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
GPW
Liczba akcji:
105

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
125

Emitent akcji:
PKN ORLEN
Liczba akcji:
452

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
576

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Senatu
Kwota:150 079,68 PLN
Uwagi: od 01-01-2011 do 20-10-2011

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:25 393,91 PLN
Uwagi: od 01-01-2011 do 20-10-2011

Opis:
zwrot składek społecznych ZUS
Kwota:1 518,91 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-20

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.