facebook tweeter youtube

 
Barbara Borys-Damięcka
  • senator
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
  • kandydatka na senatorkę
    Koalicja Obywatelska
Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 13.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Barbara
Nazwisko:
Borys-Damięcka
Data urodzenia:
2.11.1937
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód:
Reżyser telewizyjny i teatralny

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
  Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
Senator RP

A.3. Okręg wyborczy
Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 44, siedziba OKW: Warszawa

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.5. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.6. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi. Wydział Reżyserii i Wydział Organizacji Produkcji Filmowej.

A.7. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
biuro@biurosenatorskie.pl

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Jestem rodowitą Warszawianką, spod znaku skorpiona. Mój życiorys zawodowy zaczyna się po zakończeniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej – dziś zwanej FILMÓWKĄ. Zawodowo ukształtował mnie wielki polski reżyser filmowy, wybitny dokumentalista – ANDRZEJ MUNK – dziś historia i legenda polskiego kina. Pod kierownictwem Andrzeja Munka zrealizowałam swój dokumentalny film dyplomowy, pracowałam również z Andrzejem Munkiem, jako jego asystentka przy kilku filmach nagradzanych na festiwalach. Od roku 1958 zaczęła się moja wielka przygoda zawodowa, twórcza z Telewizją Polską, która trwała nieprzerwanie przez 40 lat! Tu zdobywałam ostrogi i doświadczenie jako młody asystent, realizator telewizyjny i reżyser. Organizowałam zespoły twórcze do realizacji Teatrów Telewizji i w ciągu tych lat wyreżyserowałam i zrealizowałam ponad 200! Teatrów Telewizji, pracując z najwybitniejszymi aktorami, scenografami i kompozytorami. Otrzymałam wiele nagród krajowych i międzynarodowych. Pełniłam też szereg odpowiedzialnych funkcji, od Dyrektora Działu Realizacji Telewizyjnej, po Szefa Telewizji Publicznej w latach 1990 –1994. W tym czasie, jako pomysłodawca, zorganizowałam i z dużym sukcesem uruchomiłam i wprowadziłam na satelitę Eutelsat Telewizję „POLONIA”, umożliwiając w ten sposób wielu Polakom łączność z krajem i wiedzę o Polsce. Prezydent Lech Wałęsa przekazał mi podziękowania i gratulacje dla całego zespołu ludzi, których zgromadziłam wokół siebie dla wykonania, zresztą społecznie tego zadania. Podatnicy nie wydali na ten zryw ludzi dobrej woli ani jednej złotówki. Jako osoba dobrze zorganizowana, choć stanowcza, cieszyłam się wielkim szacunkiem, poważaniem i zaufaniem ludzi, którymi dane mi było kierować. Od 1997 roku do wyborów do Senatu RP w 2007 roku, byłam Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru Syrena w Warszawie. W wyborach do Senatu VII kadencji uzyskałam ponad 605 000 głosów, w VIII kadencji startowałam z 44 okręgu jednomandatowego uzyskując 195 735 głosów. Pracuję w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Od 2002 roku jestem Prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Polsce, współpracując z Samorządami i Prezydentami Miast. Od grudnia 2010 roku jako przewodnicząca, kieruję Radą Programową Telewizji Polonia, powołana z ramienia Senatu RP przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jestem również mocno zaangażowana we współpracę z pozarządowymi organizacjami - Polska Akcja Humanitarna i Fundacja „ Zdążyć z Pomocą” oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Mam syna, Grzegorza – aktora Teatru Ateneum w Warszawie, oraz trójkę wnucząt. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS”.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
B. Radny rady gminy      
C. Radny rady powiatu      
D. Radny sejmiku wojewódzkiego      
E. Poseł na Sejm RP      
F. Senator RP   tak  
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego      

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
Teatr, film dokumentalny, literatura faktu, literatura pamiętnikarska, kolczyki.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Dobre relacje i dobrą współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą i organizacjami polonijnymi. Działania na rzecz kultury - czytelnictwo, sprawy obywatelskie mojego okręgu wyborczego.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Problemy wykluczeń, niepełnosprawność, opieka nad osobami starszymi, problemy w relacjach mieszkańcy - samorząd, upowszechnianie czytelnictwa.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Z tymi, którzy okażą się konieczni i dobrzy w konkretnych sprawach, jakie przyjdzie mi prowadzić.

C.4. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Przyjęcie ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym (tzw. "in vitro")
2.
Ratyfikacja Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
3.
Przyjęcie Ustawy "krajobrazowej" (ważna zwłaszcza dla Warszawy)

C.5. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Brak ustawy regulującej "Janosikowe"
2.
Brak ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym

C.6. Które ustawy uchwalone przez parlament mijającej kadencji były Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?  Prosimy wskazać maksymalnie pięć ustaw.
1.
wszystkie pro społeczne - urlop macierzyński, mieszkanie MDM, Karta Dużej Rodziny
2.
Ustawa Antyprzemocowa
3.
Ustawa o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej
4.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5.
Ustawa o wsparciu kredytobiorców będących w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
  samorząd i rozwój regionalny
  nauka
edukacja
kultura

D.2.   Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Opiekę zdrowotną należy finansować ze składek obywateli (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od sytuacji na rynku pracy).
Opiekę zdrowotną należy finansować bezpośrednio z budżetu państwa (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od wyniku negocjacji między ministerstwami zdrowia i finansów).
  Obywatele sami powinni opłacać usługi zdrowotne, których potrzebują.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W zależności od posiadanych zasobów niektóre usługi mogą finansować (jeśli chcą) obywatele z dodatkowego, indywidualnego ubezpieczenia (typu LUX MED).

D.4.   Która z poniższych opinii na temat gromadzenia i przetwarzania danych o zdrowiu obywateli jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Informacje na temat zdrowia obywateli to dane wrażliwe. Ich gromadzenie i analizę należy ograniczyć do minimum, dbając przede wszystkim o prywatność pacjentów.
B. Gromadzenie i analiza bieżących informacji o stanie zdrowia obywateli pomagają lepiej planować świadczenie usług zdrowotnych. Należy je zbierać i analizować pomimo zagrożenia prywatności pacjentów.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
To są decyzje bardzo indywidualne samych chorych, ich rodzin, czy opiekunów. Zależy też od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia.

D.6.   Jak Pani/ Pana zdaniem zwiększyć dostęp pacjentów do innowacyjnych leków i terapii?
Wypracować koszty umożliwiające ich dostępność, wzbogacić informacje o innowacyjności.

D.7.   Które z poniższych stwierdzeń na temat legalizacji marihuany jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Marihuana jest szkodliwa i nie powinna być legalizowana.
Stosowanie marihuany należy zalegalizować wyłącznie w celach leczniczych.
  Należy zalegalizować dostęp do marihuany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.8. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powinien pozostać odrębnym programem zdrowotnym z własnym budżetem i prowadzonym monitorowaniem jego realizacji.

Tak Nie takNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.9.   Parlament Europejski zalecił krajom członkowskim przyjęcie Narodowych Planów Alzheimerowskich. Takiego planu Polska do tej pory nie opracowała.  Jakie są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze cele, jakie powinny znaleźć się w takim planie na najbliższe 10 lat?
Dokładna rejestracja osób z ta chorobą, praca fachowców z rodzinami chorych (uświadamianie zagrożeń, potrzeb, postępowania), wdrażanie wiodących osiągnięć w metodach leczenia i nowości medycyny, zwiększenie kadry wolontariuszy i opiekunów szczególnie dla chorych, którzy są samotni.

D.10.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.11.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).      
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).      
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.      
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).      
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat. tak    
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.      

D.12.   Które z poniższych stwierdzeń na temat sposobu wynagradzania nauczycieli jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych.
B. Wynagrodzenie nauczycieli nie powinno zależeć od wyników uczniów.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.13.   Obecnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorządy są wybierani w konkursach przez komisje złożone z przedstawicieli samorządu, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych. Wybranego kandydata musi zaakceptować kuratorium.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien wybierać dyrektora szkoły? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Obecny sposób wyboru dyrektorów szkół gwarantuje równowagę wszystkich podmiotów i nie należy go zmieniać.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do rodziców uczniów.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do ekspertów edukacji, np. kuratorium oświaty.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do mieszkańców miejscowości, w której działa szkoła.
  W wyborze dyrektora szkoły decydujący głos powinien należeć do samorządu lokalnego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14.   Co powinno Pani/ Pana zdaniem być priorytetem edukacji szkolnej? 
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć samodzielnego zdobywania wiedzy oraz odpowiedzialności za własny rozwój.
  Szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy i odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie.
Edukacja powinna przede wszystkim być instrumentem wyrównywania szans i zapewniania spójność społecznej.
  Edukacja powinna przede wszystkim kształcić kompetencje niezbędne na rynku pracy.
  Szkoła powinna przede wszystkim przekazywać pewien podstawowy kanon kulturowy, wspólny dla wszystkich obywateli.
Szkoła powinna przede wszystkim uczyć szacunku: wobec kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami, o różnym kolorze skóry, o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, o różnych wyznaniach i niewierzących, ubogich, homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.15.   Pojawiają się postulaty zmian w programach nauczania. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w programach nauczania? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programie nauczania.      
Należy rozszerzyć program szkolny w zakresie kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania, wykorzystanie internetu w prowadzeniu biznesu).      
Należy wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych. tak    
Należy wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do szkół.      
Powinien zostać uruchomiony program przygotowujący nauczycieli do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową (seksizm, homofobię, transfobię). tak    
Należy rozszerzyć nauczanie przedmiotów ogólnych w liceach, niezależnie od profilu wybieranego przez uczniów. tak    
Należy wprowadzić obowiązkowy kanon lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach. tak    

D.16.   Obecnie działa ok 19 tys. szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2007–2012 zamknięto około 1 tys. szkół, w kolejnych 400 zlikwidowano najmłodsze klasy, co jest wstępem do zamknięcia placówki, a 500 szkół gminy przekazały innym podmiotom (dane Instytutu Badań Edukacyjnych).  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one droższe: samorząd musi zapewnić dostęp do edukacji, a rolą budżetu centralnego jest dbanie o to, by standardy oświaty były takie same, niezależnie od zamożności gmin. B.Nie należy zatrzymywać procesu likwidacji i przekazywania szkół - jest to adekwatna odpowiedź na niż demograficzny, pozwala optymalizować koszty.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.17.   Polska podjęła kroki zmierzające do zapewnienia otwartych, dostępnych podręczników i materiałów edukacyjnych – między innymi w ramach programu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”.  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać.      
Podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystywane w polskich szkołach powinny być darmowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców. tak    
Podręczniki szkolne powinny być płatne, jednak należy przywrócić ulgę podatkową na podręczniki szkolne.      
Treści edukacyjne finansowane z funduszy publicznych powinny być udostępniane obywatelom jako otwarte zasoby, wraz z pełnią praw do ich wykorzystywania i przetwarzania.      
Podręczniki w formie papierowej powinny być stopniowo zastępowane e-podręcznikami, a szkoły powinny w coraz większym stopniu wykorzystywać multimedia i nowe technologie w nauczaniu.      

D.18.   Czy Pani/Pana zdaniem w epoce internetu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie i pokrewne:  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Powinny być lepiej chronione, w szczególności poprzez skuteczniejszą egzekucję i ściganie piractwa.
  Powinny być odpowiednio zmodyfikowane, aby umożliwić rozwój nowopowstających form ekspresji artystycznej i dostosowane do zmieniających się wzorców kulturowych.
  Mają właściwy poziom ochrony i nie należy ich modyfikować pod wpływem przemian technologicznych.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.19.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna popierać znoszenie barier w dostępie do treści cyfrowych online (np. filmów, transmisji meczów, seriali) opartych na blokowaniu geograficznym na terenie UE.      
Finansowanie kultury z budżetu państwa nie powinno być mniejsze niż 1 proc. budżetu (nie wliczając środków samorządowych i europejskich). tak    
Przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1 proc. z CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. tak    
Instytucje kultury powinny mieć zapewnioną autonomię programową i pełnić rolę gwaranta wolności twórczej, a władza publiczna powinna zapewniać wystarczające środki na realizację ich misji.      
Konstytucyjne gwarancje wolności twórczej powinny być aktywnie chronione przez państwo przed wszelkimi próbami ograniczania i cenzury. tak    
Media publiczne wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację właściwej im misji. tak    
Państwo powinno poprzez wieloletnie programy wspierać rozwój czytelnictwa i bibliotek. tak    

D.20.   Która z poniższych koncepcji finansowania mediów publicznych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Media publiczne powinny mieć charakter obywatelski i być finansowane z daniny publicznej płaconej przez obywateli.
  Media publiczne należy sprywatyzować.
  Obecny system finansowania mediów publicznych nie wymaga zmian.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Waldemar Buda Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość580%
Michał Szczerba Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP974%
Andrzej Halicki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP874%
Wojciech Buczak Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość971%
Aleksander Pociej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP665%
Małgorzata Kidawa-Błońska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP960%
Iwona Śledzińska-Katarasińska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP760%
Kornelia Wróblewska Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1459%
Bożena Szydłowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1158%
Andżelika Możdżanowska Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe1256%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1517%
Borys Budka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP834%
Rafał Wójcikowski Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1534%
Magdalena Błeńska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1434%
Agnieszka Pomaska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1136%
Józef Brynkus Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”936%
Bogusław Sonik Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1236%
Jarosław Sachajko Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”1437%
Kinga Gajewska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1137%
Zbigniew Gryglas Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru1537%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.