facebook tweeter youtube

 
Sławomir Kowalski

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 7. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, członek PO. Ukończył historię na Uniwersytecie Śląskim. Odbył studia podyplomowe z samorządu lokalnego i rozwoju lokalnego oraz z zarządzania placówkami oświatowymi. Po studiach pracował jako asystent na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na początku l. 90. był nauczycielem a następnie dyrektorem szkoły podstawowej. W l. 1995-1999 naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, następnie dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji. Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego (1998-2002), zastępca burmistrza Pszczyny (2001-2006), radny Sejmiku Woj. Śląskiego III kadencji i wicemarszałek woj. (2006-2007) Był członkiem UPR oraz SKL. Od 2002 r. związany z PO. Senator VII kadencji wybrany z listy PO.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
24.06.2015 – 08.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druki nr 3091 i 3229), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 3108), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2014 – 06.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 04.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2014 – 28.08.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2494), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2013 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2012Sejm RP VII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2012 – 31.07.2002Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Pszczyna» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 30.11.2011Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 13389» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 13389 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 18.02.2009Senat RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

15.01.2009 – 18.02.2009Senat RP VII kadencji, Komisja Środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 07.02.2008Senat RP VII kadencji, Senacki Zespół ds. Sportu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 20.12.2007Senat RP VII kadencji, Senacki Zespół Strażaków, skarbnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

brak informacji Senat RP VII kadencji, Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

09.11.2007 – 14.01.2009Senat RP VII kadencji, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 09.11.2007Senat RP VII kadencji, Komisja Edukacji Nauki i Sportu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

06.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, senator, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platorma Obywatelska RP, liczba głosów: 116866» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.09.2007 – 15.01.2008Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Ruda Śląska » źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007kandydat na senatora, Bielsko-Biała
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 116866 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Sejmik Województwa Śląskiego, wicemarszałek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

2006 – 2007Sejmik Województwa Śląskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na senatora), Katowice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 19288» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Piasek
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 19288 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.03.2003 – 16.12.2009Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, wiceprezes Zarządu, Pszczyna» źródło

Źródła

Serwis KRS-online


Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2002Platforma Obywatelska, członek, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

2002 – 2006Rada Powiatu Pszczyńskiego, radny, Pszczyna
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Ziemia Pszczyńska (11), liczba głosów: 655» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Pszczyna
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Ziemia Pszczyńska (11), liczba głosów: 655 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Krajowej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

brak informacji Platforma Obywatelska Region Śląski, członek Rady Regionu, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

2001 – 2006Urząd Miasta Pszczyna, zastępca burmistrza, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

1999 – 2001Pszczyński Zarząd Edukacji, dyrektor, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

1998 – 2002Rada Powiatu Pszczyńskiego, radny, Pszczyna
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 365» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 365 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1995 – 1999Urząd Miejski w Pszczynie, naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

1992 – 1995Szkoła Podstawowa nr 3, dyrektor, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

1991 – 1992Szkoła Podstawowa nr 12, nauczyciel, Studzionka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

1985 – 1991Akademia Ekonomiczna w Katowicach, asystent, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Kowalskiego

brak informacji Instytut Wyszechradzki w Pszczynie, członek, Pszczyna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.