facebook tweeter youtube

 
Krystyna Łybacka

posłanka do Parlamentu Europejskiego
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Krystyna Łybacka, 1 z wielkopolskiego, SLD-UP. Nauczycielka akademicka, dr nauk matematycznych, posłanka I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, w l. 2001-2004 minister edukacji narodowej i sportu, członkini SLD. Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Tematy na nową kadencję: edukacja, badania naukowe i innowacje.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 23.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO , zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 14.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

08.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Poznań (7), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (3), liczba głosów: 42441» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Poznań (7), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (3), liczba głosów: 42441 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

30.08.2013 – 04.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 23.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2013 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 28.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2013 – 04.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druk nr 1140), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2012 – 16.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 835), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Brydża Sportowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 23.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (3), liczba głosów: 16616» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.07.2011 – 29.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 4464), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2011 – 15.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (druk nr 4394), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2011 – 13.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 4348), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2011 – 27.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (druk nr 4202), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (3), liczba głosów: 16616 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.11.2010 – 05.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie (druk nr 3566), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2010 – 09.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 3448), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2010 – 04.11.2007Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej

29.04.2010 – 06.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych (druk nr 2917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2009 – 20.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów (druk nr 1894 i 2454), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2009 – 27.08.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego Polskiej Akademii Nauk oraz informacni Prezesa Polskiej Akademii Nauk o inwentaryzacji majątku pozostającego w gestii Polskiej Akademii Nauk oraz strategii optymalnego nim zarządzania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2009 – 21.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk nr 1702), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2009 – 18.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2009 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1481), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1373), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodaczwej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 r.", przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2008 – 23.09.2010Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Lewica, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Informator o działalności Sejmu (5 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.), Wydawnictwo Sejmowe 2009


Oficjalna strona klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 09.04.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druk nr 140), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 21.04.2008Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Lewica i Demokraci, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Informator o działalności Sejmu (5 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.), Wydawnictwo Sejmowe 2009

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP (20), liczba głosów: 24405» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP (20), liczba głosów: 24405 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (7), liczba głosów: 18637» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.06.2005 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2005 – 16.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (druk nr 3557), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (7), liczba głosów: 18637 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.11.2004 – 20.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2004 – 22.07.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu nauki, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2004 – 2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

19.10.2001 – 02.05.2004Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (rząd Leszka Millera), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, , liczba głosów: 89256» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2877), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Poznań, , liczba głosów: 89256 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.07.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw w sprawie utworzenia Kolegium Europejskiego w Gnieźnie w tysięczną rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.12.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.1999 – brak informacji Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

1999 – brak informacji Sojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Rady Wojewódzkiej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

17.03.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja stała ds. budżetu i finansów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.06.1997 – 19.06.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.1996 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1996 – 1999Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Wojewódzkiej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

27.04.1995 – 15.03.1996Sejm RP II kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.1994 – 02.06.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.1994 – 22.04.1994Sejm RP II kadencji, Komisja nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 02.04.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powołana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 25.10.1995Sejm RP II kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek Prezydium» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

19.09.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993 – 1999Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

06.12.1991 – 13.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencja - Informator, Wydawnictwo Sejmowe, 1992

25.11.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1991kandydat na posła
okręg: Poznań, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1990 – brak informacji Związek Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Poznańskiej, prezes Rady Zakładowej, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1986 – 1991Związek Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Poznańskiej, prezes, Poznań» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

1982 – brak informacji współautor publikacji "Wybrane Metody Wnioskowania Statystycznego", Poznań» źródło

Źródło

Oficjalna strona Biblioteki Narodowej

1979 – brak informacji Komitet Olimpiady Matematycznej, członek, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1978 – 1989Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

1974 – 1978Polskie Towarzystwo Matematyczne, sekretarz techniczny i naukowy, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1968 – brak informacji Związek Nauczycielstwa Polskiego, członek, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1968 – 1991Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska, pracownik naukowo - dydaktyczny (urlop bezpłatny na czas pełnienia mandatu posła), Poznań» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Łybackiej

brak informacjiSojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Rady Krajowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wielkopolsce

brak informacjiSojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Rady Wojewódzkiej» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wielkopolsce

brak informacjiSojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wielkopolsce

brak informacjiDemokratyczna Unia Kobiet, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz rządowego projektu ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rządowego projektu ustawy o wyższych szkołach zawodowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wniosków w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budżetowej na rok 1994, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodności Konkordatu z Konstytucją RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja redakcyjna, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucję, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja praw i obowiązków obywateli, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja ds. budżetu oraz finansowania oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obowiązkach wojskowych i innych powinnościach obronnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektów ustaw: prawo probiercze, prawo o miarach, o badaniach i certyfikacji, o utworzeniu Głównego Urzędu Miar, o normalizacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budżetowej na 1992 rok, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wniosków w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o instytutach naukowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja ds. budżetu oraz finansowania edukacji, nauki i postępu technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.