facebook tweeter youtube

 
Marzena Machałek
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
  • kandydatka na posłankę
    Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz nadzoru pedagogicznego. Członkini NSZZ „Solidarność” od 1989 r. Od l. 80. do 2006 r. pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych. W l. 1995-1998 zatrudniona w wojewódzkim ośrodku metodycznym w Jeleniej Górze, w 2006 r. wicekurator oświaty woj. dolnośląskiego. Członkini PiS od 2002 r. Działaczka samorządowa: wiceburmistrz Kamiennej Góry ds. oświaty i polityki społecznej (1998-2002), radna miasta Kamienna Góra (1998-2006), w 2006 r. przez kilka dni była radną sejmiku woj. dolnośląskiego. W 2010 r. bez sukcesu kandydowała na urząd prezydenta miasta Jelenia Góra. Nie uzyskała mandatu posłanki w wyborach w 2005 r., jednak w 2006 zastąpiła posła Jana Zubowskiego, w 2014 r. nie zdobyła mandatu w PE. Posłanka od 2006 r. (V-VIII kadencja), pracowała w komisjach: samorządu terytorialnego; mniejszości narodowych i etnicznych; edukacji, nauki i młodzieży; ustawodawczej, kultury i środków przekazu oraz komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Od marca 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Edukacja
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ; specjalność: Nadzór pedagogiczny, rok ukończenia: 2005
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska, ; specjalność: Organizacja i zarządzanie, rok ukończenia: 2006
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologii polskiej; specjalność: Specjalność nauczycielska, rok ukończenia: 1992

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydatka na posłankę
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 22481 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2017Ministerstwo Edukacji Narodowej, sekretarz stanu» źródło

Źródło

Portal Gazety Wyborczej

15.12.2016 – 10.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 09.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 15.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 79, 83, 126), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 10.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 10.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 10.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14608» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14608 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.05.2015 – 22.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 3324), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2014 – 08.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 13.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Wrocław (12), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 6639 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2013 – 02.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1151), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 17.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1125), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 03.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Obrońców Języka i Literatury Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Singapurska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 16.02.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 11812» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 11812 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.11.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2010 – 30.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (druk nr 2770 oraz druk nr 3111 - od dn. 23.06.2010 r.), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 3124 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2008 – 14.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 605) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2008 – 04.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 248, 246, 128, 247), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 11109» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 03.2007Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes Zarządu Okręgu Legnicko-Jeleniogórskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

2007kandydat na posła
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 11109 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł (zajęła miejsce Jana Zubowskiego), Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 4361» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2006Prawo i Sprawiedliwość, sekretarz okręgu legnicko-jeleniogórskiego
2006Prawo i Sprawiedliwość, członek Prezydium Legnicko-Jeleniogórskiej Rady Okręgowej
2006 – brak informacji Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, wicekurator, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Marzeny Machałek

2005kandydat na posła, Legnica
okręg: Legnica, lista wyborcza: http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W107/1.htm (6), liczba głosów: 4361 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Miasta Kamienna Góra, radny, Kamienna Góra
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców PRAWA i SAMORZĄDNA KAMIENNA GÓRA (12), liczba głosów: 64» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Marzeny Machałek


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Kamienna Góra
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców PRAWA i SAMORZĄDNA KAMIENNA GÓRA (12), liczba głosów: 64 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik Komitetu Powiatowego w Kamiennej Górze, Kamienna Góra» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2001Prawo i Sprawiedliwość, członek, Kamienna Góra» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Marzeny Machałek

1998 – 2002Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamiennej Górze, przewodniczący, Kamienna Góra» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Kamienna Góra, radny, Kamienna Góra
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 73» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998kandydat na radnego, Kamienna Góra
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 73 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek Zarządu Regionu Jelenia Góra, Jelenia Góra
1998 – 2002Urząd Miasta Kamienna Góra, zastępca burmistrza ds. oświaty i polityki społecznej, Kamienna Góra» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Marzeny Machałek


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 1998Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", delegat na Walny Zjazd Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 1998Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 1998Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze, nauczyciel doradca metodyczny, Jelenia Góra» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1989Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Marzeny Machałek

1988 – 04.2006Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze, nauczyciel, Kamienna Góra» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Marzeny Machałek


Oficjalna strona Sejmu RP

1986 – 1988Szkoła Podstawowa w Bierutowie, nauczyciel, Bierutów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1983 – 1986Szkoła Podstawowa w Jeleniej Górze, wychowawca świetlicy, Jelenia Góra» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.