facebook tweeter youtube

 
Marzena Machałek
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
  • kandydatka na posłankę
    Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 594,53 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka
Uwagi: podano wartość mieszkania po adaptacji
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe - garaż podziemny
Powierzchnia lokalu:
31,43 m2
Wartość:27 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w części wspólnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 20041,60 PLN opodatkowana 0,00 PLN

Opis:
MEN - dochód
Kwota:86 596,82 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:14 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
2 584,62 PLN
Uwagi: konto Aurum

15 086,23 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka
Uwagi: podano wartość mieszkania po adaptacji
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe - garaż podziemny
Powierzchnia lokalu:
31,43 m2
Wartość:27 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w części wspólnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 30062,40 PLN opodatkowana 0,00 PLN

Opis:
darowizna od syna
Kwota:5 000,00 PLN

Opis:
MEN - dochód
Kwota:150 172,97 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:14 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny - PKO BP, w zw. z zakupem mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:21 510,89 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-24
Uwagi / sprostowania:Posłanka złożyła korektę, w której przeprawia mylnie podaną wartość mieszkania.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:
sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
4 455,17 PLN
Uwagi: konto Aurum

36 061,64 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka
Uwagi: podano wartość mieszkania po adaptacji
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe - garaż podziemny
Powierzchnia lokalu:
31,43 m2
Wartość:27 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w części wspólnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 166,50 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27360,00 PLN opodatkowana 2806,50 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:28 354,83 PLN

Opis:
MEN - dochód
Kwota:182 622,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:15 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny - PKO BP, w zw. z zakupem mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:57 510,19 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN
Uwagi: darowizna przekazana na rzecz syna w związku z zakupem przez niego mieszkania

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka (majątek odrębny) wartość około po adaptacji
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce postojowe - garaż podziemny
Powierzchnia lokalu:
31,43 m2
Wartość:27 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: udział w części wspólnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 806,81 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360,00 PLN opodatkowana 2446,81 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 721,29 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:15 500 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny - PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:95 013,28 PLN

Opis:
pożyczka poselska z związku z zakupem mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:19 125 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych PKO TFI
Pełna kwota:103 550 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka (majątek odrębny) wartość około po adaptacji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360,00 PLN opodatkowana 2316,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:129 803,93 PLN

Opis:
inne
Kwota: 705,21 PLN
Uwagi: odsetki od zaległych alimentów na syna

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:17 500 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny- PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:126 292,65 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:7 588,96 PLN
Uwagi: w związku z adaptacją mieszkania

Podpis

Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych PKO TFI
Pełna kwota:101 790 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na kredyt, ustanowiona hipoteka (majątek odrębny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: 22800 PLN (brutto) 1930,80 PLN (netto)

Opis:
uposażenie
Kwota:107 702,80 PLN
Uwagi: przychód- koszty [nieczytelne] prxyvhodu

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny- PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:129 072,40 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia się zmniejsza

Opis:
kredyt gotówkowy [nieczytelne]
Kwota pozostała do spłacenia:8 244,71 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia się zmniejsza

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 038,27 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy
Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych PKO TFI
Pełna kwota:100 780,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny (na kredyt, ustanowiona hipoteka)
Uwagi: podano wartość po adaptacji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:75 391,96 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny- PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:137 348 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:9 244,70 PLN
Uwagi: wyposażenie mieszkania

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych PKO TFI
Pełna kwota:101 500,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny (na kredyt, ustanowiona hipoteka)
Uwagi: podano wartość po adaptacji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 243,36 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny- PKO BP
Cała kwota:159 053,10 PLN
Uwagi: kredyt w związku z zakupem mieszkania

Opis:
kredyt gotówkowy konsumpcyjny- PKO BP
Cała kwota:11 355,66 PLN
Uwagi: wyposażenie mieszkania

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-03-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
14 816,38 PLN
Uwagi: konto osobiste; majątek odrębny

107 309,94 PL
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,08 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny (na kredyt, [nieczytelne]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 913,62 PLN

Opis:
sprzedaż mieszkania
Kwota:143 000 PLN

Opis:
darowizna od syna
Kwota:15 000 PLN

Opis:
darowizna od rodziców
Kwota:20 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:21 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka poselska mieszkaniowa (na zakup mieszkania)
Cała kwota:10 800PLN

Opis:
kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny- PKO BP
Cała kwota:190 087,83 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy konsumpcyjny- PKO BP
Cała kwota:14 687,78 PLN

Podpis

Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 000 PLN
Uwagi: lokata; majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,2 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do własności (współwłasność małżeńska)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:127 742,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:24 600 PLN
Uwagi: majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka mieszkaniowa z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów
Cała kwota:23 760 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 030,84 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,2 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do własności (majątek odrębny)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 041,44 PLN
Uwagi: opodatkowana kwota

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marzena Anna Machałek
Nazwisko panieńskie:
Pałka
Data i miejsce urodzenia:
1960-08-29 Wrocław
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 500,79 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,2 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo do własności; współwłąsność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 480,76 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:1 848,36 PLN
Uwagi: opłata opodatkowana

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2006
Wartość:38 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.