facebook tweeter youtube

 
Stanisław Piotrowicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W l. 1980-2005 prokurator, był kierownikiem w międzyrejonowym dziale śledztw w Krośnie (1992-1995). W l. 1992-2014 był prezes oddziału podkarpackiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Od 2005 r. członek KRS. W 2007 r. sekretarz stanu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, koordynujący pracę służb specjalnych. Nie należy do partii politycznej. Senator w l. 2005-2011. (VI-VII kad.). W 2014 r. bez powodzenia kandydował do PE. Poseł od 2011 r. (VII-VIII kadencja), od początku sprawowania mandatu pracuje w tych samych komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka (obecnie przewodniczący) oraz ustawodawczej.
Edukacja
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1976

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15747» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15747 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.05.2015 – 22.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2014 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Rzeszów (9), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 8271 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.12.2013 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.08.2013 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1350), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2013 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1509), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1150, od 02.04.2014 druk nr 2116), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2013 – 09.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1173), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk nr 667), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 07.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 880), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 30.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 179), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Trybunału Konstytucyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12325» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 12325 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

07.02.2008 – 2011Senat RP VII kadencji, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

16.01.2008 – 2011Senat RP VII kadencji, Senacka Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

20.12.2007 – 2011Senat RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Senatu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, senator, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 110085» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.06.2007 – 16.11.2007Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Jarosława Kaczyńskiego), sekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

2007kandydat na senatora
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 110085 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

07.06.2006 – brak informacji Senat RP VI kadencji, Komisja Ustawodawcza, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

22.12.2005 – pierwsza dekada XXI w.Senat RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zastępca członka» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Senatu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Senat RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Senat RP VI kadencji, senator, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 67801» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na senatora
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 67801 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – 2007Krajowa Rada Sądownictwa, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Senatu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

pierwsza dekada XXI w. – 2011Senat RP VII kadencji, Senacki Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

pierwsza dekada XXI w. – 2011Senat RP VII kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

pierwsza dekada XXI w.Senat RP VI kadencji, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1998 – brak informacji Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, członek Zarządu Głównego, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1994 – 2002Prokuratura Generalna, członek Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1992 – brak informacji Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, prezes oddziału podkarpackiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1992 – brak informacji Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, prezes Koła, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Zbigniewa Girzyńskiego

1992 – 1995Międzyrejonowy Dział Śledztw, kierownik, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 2005Prokuratura Okręgowa, prokurator, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 2005Prokuratura Rejonowa w Krośnie, prokurator rejonowy, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

12.1981 – 1990Prokuratura Rejonowa w Krośnie, prokurator, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1980 – 12.1981Prokuratura Wojewódzka w Krośnie, prokurator, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1978 – 1989Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek» źródło

Źródła

serwis polityka.pl


serwis tvn24.pl

1976 – 1980Prokuratura Rejonowa w Dębicy, prawnik, Dębica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.