facebook tweeter youtube

 
Mariusz Witczak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):62 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500,00 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:700 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28. Wskazana w poz II pkt 1 nieruchomość obejmuje swym zakresem również jej część gruntową opisywaną w niniejszym punkcie oświadczenia majątkowego.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:137 687,21 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 811,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 2.0 TDI
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie zakupu działki budowlanej w PKO BP S.A. oprocentowanie WIBOR 3M + 1,73 p.p.
Cała kwota:260 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:241 007,12 PLN
Uwagi: niniejsza działka jest 100 % własnością żony i należy do jej majątku odrębnego. Fakt ten został wykazany w rejestrze korzyści

Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A., oprocentowanie WIBOR 3M + 0,87 p.p.
Cała kwota:151 362,26 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:87 899,90 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-11-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500,00 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:750 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28. Wskazana w poz II pkt 1 nieruchomość obejmuje swym zakresem również jej część gruntową opisywaną w niniejszym punkcie oświadczenia majątkowego.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:79 277,04 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 958,09 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 2.0 TDI
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie zakupu działki budowlanej w PKO BP S.A. oprocentowanie WIBOR 3M + 1,73 p.p. (stan na dzień 31.08.2019)
Cała kwota:260 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:242 794,74 PLN
Uwagi: niniejsza działka jest 100 % własnością żony i należy do jej majątku odrębnego. Fakt ten został wykazany w rejestrze korzyści

Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A., oprocentowanie WIBOR 3M + 0,87 p.p. (stan na dzień 31.08.2019)
Cała kwota:151 362,26 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:89 186,24 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:700 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28. Wskazana przeze mnie w poz II pkt 1 nieruchomość obejmuje swym zakresem również jej część gruntową opisywaną przeze mnie w niniejszym punkcie oświadczenia majątkowego.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:137 687,21 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 811,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 2.0 TDI
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie zakupu działki budowlanej w PKO BP S.A. oprocentowanie WIBOR 3M + 1,73 p.p. (stan na dzień 31.12.2018)
Cała kwota:260 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:247 540,14 PLN
Uwagi: niniejsza działka jest 100 % własnością żony i należy do jej majątku odrębnego. Fakt ten został wykazany w rejestrze korzyści

Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A., oprocentowanie WIBOR 3M + 0,87 p.p. (stan na dzień 31.12.2018)
Cała kwota:151 362,26 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:92 616,48 PLN

Podpis

Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:131 791,32 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 811,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 2.0 TDI
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Cała kwota:97 761,84 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:102 907,20 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 3M + 0,87 p.p. stan na dzień 2017-12-31

Opis:
kredyt na sfinansowanie działki budowlanej w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:254 454,33 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 3M + 1,73 p.p.

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):205 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 400 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Bioton SA
Liczba udziałów:
1234
Uwagi: w 2016 r. zbycie ze stratą 1234 akcji

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
1234

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:128 913,62 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:1 924 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 2.0 TDI
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:102 907,20 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan na dzień 2016-12-31

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 600 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
1234

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:154 749,06 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 812,53 PLN

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:21 840,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:108 052,56 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan na dzień 2015-12-31

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):200 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 600 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
1234

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. [ukryte] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:132 433,60 PLN
Uwagi: (stan na dzień 02.11.2015)

Opis:
diety
Kwota:24 866,37 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane - 2066,37 PLN (stan na dzień 02.11.2015)

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:20 475,00 PLN
Uwagi: (stan na dzień 02.11.2015)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:108 910,12 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan na dzień 2015-11-02

Podpis

Data:
2015-11-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):160 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
123328

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [ukryte] decyzją Prezydenta M. Kalisza przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:157 259,83 PLN

Opis:
diety
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:20 966,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:113 197,92 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan salda na dzień 2014-12-31

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
123328
Uwagi: 8.01.2014, SCAL. 100/1 saldo 1235)

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [-] decyzją Prezydenta M. [-] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:146 719,82 PLN

Opis:
diety
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:19 968 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:118 343,28 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan salda na dzień 2012-12-31

Podpis

Data:
2014-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
123328

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [-] decyzją Prezydenta M. [-] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:146 475,17 PLN

Opis:
diety
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Rada Służby Cywilnej
Kwota:18 720 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:123 488,64 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan salda na dzień 2012-12-31

Podpis

Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):33 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
123328

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [-] decyzją Prezydenta M. [-] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:161 498,32 PLN

Opis:
diety
Kwota:30 129,79 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:128 634 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan salda na dzień 2012-12-31

Podpis

Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Sebastian Witczak
Data i miejsce urodzenia:
1971-04-14 Koźminek
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 800 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
168,15 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
BIOTON SA
Liczba akcji:
123328

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej o pow. 239 m2 położonej w [-] decyzją Prezydenta M. [-] przekształcono w prawo własności w dn. 2007-05-28.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:98 923 PLN

Opis:
dodatki do uposażenia senatora
Kwota:27 698,44 PLN

Opis:
zwrot składki ZUS
Kwota: 491,82 PLN

Opis:
diety
Kwota:24 441,81 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Superb 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:129 421 PLN
Uwagi: oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,87 p.p. stan salda na dzień 2011-10-14

Podpis

Data:
2011-10-18

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.