facebook tweeter youtube

 
Mirosław Maliszewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
  • kandydat na posła
    Polskie Stronnictwo Ludowe
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył ekonomikę rolnictwa na SGGW, posiada gospodarstwo sadownicze. Członek Związku Sadowników RP od 1999 r., od 2002 r. pełni funkcję prezesa. Samorządowiec: w l. 2002-2004 radny, przewodniczący rady powiatu grójeckiego, następnie do 2005 r. starosta powiatu grójeckiego. Członek PSL, należy do Rady Naczelnej PSL. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracował w komisjach obrony narodowej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki. Nieprzerwanie od 2005 r. członek komisji rolnictwa i rozwoju wsi (po raz trzeci jest jej wiceprzewodniczącym), zasiada również w komisji ds. petycji.
Edukacja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno - Rolniczy; specjalność: Ekonomika rolnictwa, rok ukończenia: 1996

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydat na posła
okręg: Radom (17), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (1), liczba głosów: 12752 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Portal gazeta.pl

od 03.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Kresowego w Kraju i za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Cypryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Macedonia Północna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2018 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Portal gazeta.pl

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2017 – 05.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sądownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Rolnictwa, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2016 – 05.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2016 – 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 26.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Rozwoju Radomia i Ziemi Radomskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 02.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 7959» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 10.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139), - przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Radom (17), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 7959 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( druk nr 2484) oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 2685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2014 – 07.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 2492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2014 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2014 – 03.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925), o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2013 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 20.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2013 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1236), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2013 – 09.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1278), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk 780), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 24.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 740), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2012 – 07.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 07.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 11.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, Przedstawiciele» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2011 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2011 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budżetu, infrastruktury i zaopatrzenia wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 9815» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.06.2011 – 28.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2011 – 24.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 3788), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 9815 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.02.2010 – 02.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (druk nr 2724), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.09.2009 – 21.10.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2210), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2009 – 18.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych (druk nr 1806), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2008 – 15.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1326), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2008 – 03.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk nr 655), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2008 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: - o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych (druk nr 439) oraz o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, ustawy o izbach rolniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 441), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 28.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 139), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Informator o działalności Sejmu (5 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.), Wydawnictwo Sejmowe 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 11614» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rolno-spożywczych rynkach hurtowych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2007 – 27.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2007 – 28.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2007 – 28.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2007 – 15.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2007 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 11614 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2006 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1081), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2006 – 05.12.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (druk nr 927), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 22.09.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.01.2006 – 26.01.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2006Polskie Stronnictwo Ludowe, Zarząd Powiatu Grójeckiego partii, prezes, Grójec» źródło

Źródło

Profil Mirosława Maliszewskiego na portalu społecznościowym Facebook

od 2006Polskie Stronnictwo Ludowe, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki partii, wiceprezes» źródło

Źródło

Profil Mirosława Maliszewskiego na portalu społecznościowym Facebook

09.11.2005 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 6954» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

20.09.2005 – 23.05.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Grójec» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 6954 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2004 – 2005Starostwo Powiatu Grójeckiego, starosta, Grójec» źródło

Źródła

Oficjalna strona Mirosława Maliszewskiego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2002 – 2004Rada Powiatu Grójeckiego, przewodniczący, Grójec» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

2002 – 2004Rada Powiatu Grójeckiego, radny, Grójec
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Grójeckiego (9), liczba głosów: 1232» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Grójeckiego (9), liczba głosów: 1232 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, prezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2000 – 2002Związek Sadowników Mazowsza, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1999 – brak informacji Związek Sadowników Mazowsza, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Mirosława Maliszewskiego

od 1999Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

od 1997Polski Związek Łowiecki, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

od 1996Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Zarządu Wojewódzkiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1996Polskie Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1994gospodarstwo sadownicze, właściciel» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.