facebook tweeter youtube

 
Mirosław Maliszewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
  • kandydat na posła
    Polskie Stronnictwo Ludowe
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 USD

 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Wartość domu:800 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
23,7 ha
Wartość:1 800 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:525 000 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: podano powierzchnię wraz z dzierżawą

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:72 863,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Kubota
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
platforma sadownicza
Rok produkcji:
2018

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
2
Rok produkcji:
2018
Uwagi: współwłasność z córką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt inwestycyjny B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:155 000 PLN

Opis:
karta kredytowa Citi Bank - 35 000 PLN

Podpis

Data:
2019-09-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 USD

 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Wartość domu:800 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
23,7 ha [nieczytelny tekst]
Wartość:1 800 000 PLN [nieczytelny tekst]
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:525 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników RP
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:127 733,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Kubota
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
platforma sadownicza
Rok produkcji:
2018

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt inwestycyjny- B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:160 000 PLN

Opis:
karta kredytowa - Citi Bank
Uwagi: 35000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 USD

 100 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,9 ha
Wartość:1 750 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:75 000 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: dzierżawa - 3,5 h

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników RP
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:136 952,04 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Kubota
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:5 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:7 000 PLN

Opis:
Kredyt inwestycyjny- B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:180 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe - Alior, Citi Bank
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Opis:
Kredyt na ciągnik rolniczy - BZWBK
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 PLN

Opis:
pożyczka Kancelaria Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 250 USD

 300 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,9 ha
Wartość:1 700 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:300 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:135 178,80 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:1 650,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Kubota
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:22 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe - Citi Bank, Bank BPH
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Opis:
pożyczka Kancelaria Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN

Opis:
Kredyt na ciągnik rolniczy - BZWBK
Kwota pozostała do spłacenia:45 000 PLN

Opis:
Kredyt na ciągnik rolniczy BS Grójec
Cała kwota:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 300 USD

 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,9 ha
Wartość:1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:210 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 566,98 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:134 601,75 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:1 385,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Kubota
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:28 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe - Citi Bank, Bank BPH
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN

Opis:
pożyczka Kancelaria Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:25 000 PLN

Opis:
Kredyt na ciągnik rolniczy - BZWBK
Kwota pozostała do spłacenia:55 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 500 USD

 150 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:580 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,55 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:200 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:24 620,82 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:112 319,26 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:41 000 PLN
Uwagi: kwota do spłacenia zmniejsza się

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:38 000 PLN
Uwagi: kwota do spłacenia zmniejsza się

Opis:
Karty kredytowe
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN
Uwagi: kwota do spłacenia zwiększyła sie

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 150 USD
Uwagi: 500 dolarów amerykańskich

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:580 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,55 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:200 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:19 619,76 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:78 524,56 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
A6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:46 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:40 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe
Kwota pozostała do spłacenia:5 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-13

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 200 EUR

 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:570 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
19,55 ha
Wartość:1 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:200 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:125 160,92 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:2 316,96 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:1 952,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:65 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:45 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe
Kwota pozostała do spłacenia:9 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 250 EUR

 200 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:570 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
18,08 ha
Wartość:1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:220 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:115 705,94 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:3 978,96PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
LandRover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
opryskiwacz sadowniczy
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumpcyjny Pekao SA
Cała kwota:2 500 PLN

Opis:
Karty kredytowe
Kwota pozostała do spłacenia:11 000 PLN

Opis:
Pożyczka w Kancelarii Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 PLN

Opis:
Kredyt samochodowy, Bank Santander
Kwota pozostała do spłacenia:92 000 PLN

Opis:
Kredyt Nowe Technologie B.S. Grójec
Kwota pozostała do spłacenia:53 000 PLN

Podpis

Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 120 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:570 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
18,08 ha
Wartość:900 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:180 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:1 725 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
LandRover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Rok produkcji:
1995

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumpcyjny Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:12 000 PLN

Opis:
Karty kredytowe
Cała kwota:13 000 PLN

Opis:
Pożyczka w Kancelarii Sejmu
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 150 USD

 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:550 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
18,08 ha
Wartość:850 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Dochód:20 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:130 004,45 PLN

Opis:
dieta umowa o dzieło
Kwota:3 263,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
LandRover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Model:
3502
Rok produkcji:
1995

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumpcyjny Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:23 000 PLN

Opis:
Kredyt samochodowy GE Money Bank
Kwota pozostała do spłacenia:2 000 PLN

Opis:
Kredyt konsumpcyjny GE Money Bank
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN

Podpis

Data:
2012-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mirosław Wojciech Maliszewski
Data i miejsce urodzenia:
1968-02-28 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 100 USD

 100 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400m2
Wartość domu:530 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sadownicze
Powierzchnia:
18,08 ha
Wartość:800 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
gospodarcza
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj:
Związek
Funkcje:
Od kiedy:
1999

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:110 096,12 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
LandRover
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
ciągnik rolniczy
Marka:
Ursus
Model:
3502
Rok produkcji:
1995

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumpcyjny Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:25 000 PLN

Opis:
Kredyt samochodowy GE Money Bank
Kwota pozostała do spłacenia:5 000 PLN

Opis:
Kredyt konsumpcyjny GE Money Bank
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 PLN

Podpis

Data:
2011-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.