facebook tweeter youtube

 
Barbara Marianowska

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

posłanka do Sejmu 6. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
15.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko- Kirgistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2010 – 07.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3447), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2009 – 21.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 2562), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 29.10.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.11.2007Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.11.2007Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 21654» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 21654 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 14.12.2006Sejm RP V kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2006Sejm RP V kadencji, Zespół Parlamentarny Polska - Irak, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 12498» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 12498 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.08.2004 – 20.01.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rządowego projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw (druk nr 2956); o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3094, 3502) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2004 – 20.01.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskich projektów ustaw: o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druk nr 2723) oraz o kompensacie wydatków mieszkaniowych inwestorom (druk nr 2967), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2003 – 20.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1769) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2003 – 06.05.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 1514), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2002 – 08.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (druk nr 991) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o postępowaniu odroczeniowym, układowym i ugodowym wobec długów producentów rolnych i przetwórstwa rolno - spożywczego (druk nr 473), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2002 – 04.06.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 463), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi niektórymi wyrobami akcyzowymi (druk nr 428), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji inwestycji wieloletnich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2002Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1725» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001kandydat na posła
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1725 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 2001Najwyższa Izba Kontroli Delegatura, kontroler, główny specjalista kontroli państwowej, Kraków» źródło

Źródła

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1992 – 1994Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Urzędzie Kontroli Skarbowej, przewodniczący Komisji Zakładowej, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej

1992 – 1994Urząd Kontroli Skarbowej, starszy komisarz skarbowy, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1983 – 1992Izba Skarbowa, starszy inspektor, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1981 – 1983Czasopismo "Mała Polska" (tygodnik podziemny), współpracownik, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1966 – 1983Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Badawczo-Analitycznego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, księgowa, ekonomista, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1966 – brak informacji Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowskie Biuro Projektów, księgowa i ekonomista, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

brak informacjiSąd Okręgowy, biegły sądowy, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek Prezydium Zarządu Okręgowego, Tarnów» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacji Stowarzyszenie Księgowych Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej

brak informacji Krajowa Izba Biegłych i Rewidentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Barbary Marianowskiej

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.