facebook tweeter youtube

 
Jerzy Materna
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 23.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Jerzy
Nazwisko:
Materna
Data urodzenia:
25.03.1956
Miejsce urodzenia:
Zielona Góra
Ostatnio wykonywany zawód:
przedsiębiorca

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
8 Zielona Góra

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

A.5. Numer na liście
3

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
magister inżynier budownictwa

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
matbiur@wp.pl
Strona internetowa
www.jerzymaterna.pl
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
Jerzy Materna
Adres biura wyborczego
Ciesielska 10/1 65-059 Zielona Góra

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
W 1983 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Po zakończeniu studiów, w roku 1984 podjął pracę na stanowisku kierownika budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym. W roku 1987 został członkiem a następnie Prezesem Zarządu PPU „ASSA” sp. z o.o. W trakcie pierwszych lat przemian społeczno-gospodarczych podjął wyzwanie i w roku 1993 założył działalność gospodarczą „Mat-Biur” z siedzibą w Zielonej Górze. Był członkiem Porozumienia Centrum, zaś od 2001 r. jest aktywnym działaczem PiS. W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Zielonej Góry. Kontynuując zgłębianie wiedzy związanej z budownictwem w latach 2001-2002 uczestniczył w Podyplomowym Studium Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – filia w Zielonej Górze. W latach 2009-2012 pełnił funkcję prezesa Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra. Poseł na Sejm RP V, VI, VII kadencji. W czasie ostatniej kadencji Sejmu prowadził aktywną działalność parlamentarną w ramach Komisji Infrastruktury, Komisji Finansów Publicznych oraz w ponad dwudziestu Zespołach Parlamentarnych.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
B. Radny rady gminy      
C. Radny rady powiatu tak    
D. Radny sejmiku wojewódzkiego      
E. Poseł na Sejm RP tak    
F. Senator RP      
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego      

B.3. Zainteresowania/ hobby
Jest pasjonatem żużla i piłki nożnej. W latach 2009-2012 pełnił funkcję prezesa Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra.

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Rozwój gospodarczy Kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego.

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Moim priorytetem na najbliższe lata jest doprowadzenie do budowy kopalni miedzi w gm. Bytom Odrzański i kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni w gm. Gubin i Brody. Przedsięwzięcia te w znaczący sposób wpłyną na rozwój gosp. regionu oraz spadek bezrobocia.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Chętnie korzystam z pomocy ekspertów w wielu rożnych dziedzinach, w zależności od potrzeb regionu czy kraju.

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
sprawy ustrojowe
prawa i wolności obywatelskie
budżet
podatki
polityka społeczna
rynek pracy
zdrowie
energetyka
bezpieczeństwo
gospodarka
rolnictwo
cyfryzacja
polityka zagraniczna i migracje
sprawy europejskie
samorząd i rozwój regionalny
nauka
edukacja
kultura

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.