facebook tweeter youtube

 
Sławomir Nitras
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w l. 1997-1998 asystent tego instytutu. W l. 1991-1995 członek Unii Polityki Realnej, w l. 1997-2001 członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, od 2001 r. w PO. W l. 2006–2010 zasiadał w zarządzie krajowym PO i był wiceprzewodniczącym partii w regionie zachodniopomorskim, w l. 2003-2013 przewodniczył PO w Szczecinie. W 2018 r. kandydował na prezydenta Szczecina. Radny sejmiku woj. zachodniopomorskiego (1998-2002), dyrektor gabinetu wojewody koszalińskiego (1998-1999). W l. 2009–2014 poseł do PE. W l. 2014-2015 główny doradca premier Ewy Kopacz. Poseł w l. 2005-2011 i od 2015 r. (V-VI, VIII-IX kadencja). Zasiadał w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; ds. kontroli państwowej; skarbu państwa (dwukrotnie); gospodarki. Obecnie członek komisji: spraw zagranicznych; ds. Unii Europejskiej.
Edukacja
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 1998

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 18.12.2019Sejm RP IX kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Morza Bałtyckiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 78513» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 78513 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2019 – 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2019 – 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2019 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2018 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2018kandydat na prezydenta miasta Szczecina
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 33723 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 01.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma i Obywatelska (2), liczba głosów: 20930» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Szczecin (41), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma i Obywatelska (2), liczba głosów: 20930 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.2014 – 11.2015Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, główny doradca Prezesa Rady Ministrów (Ewy Kopacz), Warszawa» źródło

Źródło

Profil Sławomira Nitrasa na portalu Facebook

29.09.2011 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 28.09.2011Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Rybołówstwa, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

13.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Gorzów Wielkopolski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (9), liczba głosów: 107413» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gorzów Wielkopolski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (9), liczba głosów: 107413 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.12.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 29.05.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 28.05.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 28.02.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 28.02.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 65776» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.01.2007 – 14.02.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 65776 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 12.01.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 24.02.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 14238» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.01.2005 – 30.11.2005Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Stargard Szczeciński» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 14238 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.11.2003 – 01.10.2013Platforma Obywatelska, przewodniczący, Szczecin» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Portal gazeta.pl

28.06.2002 – 24.07.2002Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast - Złotów" SA, członek Rady Nadzorczej, Złotów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005własna działalność gospodarcza, właściciel, Szczecin» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sławomira Nitrasa


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiPlatforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie zachodniopomorskim

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Krajowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie zachodniopomorskim

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2002Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kruszywa Koszalin SA, wiceprezes Zarządu, Biały Bór» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sławomira Nitrasa


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2002Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kruszywa Koszalin SA, kierownik, Biały Bór» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sławomira Nitrasa


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, radny, Szczecin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 5287» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 5287 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1997 – 1999Koszaliński Urząd Wojewódzki, dyrektor gabinetu wojewody, Koszalin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Nitrasa

1997 – 1998Instytut Politologii i Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, asystent, Szczecin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1996 – 2001Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – 1995Unia Polityki Realnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sławomira Nitrasa

brak informacji Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego, Szczecin» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie zachodniopomorskim

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.