facebook tweeter youtube

 
Sławomir Nitras
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):37 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
7 200 EUR

 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:95 933,77 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 658,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 268,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
1
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:85 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-11-05

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):28 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 800 EUR

 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 508,17 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 958,19 PLN

Opis:
przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota:1 630,72 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
1
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:86 000 EUR

Podpis

Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
7 300 EUR

 220 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:95 933,77 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 658,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 268,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
1
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen Polbank udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:89 067 EUR
Uwagi: podano kwotę do spłaty na dzień: 2018-12-31

Podpis

Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
7 000 EUR
Uwagi: kwota około

 520 USD
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% - 50% należy do mojej żony
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:101 177,40 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:32 340,68 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 4980,68 PLN

Opis:
darowizna od klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
Kwota:3 650 PLN

Opis:
od Taty - Witolda Nitrasa
Kwota:25 000 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen Polbank udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:94 000 EUR
Uwagi: podano kwotę do spłaty na dzień: 31.12.2017 r.

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):36 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
28 000 EUR
Uwagi: kwota około

6 200 USD
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% - 50% należy do mojej żony

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 942,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 3582,89 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen Polbank udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:122 270 EUR
Uwagi: podano kwotę do spłaty na dzień: 31.12.2016 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):53 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
35 000 EUR
Uwagi: kwota około

11 000 USD
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% - 50% należy do mojej żony

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
KPRM - z tytułu umowy o pracę
Kwota:137 289,06 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen Polbank udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:126 120 EUR
Uwagi: podano kwotę do spłaty na dzień: 28.04.2016 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, główny doradca prezesa Rady Ministrów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
51 000 EUR

10 500 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
153 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% - 50% należy do mojej żony

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
KPRM - od 01.01.2015 - 31.10.2015
Kwota:116 414,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 3.0
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny w banku Raiffeisen Polbank udzielony na zasadach ogólnych
Cała kwota:250 000 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:132 500 EUR
Uwagi: podano kwotę do spłaty na dzień: 9.11.2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Sławomir Witold Nitras
Data i miejsce urodzenia:
1973-04-26 Połczyn Zdrój
Zatrudnienie:Parlament Europejski, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65  000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):29  000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
151 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:23 870,61 EUR
Uwagi: 18602,16 EUR/ netto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Audi
Model:
A6.30
Rok produkcji:
2010
Wartość:110 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na zakup domu w Raiffeisen Bank Polska
Cała kwota:145 500 PLN
Uwagi: na zasadach ogólnodostępnych

Podpis

Data:
2014-03-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.