facebook tweeter youtube

 
Mirosława Nykiel
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Kwestionariusze
Kwestionariusz 2007 (pdf)
Kwestionariusz — Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę 2019
Data wypełnienia: 28.03.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Gazety Wyborczej

A.1. Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Nie

A.2. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Nie

A.3. Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie

A.4. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak

A.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Nauczyciele zarabiają za mało w porównaniu do innych grup zawodowych i do wysiłku jaki muszą włożyć wykonując codzienne swoje obowiązki. Odpowiedzialność jaka na nich ciąży / przygotowanie młodego człowieka do życia zawodowego i społecznego. Wymagania stałej edukacji tak aby móc wyprzedzać oczekiwania młodzieży i rodziców w dobie niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości wymagają zasobności portfela nauczyciela.

A.6. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.7. Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
1. Zmniejszyć biurokrację w szkole.
2. Odpolitycznić szkołę .
3. premiować nauczycieli za konkretne osiągniecia

A.8. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela tak    
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)   tak  
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu     tak
zminiejszenie podstaw programowych tak    
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu) tak    
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych tak    
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego tak    
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli tak    
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)     tak

A.9. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
brak komentarza

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 06.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Interpelacje,zapytania i aktywnośc w czasie posiedzeń Sejmu
2.
Zainicjowanie i przeprowadzenie debat na tematy gospodarcze na Posiedzeniach Komisji Gospodarki i Rozwoju
3.
Działalność na rzecz kobiet na terenie regionu - organizacja 10 wydarzeń i gali 7 już Kongresu Kobiet Podbeskidzia, Organizacja 5 Klubów Obywatelskich na temat gospodarki, prawa, edukacji, bezpieczeństwa , zdrowia

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa 500 plus - oceniam pozytywnie
2.
Ustawa/wy o TK - moja zdecydowanie negatywna ocena
3.
Ustawa o SN - zdecydowanie negatywna ocena

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Dalsza organizacja Klubów Obywatelskich z udziałem ekspertów dla ogółu obywateli - w świetle działań rządzących bardzo ważnym zadaniem jest uświadamianie zagrożeń i szukanie rozwiązań nie tylko w gronie parlamentarnym ale przede wszystkim obywatelskim / co dwa miesiące/
2.
Dalsza działalność na rzecz kobiet w regionie - od wielu lat tak czynię i coraz więcej jest potrzeb w tym zakresie
3.
W Sejmie wraz z pozostałą opozycją przygotowanie konferencji na temat gospodarki, a w szczególności zadłużania państwa w czasie koniunktury oraz przygotowanie debaty na temat złej polityki energetycznej / brak miksu energetycznego, zaniedbania w zakresie OZE/

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
W przygotowaniu jest newsletter o dwuletniej działalności, który prześlemy w ciągu najbliższych trzech dni.

Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia: 21.05.2012
Kategorie tematyczne pytań
A. Dane kontaktowe

A.1. Dane kontaktowe
E-mail
miroslawa.nykiel@sejm.pl
Strona internetowa
http://miroslawanykiel.pl

A.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
http://www.facebook.com/miroslawa.nykiel
Inne
http://www.youtube.com/user/MNykiel1

A.3. Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Wzgórze 19 43-300 Bielsko-Biało
Telefon
033 821 39 59

B. Informacje biograficzne

B.1. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

B.2. Dodatkowe informacje o wykształceniu
Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, które uzupełniłam o studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego (ODN, Katowice). Ukończyłam także studia podyplomowe z dziedziny biznesu (Francuski Instytut Zarządzania) i integracji europejskiej (WSE im. ks. Tischnera, Kraków). Obecnie pracuję nad doktoratem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie.

B.3. Ostatnio wykonywany zawód
Przedsiębiorca

B.4. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
Po studiach pracowałam jako nauczyciel języka polskiego, kierowałam także gminnym ośrodkiem kultury i wydziałem oświaty w Miedźnej. Swoją dalszą karierę zawodową związałam z sektorem gospodarki. W roku 1998, po ośmiu latach kierowania oddziałem „Ruch” SA w Oświęcimiu, jako pierwsza kobieta w 90-letniej historii objęłam funkcję prezesa tej firmy. W latach 2003-2005 byłam właścicielką i prezesem Edukacyjnego Centrum Biznesu.

B.5. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
Moja kariera polityczna rozpoczęła się od działalności w NSZZ „Solidarność”. Współtworzyłam AWS i zakładałam RS AWS. Wiele lat działałam w Oświęcimiu jako przewodnicząca Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej.Nigdy nie szukałam polityki, zawsze to polityka mnie szukała. Po powrocie z Warszawy, gdzie pełniłam funkcję prezesa „Ruch” S.A., założyłam własną firmę. Pani Minister Skarbu Aldona Kamela-Sowińska zaprosiła mnie do współpracy przy zakładaniu Inicjatywy dla Polski, co spowodowało mój powrót do działalności społeczno-politycznej. W latach 2003-2005 zakładałam i działałam w Inicjatywie dla Polski, a w 2005 roku weszłam wraz z grupą z tejże IdP do PO RP. W 2005 roku z listy PO zostałam wybrana Senatorem RP VI kadencji. W wyborach parl¬¬¬¬amentarnych w 2007 roku uzyskałam mandat poselski, otrzymując ponad trzydzieści trzy tysiące głosów. Założyłam Beskidzką Inicjatywę Lokalną i byłam jej Przewodniczącą. Działałam na rzecz Polonii we Wspólnocie Polskiej i Radzie programowej TV Polonia. Jestem członkiem, pomysłodawcą i założycielem Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej w Bielsko-Białej, należę do Rady Społecznej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wspieram aktywnie działania Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej i bielskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Organizuję akcje społeczne wspierające rozwój przedsiębiorczości (np. program telewizyjny „Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu”) oraz aktywizację społeczną kobiet (np. kongresy kobiet Podbeskidzia). Kongresy Kobiet cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przyznajemy na nich nagrody dla kobiet realizujących różne inicjatywy, np. ostatnio koło gospodyń wiejskich otrzymało taką nagrodę za działalność kulturalną. Drugi program, „Beskidzkie Ścieżki Sukcesu” zainicjowałam wraz z grupą przyjaciół, by promować rzeczy pozytywne. Polega na pokazywaniu w formie reportażu ludzi sukcesu z naszego regionu. Fundujemy też „anioła sukcesu” – osobę, która pomaga innym w osiąganiu sukcesów. Pierwsza edycja dotyczyła tylko Bielska, teraz trwa druga, dotycząca całego regionu. Planujemy też organizację podsumowującej gali. Wspieram wydarzenia kulturalne (np. Zadymka Jazowa) i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy czasu nie żałuję niczego, jednak czasem pojawia się taka wątpliwość, czy nie powinnam była zająć się rozbudową firmy, zamiast podporządkować się działalności społeczno-politycznej. Tym bardziej, że w Polsce taka aktywność nie jest doceniana.

B.6. W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

C. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

C.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Na decyzję kandydowania złożyło się kilka okoliczności. Po pierwsze, chciałabym kontynuować realizację celów jakie postawiłam sobie w poprzedniej kadencji. Po drugie, na decyzję wpłynęły oczekiwania mojego ugrupowania politycznego. Jeśli już się zdecydowałam na aktywność polityczną, trudno byłoby zrezygnować po połowie kadencji. Jestem osobą konsekwentną i chciałabym widzieć efekty swoich działań, a w skali kraju wymaga to upływu dłuższego czasu, niż na przykład przy zarządzaniu firmą.

C.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy     tak
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP   tak  
Senator RP tak    
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

C.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Moje główne cele wyrastają z doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa, dzięki któremu mam świadomość, że niezbędne jest odbiurokratyzowanie gospodarki. Koalicyjność tej i poprzedniej kadencji przeszkadza w realizacji zmian w gospodarce. Wydawało mi się, że jeśli moja partia wygra wybory, to zmiany pójdą jak z płatka. Tymczasem, gospodarką zajmuje się nasz koalicjant, co utrudnia wprowadzanie zmian. Chcę także dokończyć prace nad ustawą o korytarzach przesyłu energii, do czego się zdeklarowałam.

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Tak naprawdę jesteśmy posłami spraw Polski, jednak praktyka pracy poselskiej powoduje, że musimy zajmować się sprawami regionalnymi. Zdarza się, że dobrzy parlamentarzyści, którzy ciężko pracują w Sejmie, fantastycznie prowadzą ustawy i występują w mediach, nie są wybierani na kolejną kadencję. Jest społeczne oczekiwanie wyborców, mówiące: „jesteś stąd, powinieneś przede wszystkim dla nas pracować”. Ja uważam, że trzeba mieć horyzont ogólnopolski, nawet europejski, ale też pamiętać o sprawach regionu. Ja się staram rozwiązywać problemy lokalne w okręgu, pomagać samorządom, służyć ludziom, przyjmować ich, spotykać się z wyborcami, choćby po to, by wiedzieć co się dzieje. Można znakomicie funkcjonować na szczeblu ogólnokrajowym, a stracić kontakt z rzeczywistością.

C.5. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
  Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
  Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

Inne (jakie?)

Spotkania z organizacjami pozarządowymi, realizującymi różne cele.

C.6. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

C.7. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Ekspertów dobieram w zależności od ustawy, nad którą pracuję. Korzystamy ze środków jakimi dysponuje klub parlamentarny. Staram się stale współpracować z Instytutem Obywatelskim utworzonym przez Platformę Obywatelską. Znam też wielu ludzi i często pytam o opinie w interesujących mnie kwestiach.

D. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

D.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Jeszcze niedawno powiedziałabym, że nie dokonanie postulowanych reform było porażką kadencji. Jednak przeszłam pewną ewolucję w myśleniu o dokonywaniu zmian. Teraz myślę, że faktycznie dobrą decyzją było uwzględnianie poparcia społecznego dla reform, tak by nie dopuścić do sytuacji, że przeprowadzimy zmiany, a po nas przyjdzie opozycja i je zburzy. Faktycznie powolne wprowadzanie zmian jest lepszą strategią. Wiem, że większe zmiany będą wprowadzone w tej kadencji.

D.2. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Wolę pozytywnie patrzeć do przodu. Dużym załamaniem była afera hazardowa, choć później okazało się, że to nie było takie straszne jak pierwotnie myśleliśmy.

D.3. Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
(prosimy podać uzasadnienie)
Ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Z mojego obszaru, gospodarki, sporo udało się zmienić, choć wydaje się to niewielkim sukcesem w stosunku do tego, co jeszcze trzeba zrobić. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, z której obecnie korzystamy, nawet nieudane jedno okienko, uproszczenie procedur, przejście z zaświadczeń na oświadczenia, uwolnienie od kontroli, które paraliżowały firmy. Sfera energetyki to także duże osiągnięcie.

E. Główne obszary zainteresowań

E.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
Sprawy europejskie (5 pytań)
  Polityka zagraniczna (6 pytań)
Polityka gospodarcza (6 pytań)
  Budżet państwa i podatki (4 pytania)
  Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
  Edukacja (6 pytań)
  Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
  Kultura (8 pytań)
  Ochrona zdrowia (8 pytań)
  Rolnictwo (5 pytań)
  Współpraca rozwojowa (6 pytań)
  Polityka migracyjna (5 pytań)
Energetyka (4 pytania)
Infrastruktura (9 pytań)
  Ochrona środowiska (8 pytań)

F. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

F.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

G. Sprawy europejskie

G.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem za mocną Unią Europejską i uważam, że jest to jeden z najlepszych projektów jaki nam się zdarzył. Z punktu widzenia zglobalizowanej gospodarki niezbędna jest silna Unia, w której nie wygrywają partykularyzmy i interesy narodowe. Inaczej nie spełni swojej roli, zwłaszcza w sferze gospodarczej, która w tej chwili decyduje o pozycji na świecie. O równowadze. Ja jestem bardzo zaniepokojona tak szybką ekspansją Chin, dla których nie ma konkurencji. Jeśli cena pracy w Stanach Zjednoczonych jest od 40 do 80 razy wyższa niż w Chinach, to o jakiej konkurencji mówimy? Jakim prawem Chiny, które sztucznie zaniżyły kurs Juana wpuszczono do WTO? Jak słyszę, że przedstawiciele Unii Europejskiej pojechali negocjować pożyczkę, a kończę czytać książkę dwóch profesorów francuskich „Chiny światowym hegemonem?”, martwi mnie to. Państwa europejskie nie widzą zagrożeń rosnącej roli Chin. Ja patrzę od strony gospodarki. Co my, jako średniej wielkości państwo europejskie znaczymy wobec globalizacyjnych wyzwań, takich potęg jak Chiny, Indie? Sytuacja na świecie wymaga silnej Unii, która będzie liczącym się podmiotem na świecie. Unia Europejska pozwala wyrównywać poziom życia między społeczeństwami wchodzącymi w jej skład.

G.3. Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
(prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź)
Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
  Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
  Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
  Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
  Integracji polityki budżetowej państw członkowskich

G.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Stymulowanie rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających prowadzi do tworzenia Europy dwóch prędkości. Kiedy przyglądałam Strategii Lizbońskiej, sprawdzałam co chce osiągnąć Unia szczególnie w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi, widać było, jak w soczewce, że Unia jest przebiurokratyzowana i idzie w inną stronę. Ameryka stawiała na rozwój, nowe technologie, konkurencję, wyścig indywidualny. Nie patrzyła, żeby wyrównywać we wszystkich obszarach, poszła zupełnie inną drogą. Teraz pojawia się pytanie, czy ta droga jest efektywna? Na naszych oczach wszystko się przewartościowuje i zmienia, także i moje poprzednie przekonanie też zmieniłam. Stwierdziłam, że środki muszą być kierowane na wewnętrzną spójność, bo niespójności wewnętrzne mogą rozsadzić Unię od środka. Trzeba przeznaczać środki na wyrównywanie szans, stwarzać warunki dla jednolitego rynku, który jest niesamowicie ważny, choć wciąż odległy. Jednocześnie Unia musi patrzyć co się dzieje na świecie - a słabo patrzy. Bo skoro Stany dały się tak podprowadzić, że 4 biliony dolarów jest skupionych w ręku Chin, że inwestowanie w nowe technologie czy wspieranie takich państw jak Grecja nie stanowi dla nich problemu. Bo co to jest wspieranie? Pożyczanie pieniędzy na swoich zasadach, które uzależnia. Chiny nie mają takich dobrych intencji, żeby świat zbawiać. Wykorzystają nas. Smuci mnie ślepota profesorów, z którymi staram się rozmawiać na ten temat. To jest kraj totalitarny. Pytam profesora: proszę mi powiedzieć – to demokracja przegrała z totalitaryzmem? Profesorowie nie odpowiadają na te pytania. Są zafascynowani tempem rozwoju Chin. Co następuje w Stanach? Deindustrializacja – przenoszenie firm do Chin, bo tam taniej, większe zyski. Korporacje poprzenosiły swoje siedziby, za nimi idą technologie. Z tej perspektywy widzę, że Europa musi być silna i spójna. Ta spójność powinna być tworzona między państwami. Mamy silną tradycję państw narodowych i nie należy abstrahować od tego co nas, jako państwa spotykało w nieodległej historii. Powinniśmy szukać wspólnych celów, nie rezygnując z wolności narodowych. Należy przy tym szanować interesy i opinie poszczególnych krajów. Ja jestem nawet za wspólnym rządem unijnym, który będzie podejmować decyzje z poszanowaniem państw narodowych.

G.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

G.6. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie podoba mi się polityka, polegająca na tym, że robi się cnotę ze skrajności w różnych. Często, gdy w wielu państwach źle podchodzą do skrajności, jest ona pokazywana jako coś nadrzędnego, jako jedną z wielkich cnót wolnościowych. Jestem za tolerancją, za poszanowaniem inności, ale nie robieniem z inności cnoty i głównego celu. A jeszcze z naszą tolerancją, społeczeństwo tego „nie kupuje”. Trzeba pokazywać inność, trzeba pokazywać standardy, ale nie robienie ze sfery światopoglądowej głównego celu, można pozostawić ją w gestii państw. Unia powinna zajmować się przede wszystkim gospodarką i obronnością. Skoncentrowanie zainteresowania polityką unijną na kwestiach obyczajowych przesłania pozytywne konsekwencje wstąpienia do UE w innych dziedzinach. Przeciętny obywatel, który nie interesuje się tym, nie rozumie celu instytucji unijnych, do czego ma święte prawo i ja to rozumiem, słyszy jedynie o innościach seksualnych, światopoglądowych, prawie aborcyjnym, to go boli i nie chce do takiej Unii należeć. A przecież nie o to chodzi, to jest pokazywanie innej Unii niż ona jest. W Stanach Zjednoczonych, w różnych stanach są różne podejścia do takich kwestii jak kara śmierci. I z tego nie robi się cnoty ogólnonarodowej. A u nas to wyprzedza faktyczne jednoczenie, na którym powinno nam zależy najbardziej zależeć – sfery gospodarczej i polityki obronnościowej. Nie da się tak szybko przeprowadzić integracji światopoglądowej.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.