facebook tweeter youtube

 
Paweł Olszewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 2003-2004 pracował w Bydgoskich Fabrykach Mebli jako menadżer ds. eksportu, wykładał w Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa. W l. 2004-2006 związany z firmą Skraw-Mech, gdzie pełnił funkcję prokurenta i dyrektora finansowego. Działał w Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”, następnie od 2001 r. w PO. Był rzecznikiem prasowym partii w woj. kujawsko-pomorskim podczas wyborów w 2001 r. i w 2004 r. W l. 2006-2001 szef bydgoskich struktur PO. Radny miasta Bydgoszcz (2002-2005). Od maja do listopada 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracował w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; gospodarki; skarbu państwa; regulaminowej i spraw poselskich; spraw wewnętrznych; ds. służb specjalnych. Obecnie: wiceprzewodniczący w komisji infrastruktury.
Edukacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Zarządzanie i marketing, rok ukończenia: 2003

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi S10, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Filipińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2) (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

13.05.2015 – 16.11.2015Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, sekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

05.06.2014 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o Agencji Wywiadu (druk nr 2294); o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2013 – 05.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 05.12.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2012 – 27.01.2014Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 16.12.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9257» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.07.2011 – brak informacji Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Portal gazeta.pl

2011kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9257 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010członek sztabu krajowego kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

20.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2009 – 20.05.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2009 – 01.07.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1373), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 22.05.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 27.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 127) ; - przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2008Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, członek Rady Społecznej, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 08.01.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 65), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 29.05.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8633» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.06.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o podpisie elektronicznym , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2007 – 28.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2007 – 09.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8633 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007Platforma Obywatelska, członek sztabu krajowego Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

23.08.2006 – 09.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku od samochodów (druk nr 735), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2006 – 26.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (druk nr 558); (od 08.07.1999 r. druk 558-A), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2006Platforma Obywatelska, przewodniczący partii w Bydgoszczy, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2006Platforma Obywatelska, członek sztabu krajowego, szef sztabu w Bydgoszczy podczas wyborów parlamentarnych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2006 – 2010Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6850» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

30.03.2005 – 26.05.2006Zakład Mechaniczny Skraw-Mech sp. z o.o., prokurent, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 6850 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005Platforma Obywatelska, członek Rady Krajowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

06.2004 – brak informacji Zakład Mechaniczny Skraw-Mech sp. z o.o. należący do holdingu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, prokurent, dyrektor finansowy, Bydgoszcz» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2004Platforma Obywatelska, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego sztabu wyborczago Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2003 – 2004Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy , członek Rady Społecznej, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2003 – 2004Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Pomorski Zespół Szkół Policealnych „Kolfer”, wykładowca ekonomii i podstaw wiedzy o gospodarce» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2003 – 2004Bydgoskie Fabryki Mebli SA (Grupa Schieder), menadżer ds. eksportu , Bydgoszcz» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

brak informacjiRada Miasta Bydgoszczy, Komisja Budżetu i Polityki Finansowej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

brak informacjiRada Miasta Bydgoszczy, Komisja Integracji Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2002 – 2005Rada Miasta Bydgoszczy, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Bydgoszcz
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Bydgoskie Porozumienie Obywatelskie (13), liczba głosów: 382» źródło

Źródła

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Bydgoskie Porozumienie Obywatelskie (13), liczba głosów: 382 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2003Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", przewodniczący Zarządu Regionu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2002 – 2003Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", członek Zarządu Głównego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2001 – 2003Platforma Obywatelska, sekretarz Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

2001Platforma Obywatelska, rzecznik prasowy podczas wyborów parlamentarnych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Olszewskiego

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.