facebook tweeter youtube

 
Paweł Olszewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł, Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106 m2
Wartość domu:192 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wspólność małżeńska
Uwagi: 106 m2 (tj. 1/2 nieruchomości)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
12 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: 1/3 nieruchomości
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce parkingowe
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:127 065,14 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: dieta nieopodatkowana

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
GLA
Uwagi: na podstawie umowy private lease

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:400 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota:90 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-11

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł, Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106 m2
Wartość domu:192 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wspólność małżeńska
Uwagi: 106 m2 (tj. 1/2 nieruchomości)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
12 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: 1/3 nieruchomości, 12 m2, mieszkanie
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce parkingowe
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:72 863,68 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
GLA
Uwagi: na podstawie umowy private lease

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:400 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota:90 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł, Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106 m2
Wartość domu:192 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wspólność małżeńska
Uwagi: 106 m2 (tj. 1/2 nieruchomości)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: 1/3 nieruchomości, 12 m2, mieszkanie
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce parkingowe
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:127 065,14 PLN

Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:29 895,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
GLA
Uwagi: na podstawie umowy private lease - użytkowanie

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:430 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CitiBank
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota:100 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
40 000 PLN

2 400 PLN
Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106 m2
Wartość domu:192 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wspólność małżeńska
Uwagi: 106 m2(tj. 1/2 nieruchomości)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
12,9 [brak jednostki]
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: 1/3 nieruchomości, 12,9 m2, mieszkanie
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce parkingowe
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:136 119 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 728,36 PLN
Uwagi: w tym dieta opodatkowana: 2368,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
CA200
Uwagi: na podstawie umowy private lease - użytkowanie

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:430 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank
Kwota pozostała do spłacenia:40 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości PKO BP
Cała kwota:100 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
30 000 PLN

2 400 PLN
Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106 m2
Wartość domu:192 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wspólność małżeńska
Uwagi: 106 m2(tj. 1/2 nieruchomości)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: 1/3 nieruchomości, 12,9 m2, mieszkanie
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce parkingowe
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 878,25 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 512,08 PLN
Uwagi: (w tym opodatkowana - 2152,08 PLN)

Opis:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Kwota: 579,51 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: do grudnia

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:470 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank - 10000 PLN

Podpis

Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretarz Stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN

2 400 PLN
Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Gospodarstwa Krajowego SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:56 746,14 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: (w tym opodatkowana - 2234,52 PLN)

Opis:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - wynagrodzenie (12.05.2015 - 31.10.2015)
Kwota:77 796,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP (wcześniej Nordea)
Kwota pozostała do spłacenia:490 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank - 20000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretarz Stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
30 000 PLN

2 400 PLN
Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Gospodarstwa Krajowego SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:44 788,78 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:25 555,16 PLN
Uwagi: (w tym opodatkowana - 1848,36 PLN nieopodatkowana - 23706,8 PLN

Opis:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - wynagrodzenie (12.05.2015 - 31.10.2015)
Kwota:66 847,49 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP (wcześniej Nordea)
Kwota pozostała do spłacenia:490 000 PLN

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank - 20000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., urlop bezpłatny

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretarz Stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
30 000 PLN

Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie
Rodzaj:
spółka handlowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:44 788,78 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 702,20 PLN

Opis:
uposażenie w MIR (dochód)
Kwota:31 330,85 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP (wcześniej Nordea)
Kwota pozostała do spłacenia:490 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank
Cała kwota:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
40 000 PLN

Uwagi: 200 PLN m-c w ramach systemu systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem dla syna PKO BP (wcześniej [nieczytelne]

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:124 989,7PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Komitet Wyborczy PO RP
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP (wcześniej Nordea)
Kwota pozostała do spłacenia:500 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank
Cała kwota:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):116 800 PLN
Uwagi: lokaty (wspólność małżeńska) (w tym 15000 PLN przelew z karty kredytowej jako kredyt oraz 3000 PLN debetu na rachunku bieżącym)

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
84 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:119 324,47PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 041,84 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia:512 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej CityBank
Cała kwota:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:115 064,42 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 099,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia:518 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:132 227,59 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 361,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia:530 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bartosz Olszewski
Data i miejsce urodzenia:
1979-12-11 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

ZM Skraw-Mech sp z o.o., dyrektor finansowy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
94 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 nieruchomości
Powierzchnia lokalu:
12,9 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
miejsce parkingowe
Powierzchnia lokalu:
13,42 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:112 319,26 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 848,26 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
Chevrolet
Model:
Captiva
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny Nordea Bank Polska
Kwota pozostała do spłacenia:530 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.