facebook tweeter youtube

 
Konstanty Oświęcimski

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, członek PO. Ukończył administrację na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1994 r. związany z lokalnym samorządem. Był radnym a następnie wójtem gminy Rewal. Radny i wicestarosta powiatu gryfickiego (2006-2007). Związany z OSP w Niechorzu. W PO od 2001 r., od 2010 r. wiceprzewodniczący zarządu woj. zachodniopomorskiego PO. Poseł V i, VII kadencji.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
25.06.2015 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2015 – 25.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3464), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3257), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2014 – 06.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1824), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 07.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2012 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215 i do druku 215, druk nr 375), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7459» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7459 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

06.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Spółdzielczości i ds. Ogrodów Działkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2008 – 19.03.2009Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.12.2007Sejm RP VI kadencji, Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7975» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Szczecin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7975 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.07.2006 – 27.05.2011Ochotnicza Straż Pożarna Niechorze, gospodarz, Niechorze» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2006 – 2007Starostwo Powiatu Gryfickiego, wicestarosta, Gryfice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2006 – 2007Rada Powiatu Gryfickiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Gryfice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 788» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 788 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na Urząd Burmistrza Miasta
lista wyborcza: Platforma Obywatelska, liczba głosów: 214» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Urząd Gminy Rewal, wójt, Rewal, liczba głosów: 1059» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na Urząd Wójta, liczba głosów: 1059 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1998 – 2002Urząd Gminy Rewal, wójt, Rewal» źródło

Źródło

Oficjalna strona Konstantego Oświęcimskiego

1994 – 1998Rada Gminy Rewal, radny, Rewal» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

brak informacjiSejmik Województwa Szczecińskiego, delegat, Szczecin» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.