facebook tweeter youtube

 
Marek Plura

senator

Marek Plura, 5 ze śląskiego, PO. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Psychoterapia Dzieci i Rodzin na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako doradca zawodowy, pedagog i pracownik socjalny. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Był prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”. W l. 2006-2007 radny miasta Katowice. Członek PO, poseł VI, VII kad. wybrany z listy PO. Pracował w komisjach: zdrowia; mniejszości narodowych i etnicznych oraz polityki społecznej i rodziny. Od 2014 r. poseł do PE.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 29.07.2014Fundacja Teatru Grodzkiego, członek Rady Fundacji, Bielsko-Biała» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 14.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra , zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 14.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Katowice (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9268» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.02.2014 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Katowice (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9268 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.10.2013 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.01.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2012 – 21.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 539), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 06.02.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 12.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 22795» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 3835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko- Kirgistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 22795 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.10.2010 – 16.12.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3392), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2010 – 06.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1284) oraz o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 2707), (od dnia 2011-01-04 r.) o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego (druk nr 3466), o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw (druk nr 3467), o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej (druk nr 3468), o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3469), o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 3470), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2010 – 04.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw (druki nr 686 i 755), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2316), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2008 – 26.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego oraz senackiego projektów ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 1274 i 1275), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 17.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 23.01.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 10528» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 10528 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5) (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Rada Miasta Katowice, radny, Katowice
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.11.2005 – 02.02.2010Stowarzyszenie "Dobry Dom", wiceprezes Zarządu, Wola Żarczycka» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2005Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 2707» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2004"Parlament bez granic" - Międzynarodowe Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych, skarbnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2007Biblioteka Śląska, przewodniczący Rady Programowej Działu Bibliotecznego , Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Związek Górnośląski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Górnośląskiego

1999 – 2007Ośrodek Pomocy Kryzysowej SPES, pracownik socjalny, Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1997 – 2007Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Akcent, prezes, Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1997 – 2007Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Akcent, pedagog, Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 1997Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, doradca zawodowy, Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.