facebook tweeter youtube

 
Marek Plura

senator

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
110 m2
Wartość:660 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: dwa mieszkania własnościowe łącznie
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką połowy działki

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
0,26 ha
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką połowy działki

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,52 ha
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką połowy działki

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Teatru Grodzkiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady fundacji
Od kiedy:
2014

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
SKY ONE sp. z o.o. Katowice
Kwota:5 400 PLN

Opis:
Parlament Europejski: uposażenie, diety, odprawa
Kwota:350 000 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:20 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
V klasa
Rok produkcji:
2015
Wartość:120 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
debet oraz karty kredytowe w Santander Bank
Cała kwota:96 375 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-11-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):122 000 PLN
Uwagi: fundusze oszczędnościowo-ubezpieczeniowe kwota około
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
110 m2
Wartość:660 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość około dwa mieszkania własnościowe łącznie

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Teatru Grodzkiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady fundacji
Od kiedy:
2014-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego + diety
Kwota:132 000 EUR
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: współwłasność z małżonką wartość około

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
V klasa
Rok produkcji:
2015
Wartość:200 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny oraz karty kredytowe w BZ WBK
Cała kwota:40 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt na samochód w Getin Leasing
Cała kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-03-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Uwagi: fundusze oszczędnościowo-ubezpieczeniowe kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
110 m2
Wartość:660 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość około dwa mieszkania własnościowe łącznie
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Teatru Grodzkiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady fundacji
Od kiedy:
2014-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego + diety
Kwota:131 600 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:26 000 PLN
Uwagi: współwłasność z małżonką wartość około

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
V klasa
Rok produkcji:
2015
Wartość:250 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny oraz karty kredytowe w BZ WBK
Cała kwota:52 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt mieszkaniowy BZWBK
Cała kwota:34 000 EUR
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt na samochód w Getin Leasing
Cała kwota:140 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000 PLN
Uwagi: fundusze oszczędnościowo-ubezpieczeniowe kwota około
Środki pieniężne (dewizy):5 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
110 m2
Wartość:660 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość około dwa mieszkania własnościowe łącznie
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Teatru Grodzkiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady fundacji
Od kiedy:
2014-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego + diety
Kwota:131 600 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:28 000 PLN
Uwagi: współwłasność z małżonką

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
V klasa
Rok produkcji:
2013
Wartość:300 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny oraz karty kredytowe w BZ WBK
Cała kwota:60 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt mieszkaniowy BZWBK
Cała kwota:70 000 EUR
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt na samochód w Getin Leasing
Cała kwota:250 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
42 433,29 PLN

70 000 PLN
Uwagi: fundusze oszczędnościowo-ubezpieczeniowe kwota około
Środki pieniężne (dewizy):2 500 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
110 m2
Wartość:660 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość około dwa mieszkania własnościowe łącznie
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja teatru Grodzkiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady fundacji
Od kiedy:
2014-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego + diety
Kwota:131 600 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:33 000 PLN
Uwagi: współwłasność z małżonką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny w BZ WBK
Kwota pozostała do spłacenia:13 733,44 PLN

Opis:
karty kredytowe BZWBK
Kwota pozostała do spłacenia:21 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt mieszkaniowy BZWBK
Cała kwota:103 956,10 EUR

Podpis

Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
110 760 PLN
Uwagi: oszczędności

43 500 PLN
Uwagi: fundusze oszczędościowo-emerytalne

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Tytuł prawny:
umowa najmu
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:11 884 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:50 809 PLN

Opis:
Parlament Europejski - uposażenie
Kwota:37 512 EUR

Opis:
Parlament Europejski - diety
Kwota:19 000 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyty konsumpcyjne
Kwota pozostała do spłacenia:43 488 PLN

Opis:
kredyt na samochód
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN

Podpis

Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Uwagi: w funduszach emerytalnych i oszczędnościowych

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Tytuł prawny:
umowa najmu
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:51 365,48 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:11 627,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Caddy
Rok produkcji:
2007
Wartość:24 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:94 806,57 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-06-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VII kadencji, urlopowany do pełnienia funkcji ze Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES"

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Tytuł prawny:
umowa najmu
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
świadczenie poselskie
Kwota:123 950,53 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 477,34 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Caddy
Rok produkcji:
2007
Wartość:28 000 PLN
Uwagi: wartość rynkowa, współwłasność z małżonką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BZ WBK, kredyty gotówkowe
Uwagi: podana kwota łącznie 95816 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP urlopowany ze Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych "Spes" - pracownik socjalny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):138 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Tytuł prawny:
umowa najmu
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie brutto / miesiąc
Kwota:9 892,30 PLN

Opis:
dieta poselska / miesiąc
Kwota:2 438 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Caddy
Rok produkcji:
2007
Wartość:33 000 PLN
Uwagi: wartość rynkowa, współwłasność z małżonką

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Mirosław Plura
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-18 Racibórz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP urlopowany ze Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych "Spes" pracownik socjalny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Tytuł prawny:
umowa najmu
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, 1/2 ww. działki
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie miesięcznie
Kwota:7 960 PLN

Opis:
dieta poselska miesięcznie
Kwota:2 438 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Caddy
Rok produkcji:
2007
Wartość:45 000 PLN
Uwagi: wartość rynkowa około, współwłasność z małżonką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumencki w BZ WBK
Uwagi: podana kwota 12637 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.