facebook tweeter youtube

 
Piotr Polak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Rolnik, absolwent mechanizacji rolnictwa na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni członek NSZZ „Solidarność”, działacz Akcji Katolickiej. Członek PiS od 2006 r. Prowadzi gospodarstwo sadownicze. Samorządowiec: radny gminy Zadzim (1994-2002), radny (2002-2006) oraz starosta (2006-2007) powiatu poddębickiego. Poseł od 2007 r. (VI-IX kad.) był członkiem komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki; administracji i spraw wewnętrznych; rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie pracuje w komisjach: finansów publicznych; ds. UE.
Edukacja
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolny; specjalność: Mechanizacja rolnictwa, rok ukończenia: 1985

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Cypryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Przekształceń Regionu Bełchatowskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2020 – 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 34056» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 34056 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.04.2019 – 14.05.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2018 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2018 – 10.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2018 – 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 10.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Języka Esperanto, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 29.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1378), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rolnictwa Ekologicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2016 – 05.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.09.2016 – 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 16.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Bośnia i Hercegowina, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2016 – 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Regionalnych Rad Seniorów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 16637» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 16637 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.06.2015 – 23.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zgromadzeniach (druk nr 3518), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2015 – 10.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 3193), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2015 – 19.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684 i 2684-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania i Monitorowania Inwestycji Budowy Przystanku Kolejowego Opoczno Południe, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic Łodzi - A1 i S14, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 24.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne (druk nr 1126), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 24.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 740), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9022» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.08.2011 – 19.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk nr 4398), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2011 – 19.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o timeshare (druk nr 4439), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2011 – 15.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (druk nr 4394), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2011 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 24.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3673), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9022 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.12.2010 – 30.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 2772 i 2772-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2010 – 19.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3423), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2010 – 06.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3107), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2009 – 21.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 2562), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1373), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodaczwej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 r.", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Peruwiańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Australijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Samorządowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 6747» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 6747 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 4288» źródło

Źródła

Oficjalna strona Piotra Polaka


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2006Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Starostwo Powiatu Poddębickiego, starosta, Poddębice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 2840 (niewybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Piotra Polaka

2002 – 2006Rada Powiatu Poddębickiego, radny
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe (8), liczba głosów: 366» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Zadzim
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe (8), liczba głosów: 366 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Rada Gminy Zadzim, przewodniczący, Zadzim» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Gminy Zadzim, radny, Zadzim
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samorządowego Porozumienia Prawicy Gminy Zadzim (8), liczba głosów: 106» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samorządowego Porozumienia Prawicy Gminy Zadzim (8), liczba głosów: 106 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 1998Urząd Gminy Zadzim, członek Zarządu, Zadzim» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1998Rada Gminy Zadzim, radny, Zadzim» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1988 – 2006Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1988 – 2006gospodarstwo rolne o profilu sadowniczym, rolnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.