facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Raniewicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):180 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
2X,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha i 3,01 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej i majątek osobisty
Uwagi: dopłata ARiMR 4000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek [nieczytelne]
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/4 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Dochód:50 000 PLN
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
ITM sp. z o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o.
Uwagi: wraz z małżonką 100% udziałów

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent
Uwagi: pełnomocnik działaności gospodarczej współmałżonka

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes zarządu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:127 131,85 PLN
Uwagi: w 2018

Opis:
dieta
Kwota:30 857,53 PLN
Uwagi: w 2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:11 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
D 118
Rok produkcji:
2014
Wartość:65 000 PLN

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35 0,35 B
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
[nieczytelne]
Model:
2,0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:155 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Cała kwota:910 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha i 3,01 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniane
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej i majątek osobisty
Uwagi: dopłata ARiMR około 4000 PLN, wartość działek około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o. [nieczytelne]
Uwagi: 100% udziałów

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent
Uwagi: działalność prowadzi współmałżonka

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:127 131,85 PLN

Opis:
dieta
Kwota:30 857,53 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:11 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
2.0 D 118
Rok produkcji:
2014
Wartość:65 000 PLN

Rodzaj:
motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35 0,350
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
20 D 520
Rok produkcji:
2014
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Cała kwota:940 000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
Uwagi: wartość oraz powierzchnia domu podane szacunkowo
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha i 3,01 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniane
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej i majątek osobisty
Uwagi: dopłata ARiMR około 4000 PLN, wartość działek około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o.
Uwagi: 100% udziałów

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza Agnieszka Raniewicz - pełnomocnik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:148 567 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 977,11PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
2.0 D 118
Rok produkcji:
2014
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: 0,35 B, kwota około

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
20 D 520
Rok produkcji:
2014
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Cała kwota:970 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha i 3,01 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniane
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej i majątek osobisty
Uwagi: dopłata ARiMR ok 4000 PLN, wartość działek około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 250 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o.
Uwagi: 100% udziałów

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent
Uwagi: działalność gospodarcza Raniewicz Agnieszka - pełnomocnik

Nazwa i forma prawna:
ITM sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza Agnieszka Raniewicz - pełnomocnik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2015-03-17

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:134 519,32 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 673,74 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
2.0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: 0,35 B, kwota około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Kwota pozostała do spłacenia:1 000 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
Uwagi: dopłata ARiMR- 3000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 250 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o.
Uwagi: 100% udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2014 roku

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent
Uwagi: działalność gospodarcza Raniewicz Agnieszka - pełnomocnik

Nazwa i forma prawna:
ITM sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza Agnieszka Raniewicz - pełnomocnik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2015-03-17

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:126 349,19 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 000 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
2.0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:120 000 PLN

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: 0,35 B

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Kwota pozostała do spłacenia:1 060 000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09 Chełm
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
Uwagi: dopłata ARiMR- 6300 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 222 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
G24 sp. z o.o.
Uwagi: 100% udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2014 roku

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
ITM sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza Agnieszka Raniewicz - pełnomocnik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
G24 sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2015-03-17

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie w roku 2014
Kwota:116 383,38 PLN

Opis:
dieta w roku 2014
Kwota:23 605,00 PLN

Opis:
uposażenie w roku 2015
Kwota:101 740,85 PLN

Opis:
dieta w roku 20015
Kwota:24 739,69 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 1939,69 PLN opodatkowana - 22800,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Yeti 2,0 TDI
Rok produkcji:
2011
Wartość:50 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
2.0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:130 000 PLN

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: 0,35 B

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A., spłata do 2038 r.
Kwota pozostała do spłacenia:1 084 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na koniec 2014 r.

Podpis

Data:
2015-12-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):200 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
Uwagi: dopłata ARiMR- 6300 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 222 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent udziałów:
Ciechpol sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów

Emitent udziałów:
[nieczytelne] sp. z o.o. - nowa nazwa G24 sp. z o.o.
Uwagi: 100% udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2014 roku

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
ITM sp. z o.o. - prokurent

Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza Agnieszka Raniewicz - pełnomocnik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
[nieczytelne]
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes zarządu
Od kiedy:
2015-03-17

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:68 187,61 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 793,53

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Yeti 2,0 TDI
Rok produkcji:
2011
Wartość:50 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
2.0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:130 000 PLN

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: 0,35 B

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A
Kwota pozostała do spłacenia:1 070 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku w wysokości na dzień złożenia oświadczenia

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):220 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej
Przychód:6 300 PLN
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 220 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,24 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 12% udziałów

Emitent akcji:
[nazwa nieczytelna]
Uwagi: 50% udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2013 roku

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o.
Przedmiot działalności:
ITM sp. z o.o.
Uwagi: prokurent

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 383,38 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 605 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 B
Rok produkcji:
2010
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Yeti 2,0 TDI
Rok produkcji:
2011
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: kwota około, rok produkcji w przybliżeniu

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
2.0 D
Rok produkcji:
2014
Wartość:130 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w banku PKO BP S.A
Kwota pozostała do spłacenia:1 084 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku w wysokości na koniec roku 2014

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-28
Uwagi / sprostowania:ok.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):220 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
KGHM
L. jednostek:
500

Nazwa:
DIGATE
L. jednostek:
40000
Suma ogólna:55 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
25,54 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na zasadach współwłasności ustawowej
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Przychód:5 800 PLN
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
3,63 a
Wartość:6 220 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20,24 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
3/5 udziałów, własność na zasadzie współwłasności ustawowej

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Uwagi: 11% udziałów

Emitent akcji:
[nazwa nieczytelna]
Uwagi: 50% udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2013 roku

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Ciechpol sp. z o.o.
Przedmiot działalności:
ITM sp. z o.o.
Uwagi: prokurent

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 713,12 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 754,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia 1,4 Benz
Rok produkcji:
2010
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Yeti 2,0 TDI
Rok produkcji:
2011
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: kwota około, rok produkcji w przybliżeniu

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:1 112 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku, kwota pozostała do spłacenia pod koniec roku 2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):200 000
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IDM SA
L. jednostek:
10000

Nazwa:
KOV
L. jednostek:
6500

Nazwa:
FLD
L. jednostek:
4000

Nazwa:
LCC
L. jednostek:
2000

Nazwa:
BRS
L. jednostek:
2635

Nazwa:
PATROLINVEST
L. jednostek:
13000

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
300

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
23,02 a
Wartość działki:1 350 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha (fiz.)
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:6 220 000 PLN (lokal) 40 000 PLN (działka)
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: 3/5 udziałów,kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
[nazwa nieczytelna]
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 50% udziałów

Emitent akcji:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 12 % udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2012 roku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 675,33 PLN

Opis:
Dochód z akcji
Kwota:1 081,57 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2010
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Yeti
Rok produkcji:
2011
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motocykl
Marka:
Yamaha
Model:
Diversion
Rok produkcji:
2010
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
BMW
Model:
R35
Rok produkcji:
1950
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: kwota i rok produkcje auta około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu
Cała kwota:1 150 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:1 141 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku, kwota pozostała do spłacenia pod koniec roku 2012

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):250 000
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IDM SA
L. jednostek:
7500

Nazwa:
KOV
L. jednostek:
6500

Nazwa:
Bogdanka
L. jednostek:
140

Nazwa:
LC CORP
L. jednostek:
2000

Nazwa:
MCI
L. jednostek:
1000

Nazwa:
PATROLINVEST
L. jednostek:
12000

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
300

Nazwa:
ORCOGROUP
L. jednostek:
100

Nazwa:
MISPOL
L. jednostek:
600

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
23,02 a
Wartość działki:1 250 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha (fiz.)
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:5 500 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: 3/5 udziałów

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
[nazwa nieczytelna]
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 50% udziałów

Emitent akcji:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 12 % udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2011 roku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie i dieta poselska
Kwota:9 000 PLN
Uwagi: dochód miesięczny

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2010
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Nissan
Model:
Patrol
Rok produkcji:
2005
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motor
Marka:
Yamaha
Model:
Diversion
Rok produkcji:
2010
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota:1 150 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Raniewicz
Data i miejsce urodzenia:
1970-07-09
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki): 280  000
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IDM SA
L. jednostek:
5500

Nazwa:
KOV
L. jednostek:
6500

Nazwa:
Bogdanka
L. jednostek:
140

Nazwa:
LC CORP
L. jednostek:
2000

Nazwa:
MCI
L. jednostek:
1000

Nazwa:
PATROLINVEST
L. jednostek:
10100

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
300

Nazwa:
ORCOGROUP
L. jednostek:
100

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
23,02 a
Wartość działki:1 250 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
7,87 ha (fiz.)
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
drewniana
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
1000 m2
Powierzchnia działki:
20,84 a
Wartość:5 500 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność na zasadach współwłasności ustawowej.
Uwagi: 3/5 udziałów, kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
[nazwa nieczytelna]
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 50% udziałów

Emitent akcji:
Grupa Medialna ITM sp. z.o.o.
Czy akcje stanowią ponad 10%...:tak
Uwagi: 12 % udziałów

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
nie dotyczy w 2010 roku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie i dieta poselska
Kwota:9 000 PLN
Uwagi: dochód miesięczny

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2010
Wartość:28 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Samochód
Marka:
Nissan
Model:
Patrol
Rok produkcji:
2005
Wartość:65 000 PLN
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Motor
Marka:
Yamaha
Model:
Diversion
Rok produkcji:
2010
Wartość:23 000 PLN
Uwagi: kwota około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota:1 150 000 PLN
Uwagi: spłata do 2038 roku

Podpis

Data:
2011-10-26

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.