facebook tweeter youtube

 
Halina Rozpondek
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • posłanka do Sejmu 8. kadencji
  • posłanka do Sejmu 7. kadencji
  • posłanka do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z ekonomii i zarządzania. Po studiach pracowała w zawodzie, m.in. jako specjalistka ds. informacji naukowo-technicznej w przędzalni „Elanex”. W l. 1985-1994 była kustoszem w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej, a następnie przez rok – dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie. Prezydent miasta Częstochowa (1995-1998), w 2002 r. objęła funkcję wiceprezydenta miasta, którą pełniła do uzyskania mandatu posła w 2005 r. Trzykrotnie zasiadała w radzie Częstochowy (1990-2002), w 2002 r. została wybrana do sejmiku woj. śląskiego. W l. 1980-1994 członek NSZZ „Solidarność”, związana ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Członkini PO od 2001 r., przewodnicząca krajowego sądu koleżeńskiego PO. Posłanka od 2005 r. (V-VIII kadencja), od 2005 r. pracuje w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (w l. 2007-2015 wiceprzewodnicząca, obecnie członkini), od 2006 r. jest członkinią komisji łączności z Polakami za granicą.
Edukacja
Politechnika Częstochowska, ; specjalność: Ekonomia i Zarządzanie, rok ukończenia: 2001
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny; specjalność: Bibliotekoznawstwo, rok ukończenia: 1973

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 07.03.2019Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej, członek Zarządu Stowarzyszenia, Częstochowa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko - ukraińskiego (druk nr 647), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284), - o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2015 – 09.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2015 – 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Częstochowa (28), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10115» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Częstochowa (28), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10115 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3227), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. rozwoju i rewitalizacji miast, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2014 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1151), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2013 – 09.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druki nr 1505 i 1573), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 1224), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 17.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1125), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2012 – 16.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 759), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497) oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 22), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 24.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 230), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 23722» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2011 – 13.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk nr 4227), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 23722 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiStowarzyszenie Wspólnota Polska, prezes oddziału częstochowskiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

08.07.2010 – 09.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów (druk nr 2713), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2010 – 23.09.2010Stowarzyszenie Wspólnota Polska, prezes Zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

07.01.2010 – 24.06.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 2565), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1898), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1884, 1885 i 1893), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2009 – 02.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Bezpieczeństwa i Rozwoju Turystycznego Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Obszarów Górskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.10.2008 – 03.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowego w województwie (druk nr 1072) oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (druk nr 1073), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2008 – 06.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1048), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.09.2008 – 09.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 752), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2008 – 11.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackich projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druki nr 326 i 336), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 42951» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.06.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2007 – 27.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej w województwie, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2007 – 22.06.2007Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uśmiech Dziecka, członek Zarządu, Częstochowa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

11.01.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 910) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 42951 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na prezydenta miasta Częstochowa
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 19816 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.04.2006 – 26.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2006 – 22.06.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2006 – 11.04.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9949» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Krajowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005kandydat na posła
okręg: Częstochowa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9949 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002Sejmik Województwa Śląskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - objęcie stanowiska wiceprezydenta Częstochowy), Częstochowa
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 13418 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (16), liczba głosów: 13418 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2005Urząd Miasta Częstochowy, wiceprezydent miasta, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001kandydat na posła
okręg: Częstochowa (28), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 6522 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1999Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uśmiech Dziecka, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2005Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, sekretarz Rady Programowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Politechnika Częstochowska, nauczyciel akademicki, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Częstochowy, radny, Częstochowa
lista wyborcza: Częstochowskie Forum Samorządowe (14), liczba głosów: 699» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Częstochowa
lista wyborcza: Częstochowskie Forum Samorządowe (14), liczba głosów: 699 (wybrana)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1995 – 1998Urząd Miasta Częstochowy, prezydent miasta, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1995Archiwum Państwowe, dyrektor, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1998Rada Miasta Częstochowy, radny, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994kandydat na radnego, Częstochowa (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1993Stowarzyszenie Wspólnota Polska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990 – 1994Rada Miasta Częstochowy, radny, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990kandydat na radnego, Częstochowa (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1985 – 1994Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, kustosz, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1994Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1973 – 1985Elanex, specjalista ds. informacji naukowo-technicznej, Częstochowa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1973biblioteka techniczna "Dolam", kierownik, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiStowarzyszenie Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.